27.05.2015.

Predavanje Udruge Prijatelji životinja o zdravoj prehrani na biljnoj osnovi

Etika u našim tanjurima

Predavanje Udruge Prijatelji životinja o zdravoj prehrani na biljnoj osnovi

Odavno je poznato da su namirnice biljnog podrijetla zdrave i da ih trebamo svakodnevno konzumirati u što većim količinama. Udruga Prijatelji životinja u potpunosti se posvetila zaštiti životinja i u sklopu Građanskog utorka malobrojnim je Samoborcima 26. svibnja u Maloj dvorani samoborskog POU-a prezentirala najprije kratak film Proždirući Zemlju, nakon kojega je predsjednik udruge Luka Oman održao predavanje na temu Etika u našim tanjurima.

Govoreći o veganstvu i vegetarijanstvu, Oman je predstavio temelje bioetike, današnji način uzgoja životinja na farmama i njihovo ubijanje za potrebe prehrambene industrije. Te brojke su zaista zastrašujuće pa i kod nas raste svijest o zaštiti prava životinja, kao i alternativnim načinima prehrane.

I Grad Samobor potpisnik je Deklaracije o zelenom ponedjeljku, međunarodne i nacionalne kampanje koju provodi Udruga za zaštitu i prava životinja Prijatelji životinja, a kojom se građane širom Hrvatske nastoji potaknuti da jedan dan u tjednu u svoje obroke i jela stave namirnice isključivo biljnog podrijetla.

U svojim nastojanjima udruga je otišla i korak dalje pa je u tijeku potpisivanje peticije za uvođenje vegetarijanskih obroka u javne institucije u Republici Hrvatskoj, koju su nazočni mogli potpisati i na ovom predavanju.

M.K.

 
27.05.2015.

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

U 2014. 15,6 milijuna kuna viška

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

U Gradu Svetoj Nedelji je u 2014. godini ostvaren višak prihoda nad rashodima od čak 15,6 milijuna kuna. Veliki neplanirani priljev sredstava od poreza i prireza na dohodak, posebno poreza i prireza od kapitala, podmirio je višegodišnji manjak prihoda, koji je u 2014. godini bio nešto više od 3 milijuna kuna. Pored toga, u ovu godinu prenesen je višak od 12,6 milijuna kuna, pojasnila je na sjednici Gradskog vijeća pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Svete Nedelje Biserka Delač. Tijekom prošle godine povećavane su planirane investicije, pretežno u uređenje ulica, no nije se stiglo ići u realizaciju pa su završeni projekti i potpisani ugovori, a radovi na tim prometnicama su sada u tijeku i bit će završeni ove godine. Zato je i višak sredstava prebačen u ovu godinu.

Obrazlažući izvršenje proračuna u prošloj godini, Biserka Delač podsjetila je da je značajniji prihod u 2014. godini bilo i 6,6 milijuna kuna Zagrebačke županije za sufinanciranje dvorane u Rakitju, a Sveta Nedelja je od Zagrebačke županije dobila i 500.000 kuna za nerazvrstanu cestu Videkovići (po pozivnom natječaju) te 500.000 kuna za rekonstrukciju zgrade Gradske uprave. Sveta Nedelja dobila je i ukupno 170.000 kuna iz državnog proračuna i 1,8 milijuna kuna iz Fonda za zaštitu okoliša. Prošle je godine značajno porastao i prihod od komunalnog doprinosa, kao posljedica legalizacije bespravno izgrađenih objekata. Zaduženja su puno veća i za komunalnu naknadu, no tu je problem naplata, jer je dosta firmi blokirano ili u stečaju.

U 2014. godini rashodi su bili desetak posto manji nego u 2013., a isto tako i 3% manji od planiranih. Najveći dio rashoda odnosi se na održavanje komunalne infrastrukture, odnosno nerazvrstanih cesta. Rashodi za dugotrajnu imovinu uglavnom su bili za izgradnju sportske dvorane u Rakitju, kupljen je objekt Mitnice, a bilo je i dodatnih ulaganja u sportske objekte. Rashodi su bili veći i za vrtiće, jer je u Strmcu i Kerestincu povećan kapacitet pa je došlo i do dodatnog zapošljavanja prema pedagoškim standardima.

Biserka Delač podsjetila je i da su, sukladno smanjenju plaća gradonačelnika i njegovih zamjenika, smanjene i plaće zaposlenika i službenika u Gradu.

Gradsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Izvješće o izvršenju proračuna za 2014. godinu, kao i Odluku o tome da se višak od 2,6 milijuna kuna prenese u ovogodišnji proračun. Namjenski dio tih sredstava trošit će se i u ovoj godini za namjene za koje je prikupljen.

Gradski vijećnici jednoglasno su prihvatili i novu Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za područje Grada Svete Nedelje, kao i Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite. Ovi su dokumenti prvi puta doneseni 2011. godine, a sada su ažurirani prema aktualnoj situaciji, rekao je zamjenik gradonačelnika Ivica Pavlić. Budući da manji gradovi ne moraju više imati specijalističke postrojbe za spašavanje iz ruševina, novost je da je ovim planom predviđeno povećanje tima opće namjene Civilne zaštite sa 40 na 51 člana. Grad Sveta Nedelja je ove godine predvidio pedesetak tisuća kuna za opremu te postrojbe, što će poslužiti za opremanje novih članova, rekao je Pavlić.

Gradsko vijeće jednoglasno je imenovalo i dva stručna povjerenstva, jedno za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova, a drugo za dodjelu koncesije za javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanje biorazgradivog otpada.

Većinom glasova prihvaćen je prijedlog za ukidanje statusa javnog dobra na putu, koji bi zamjenom nekretnina s tvrtkom Medical Intertrade d.o.o. omogućio proširenje Industrijske ulice.

Aktualni sat

Romanu Semenić zanimalo je kada će biti obavljen tehnički pregled sportske dvorane u Rakitju, a gradonačelnik Drago Prahin rekao je da je sve obavljeno i u četvrtak bi trebala doći suglasnost MUP-a za policiju i vatrogasce pa će nakon toga biti izdana uporabna dozvola. Svečano otvaranje dvorane gradonačelnik je najavio za jesen.

Na nekoliko upita o cestama i ulicama koje bi trebalo asfaltirati, gradonačelnik Prahin je odgovorio da se radovi odvijaju prema unaprijed utvrđenom planu i da će do kraja godine biti napravljeno ono što je planirano, a novi zahtjevi ući će u plan za sljedeću godinu.

Primjedbu Stjepana Bošnjaka da su u naselju Hoto vile oborinske vode spojene na fekalnu kanalizaciju gradonačelnik Prahin je opovrgnuo, a na zahtjev za uređenjem autobusnih stajališta podsjetio je da se svake godine postavljaju po tri nova stajališta.

Josip Jakopač upozorio je na odron zemlje na mjestu Pušinjak, a gradonačelnik Prahin rekao je da ima dosta drugih odrona, čija sanacija će početi od sljedećeg tjedna, posebno velikog odrona u Padežu, gdje je na tri mjesta puklo brdo.

D.K.

 
27.05.2015.

WEIDMANN IZO-PROD d.o.o. otvorio proizvodni pogon u Bobovici

Proizvodnja iz Švicarske preseljena u Samobor

WEIDMANN IZO-PROD d.o.o. otvorio proizvodni pogon u Bobovici

Novi proizvodni pogon izolacijskih dijelova za transformatore tvrtke WEIDMANN IZO-PROD d.o.o. iz Stupnika, otvoren je svečano 26. svibnja u Bobovici, na lokaciji bivšeg Končara.

Od direktora tvrtke Vjekoslava Malašića saznali smo da je pogon u Samoboru smješten u iznajmljenom prostoru tvrtke Končar u Bobovici. Sada je otvorena prva proizvodna hala, a do kraja godine bit će otvorene još dvije. Vrijednost ove investicije u koju, uz najmodernije strojeve za proizvodnju izolacijskih dijelova za transformatore, ulazi i uređenje proizvodnog pogona, je oko 8 milijuna eura.

U sjedištu tvrtke WEIDMANN IZO-PROD d.o.o. u Stupniku sada je tridesetak zaposlenih, a u proizvodnom pogonu u Bobovici planiraju do kraja godine zaposliti još 50 do 60 radnika u proizvodnji.

Vjekoslav Malašić kaže da već sada u Stupniku polovica zaposlenih dolazi sa samoborskog područja, a politika tvrtke je da se, prema mogućnosti, zapošljava lokalno stanovništvo. Tvrtka je uglavnom zainteresirana za zapošljavanje kvalificirane radne snage. Najviše će tražiti kvalificiranih stolara za rad na najmodernijim strojevima. Poslovna politika tvrtke također određuje da se svi djelatnici obavezno djelomično školuju u Švicarskoj. Radi se o dodatnom školovanju od 2 do 3 tjedna, kako bi se u proizvodnji zadovoljili visoki zahtjevi švicarske kvalitete. Proizvodi dijelove za transformatore za Končar Transformatore u Jankomiru, a ostatak proizvodnje plasirat će, preko svoje sestrinske firme WEIDMANN u Švicarskoj, u cijeli svijet. Sa švicarskom tvrtkom WEIDMANN tvrtka iz Stupnika uspješno surađuje već tridesetak godina pa su sada zajednički dogovorili da i dio proizvodnje iz Švicarske presele u Bobovicu.

Na svečanom otvaranju pogona tvrtke WEIDMANN IZO-PROD d.o.o. u Bobovici uz zaposlenike su bili nazočni i predstavnici švicarskog veleposlanstva u Zagrebu, direktor Končar - Distributivnih i specijalnih transformatora Ivan Klapan, direktor Končar - Energetskih transformatora Ivan Milčić, direktor Končar - Mjernih transformatora Ante Rogoznica i direktorica tvrtke Weidmann Švicarska Franziska Sauber Tschudi.

D.K.

 

Predavanje Udruge Prijatelji životinja o zdravoj prehrani na biljnoj osnovi

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

WEIDMANN IZO-PROD d.o.o. otvorio proizvodni pogon u Bobovici

Arhiva 2015

2019

2018

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002