08.10.2015.

Sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora 7. listopada prošla u harmoniji i suglasju

Grad vratio Vugrinščak u svoje okrilje

Sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora 7. listopada prošla u harmoniji i suglasju

Gotovo bez rasprave, uz većinu od dvadesetak točaka dnevnog reda usvojenih jednoglasno, završila je sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora održana 7. listopada.

Bez rasprave i primjedbi, tek uz jedan suzdržan glas, usvojen je Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna grada Samobora za 2015. godinu, koje je obrazložio pročelnik Upravnog odjela za financije Željko Radovanić. Sada je proračun za gotovo 3 milijuna kuna manji od onoga koji je usvojen prvim izmjenama i dopunama u lipnju, pa prihodi i primici Grada iznose 225,5 milijuna kuna, a proračunskih korisnika 9,3 milijuna kuna. Izmjene u prihodima odnose se na usklađenje plana i dosadašnjeg izvršenja te na očekivanja do kraja godine, s čime su usklađeni i rashodi. Dok su s jedne strane povećani planirani prihodi od poreza na dohodak za 2,4 milijuna kuna te prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa s po 500.000 kuna, s rashodovne strane će se za 6,3 milijuna kuna smanjiti troškovi sanacije odlagališta otpada Trebež, zbog kašnjenja u nabavci stroja iz uvoza, zbog čega kasne radovi na izvedbi dijafragme, pa će realizacija ovog projekta u 2015. godini biti manja od planirane. Za 75.000 kuna povećat će se subvencije za zapošljavanje, za 50.000 kuna povećat će se rashodi za pripremu i provedbu EU projekata, a čak 785.000 kuna više bit će izdvojeno za osnovne škole. Samoborskom športskom savezu uvećana su sredstva za 200.000 kuna, za izgradnju vanjskog fitness parka kod Sportske dvorane Samobor.

Uz zadovoljstvo ostvarenjem proračunskih prihoda te naznakom da se očekuje ostvarenje svih planiranih projekata do kraja godine, Željko Radovanić je naglasio da se samoborski proračun može pohvaliti stalnom izuzetno dobrom likvidnošću, jer na svom računu Grad stalno ima oko 20 milijuna kuna.

Pri obrazlaganju Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Grada Samobora za 2015. godinu, Radovanić je pojasnio da sada pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti ima ovlast odobravanja raspolaganja novčanim sredstvima vezanim uz blagajničko poslovanje (u iznosu od 1.000 kuna za svaki mjesni odbor), uz uvjet da su prethodne akontacije/isplate iz blagajne opravdane vjerodostojnom dokumentacijom.

Pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Zvonko Župančić rekao je da je Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i u ovim drugim izmjenama rađen prema potrebama vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti, a rebalansom je za 400.000 kuna uvećan udio na poziciji za projektiranje. Od povećanog priljeva sredstava komunalne naknade, za 500.000 kuna povećana je stavka održavanja uređenog građevinskog zemljišta te za isti iznos redovno održavanje i zaštita nerazvrstanih cesta i ulica, a za daljnjih 500.000 ta ista stavka povećava se za isti iznos, koji se očekuje od Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije.

Za predškolski odgoj i obrazovanje, rekao je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Juro Horvat, izdvojit će se izmjenama proračuna oko 80.000 kuna više od prije planiranog, uglavnom za sufinanciranje djece u privatnim vrtićima i vrtićima izvan područja Grada Samobora te za djecu s teškoćama u razvoju.

Program socijalne skrbi umanjen je za 83.000 kuna i to tako da je za 100.000 kuna smanjeno stipendiranje učenika i studenata slabijeg imovinskog statusa, a za 16.300 kuna uvećana je stavka sufinanciranja pogrebnih troškova. Za socijalnu skrb će Grad Samobor u 2015. godini izdvojiti ukupno 3,7 milijuna kuna.

Bez primjedbi usvojili su vijećnici novu odluku o radnom vremenu u ugostiteljstvu na području Grada Samobora, koja je usklađena s novim Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti iz srpnja ove godine. Budući da je zakon ukinuo ograničenje za produženje radnog vremena ugostiteljskih objekata, sada jedinice lokalne samouprave određuju do kada će produžiti to radno vrijeme i pod kojim uvjetima. U novu samoborsku odluku su, uz promjene u rasporedu, početku i završetku radnog vremena u ugostiteljstvu, unijete su i odredbe o kampiranju (što do sada nije bilo regulirano odlukama Grada) te odredbe o pružanju usluga u ugostiteljskim objektima "jednostavnih usluga" (klupa, kiosk, šator, kolica, nepokretno vozilo i slično) i odredbe o radnom vremenu OPG-a koji se bave pružanjem ugostiteljskih usluga. A produženo radno vrijeme za vrijeme održavanja raznih manifestacija i festivala može odrediti gradonačelnik.

Vijećnici su jednoglasno podržali i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o spomeničkoj renti, koja je usklađena s Uredbom o izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, pa će obveznici plaćanja spomeničke rente koji su do sada plaćali 7 kuna po četvornom metru (koji obavljaju financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja, kockanja i klađenja, telekomunikacijske djelatnosti, javnobilježničku i odvjetničku djelatnost), sada plaćati 4 kune.

U nekoliko detalja ispravljena je Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu, koja je donesena početkom godine, a primjena je ukazala na neke nedostatke.

Uz dva suzdržana glasa, Gradsko vijeće donijelo je odluku da podrži sporazumni raskid Ugovora o zakupu Vugrinščaka s trgovačkim društvom NAKUS d.o.o. Pročelnik Upravnog odjela za razvoj grada Mario Anušić podsjetio je da je ugovor o ŠRC-u Vugrinščak sklopljen 1998. godine te su kasnije (2002. i 2008. godine) sklopljena i dva aneksa ugovora. Budući je dio parcela koje je Grad dao u zakup vraćen privatnim vlasnicima (denacionalizacijom), Grad je pristao na prijedlog NAKUS-a da se ugovor (kojim je zakup predviđen do 2036. godine) raskine, uz nadoknadu ulaganja NAKUS-u od 1.110.020 kuna, uvećano za PDV. Bazene na Vugrinščaku Grad planira povjeriti na upravljanje ustanovi Sportski objekti Samobor.

Na dnevnom redu se našao i Prijedlog odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Samobora za vijećnika Ivana Vlainića, koji nije u propisanom roku dostavio DIP-u godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu. Donošenje ovakve odluke o obustavi isplate sredstava je predložio DIP (nakon provedenog godišnjeg nadzora), no budući da je vijećnik Vlainić u međuvremenu dostavio traženo izvješće, a kako je rekao na sjednici, objavio ga je i na svojoj web stranici, vijećnici su jednoglasno odbili donijeti ovakvu odluku.

Bez rasprave usvojeno je i programsko i financijsko izvješće za 189. Samoborski fašnik.

Aktualni sat

Borisa Makaruna zanimalo je što je s izgradnjom nove škole u Farkaševcu te u kojoj se mjeri koriste sredstva iz natječaja za energetsku učinkovitost javnih zgrada.

Gradonačelnik Krešo Beljak podsjetio je da je škola u Farkaševcu u dugogodišnjim planovima Grada te je sada u postupku projektiranja, jer se odustalo od lokacije Široki grm i gradit će se na tromeđi Hrastine, Farkaševca i Domaslovca. Procijenjeno je da će škola tamo biti potrebna, no čekaju se malo bolja vremena.

Pročelnik Mario Anušić rekao je da Grad koristi ta sredstva po natječajima za energetsku učinkovitost te dao nekoliko primjera, kao što je toplinska stanica u POU Samobor, za koju je dobiveno 50.000 kuna.

Maju Gračanin zanimala je realizacija projekta "Vjetar u leđa", a zamjenica gradonačelnika Sanja Horvat Iveković rekla je da tim projektom Grad iz Europskog socijalnog fonda dobio sredstva za sufinanciranje 2 pomoćnika u nastavi za 20 učenika (u svim samoborskim osnovnim školama, osim u Rudama).

Zvjezdanu Sečen zanimalo je jesu li u samoborskim školama uvedeni e-imenici, a pročelnik Juro Horvat rekao je da su uvedeni u sve samoborske osnovne škole, osim područnih škola u Farkaševcu, Mirnovcu i žumberačkom Novom Selu. A vijećnik Ivan Vlainić podsjetio je da Srednja strukovna škola ima e-imenike već drugu školsku godinu, dok ih Gimnazija i ETUŠ još nisu uveli.

D.K.

 

Sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora 7. listopada prošla u harmoniji i suglasju

Arhiva 2015

2019

2018

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002