14.12.2015.

Predstavnici Grada Samobora i članovi tima projekta za mlade Youth Watch boravili su u Bukureštu

S Rumunjima za dobrobit mladih

Predstavnici Grada Samobora i članovi tima projekta za mlade Youth Watch boravili su u Bukureštu

Od 10. do 12. prosinca predstavnica Grada Samobora Petra Aralica i članovi tima projekta za mlade Youth Watch boravili su u Bukureštu, gdje su prezentirali rezultate aktivnosti održanih u Samoboru u listopadu ove godine. Tamo su održali sastanak s partnerima na projektu, rumunjskom organizacijom Forumul Tinerilor din Romania, krovnom organizacijom udruga mladih u Rumunjskoj, koja je i glavni provoditelj strukturiranog dijaloga mladih s donositeljima odluka.

Razgovarali su i s pročelnikom za sport i mlade Grada Bukurešta o suradnji i financiranju rada udruga te primjerima dobre prakse u radu s mladima.

Sastanak je održan u novootvorenom Centru za mlade, gdje su samoborski predstavnici imali priliku razgovarati o načinu njegova funkcioniranja i financiranja, kako bi dobra rješenja mogli primijeniti i na budući Centar za mlade u Samoboru. Također je održana konferencija na kojoj je predstavljen Grad Samobor i njegove politike za mlade, rad Udruge Pozitiva Samobor i Savjeta mladih, te rezultati projekta Youth Watch.

Ovom konferencijom uspostavljeni su temelji buduće suradnje s rumunjskim partnerima na projektima strukturiranog dijaloga te prikupljena nova znanja iz područja mladih, koja mogu biti primijenjena u Samoboru.

S.S.

 

Predstavnici Grada Samobora i članovi tima projekta za mlade Youth Watch boravili su u Bukureštu

Arhiva 2015

2019

2018

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002