24.07.2015.

Zagrebačka županija sufinancira održavanje nerazvrstanih cesta, adaptaciju, sanaciju i opremanje društvenih domova

3.225.000 kuna za mjere ruralnog razvoja

Zagrebačka županija sufinancira održavanje nerazvrstanih cesta, adaptaciju, sanaciju i opremanje društvenih domova

Zagrebačka županija dodijelit će gradovima i općinama sa svog područja 3.225.000 kuna za ruralni razvoj. Javni poziv za dodjelu kapitalnih pomoći za ruralni razvoj je otvoren do 15. studenog 2015. godine ili do utroška sredstava, a jedinicama lokalne samouprave na raspolaganju je još 775.000 kuna od ukupno osiguranih 4 milijuna kuna.

Inače, mjerama ruralnog razvoja sufinanciraju se projekti izgradnje ili rekonstrukcije nerazvrstanih cesta te adaptacija, sanacija i opremanje društvenih domova i područnih škola. Prihvatljive aktivnosti su građenje, rekonstrukcija, adaptacija, sanacija i opremanje infrastrukturnih objekata na ruralnom području.

Prijave mogu podnijeti gradovi i općine s područja Zagrebačke županije koje u svojim razvojnim programima, planovima i proračunu za 2015. godinu imaju planirana sredstva za financiranje kandidiranih projekata.

Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane gradove i općine da svoje prijave dostave preporučenom pošiljkom na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo, s naznakom "Prijava za sufinanciranje programa/projekata izgradnje i uređenja infrastrukture na ruralnim prostorima", Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb ili osobno na navedenoj adresi u pisarnici na 6. katu.

Tekst javnog poziva, upute za prijavitelje i prijavni obrazac nalaze se na web-stranici Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr pod rubrikom Natječaji i javni pozivi, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo, a više informacija može se dobiti na broju telefona 01/6009-496 i 01/6009-426.

M.B.

 
24.07.2015.

Županija podupire kvalitetu turističke ponude

700.000 kuna za bazene, wellness, adrenalinske parkove...

Županija podupire kvalitetu turističke ponude

Zagrebačka je županija odobrila korištenje 700.000 kuna bespovratnih sredstava za 14 korisnika za provedbu programa "Konkurentnost turističkog gospodarstva".

Financijska sredstva namijenjena su za proširenje, opremanje, izgradnju, rekonstrukciju smještajnih kapaciteta i ugostiteljskih objekata te za razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja poput bazena, wellnessa, adrenalinskih parkova, dječjih igrališta, kušaonica, vinskih podruma i slično.

Na natječaj, koji je bio otvoren od 1. travnja do 15. svibnja 2015. godine, mogli su se javiti obrti i trgovačka društva izvan javnog sektora koji se bave ugostiteljskom i/ili turističkom djelatnošću, koji su prijavljeni i svoju djelatnost provode na području Zagrebačke županije. Ukupno je zaprimljeno 18 zahtjeva, od kojih 4 nisu udovoljavala uvjetima natječaja. Svi ostali korisnici, njih 14, ostvarili su potpore u iznosu od 30.000 kn do 60.000 kn.

M.B.

 

Zagrebačka županija sufinancira održavanje nerazvrstanih cesta, adaptaciju, sanaciju i opremanje društvenih domova

Županija podupire kvalitetu turističke ponude

Arhiva 2015

2019

2018

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002