22.03.2015.

Predstavljena knjiga Zdravka Golića Samoborci na Gutenbergovu tragu

Otisnuta sjećanja na samoborsko tiskarstvo

Predstavljena knjiga Zdravka Golića Samoborci na Gutenbergovu tragu

U Samoborskom muzeju je u petak, 20. ožujka, predstavljena knjiga Zdravka Golića Samoborci na Gutenbergovu tragu, posvećena tiskarstvu.

Zdravko Golić je kao grafičar, tipograf i grafički urednik cijeli svoj radni vijek proveo u Tiskari A.G. Matoš u Samoboru. Istovremeno je pisao pjesme (do sada je izdao pet zbirki pjesama), drame i novele, bavio se novinarstvom i uređivao monografije i razne brošure. I ova je knjiga, u svom začetku prije petnaestak godina, bila zamišljena kao monografija o 50 godina tiskare u kojoj je Golić radio, no budući da nije postojao interes za njeno tiskanje, a vremena je kasnije s odlaskom u mirovinu bilo puno više, nastavio je rad na knjizi, koja se proširila na povijest tiskarstva u Samoboru, Zagrebu, Hrvatskoj i u Europi.

Najveći dio knjige posvećen je tiskarstvu u Samoboru - samoborskim tiskarama, od prve Košakove 1903. pa sve do današnjih, ali jednako tako i majstorima grafičke struke, tipografima, čija struka više ni po čemu ne nalikuje nekadašnjoj. To je Golića ponukalo da za generacije koje o tome ništa ne znaju napravi kratak, vrlo interesantan povijesni pregled grafičke struke od 15. stoljeća do današnjih dana, od razvoja tipografskog pisma, izrade papira i grafičkih boja, pa do tiskarske tehnologije koja je taj razvoj pratila.

A Samoborci na Gutenbergovom putu, svi oni koji su na bilo koji način od kraja 19. stoljeća radili u grafičkoj struci u Samoboru i ostavili neizbrisiv trag, navedeni su poimence u posebnom dijelu knjige, uz zahvalu za njihov doprinos tiskarstvu u Samoboru. Među njima je Zdravko Golić posebno izdvojio one s kojima je radio, a na njega su ostavili poseban dojam, od Dragutina Spullera, Ljudevita Ivanščaka - Luje i Rudolfa Kumeričkog, pa do Stanka Vugrinca.

D.K.

 

Predstavljena knjiga Zdravka Golića Samoborci na Gutenbergovu tragu

Arhiva 2015

2019

2018

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002