23.02.2015.

Županija raspisala natječaj za dodjelu potpora manifestacijama značajnim za turističku ponudu

Do 100.000 kuna po manifestaciji

Županija raspisala natječaj za dodjelu potpora manifestacijama značajnim za turističku ponudu

Pravo na potporu za manifestacije značajne za turističku ponudu Zagrebačke županije mogu ostvariti trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, javne ustanove, ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, jedinice lokalne samouprave i turističke zajednice koje su registrirane na području Zagrebačke županije i koje organiziraju manifestaciju na njezinom području. Podnositelj zahtjeva može prijaviti i ostvariti potpore za najviše tri manifestacije, a potpora može iznositi do 75% prihvatljivih troškova manifestacije. Dodijeljene potpore po pojedinom korisniku mogu iznositi najviše 100.000 kuna.

Uz popunjen prijavni obrazac za natječaj, obavezno je priložiti program manifestacije, financijski plan manifestacije sa svim prilozima, dokaz o pravnom statusu organizatora, ovjerenu potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, ne starija od 30 dana i popunjen obrazac koji se odnosi na korištene državne potpore i poticaje.

Sredstva iz natječaja biti će namijenjena za sufinanciranje najma opreme, nabave radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju događanja, najma prostora za održavanje događanja, najma prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezanih uz organizaciju, troškove smještaja, putne troškove, te honorare izvođača i vanjskih suradnika, troškove promocije, itd.

Tekst natječaja i prijavni obrasci nalaze se na web stranicama Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr, a više informacija može se dobiti na tel. broju 01/6009-421 ili e-mailom na a.zelic@zagrebacka-zupanija.hr. Prijave i natječajna dokumentacija dostavljaju se osobno ili poštom na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Ulica grada Vukovara 72, 10000 Zagreb s naznakom "Prijava za dodjelu potpora manifestacijama značajnim za turističku ponudu Zagrebačke županije".

M.B.

 
23.02.2015.

Izvještajno izborna skupština Samoborske vinogradarsko vinarske udruge

Marijanu Žganjeru još jedan mandat

Sve postavljeno programom za proteklu 2014. godnu od strane članova Samoborske vinogradarsko vinarske udruge je ostvareno, naglasio je u svom izvještaju o radu predsjednik Marijan Žganjer u petak, 20. veljače, na Skupštini udruge održanoj u Brenti. Poneke aktivnosti tražile su značajno veći angažman, ali su se članovi pokazali dostojnima u realizaciji programa. Sama Skupština udruge pokazala je privrženost članstva svemu što se u želji za prosperitetom vinogradarstva i vinarstva želi postići. Uz sve ostalo donijet je Statut kao normativni akt usklađen s novim Zakonom o udrugama, baš kao i Poslovnik o radu Skupštine. Mnoge aktivnosti provedene tijekom protekle godine dokaz su želje vinogradara i vinara da se upravo vina samoborskog podneblja plasiraju i dobiju svoje nedvojbeno zasluženo mjesto na vinskoj karti Hrvatske.

- Možda smo mali proizvođači - rekao je Žganjer - ali sigurno je da naša vina kvalitetom mogu konkurirati svima.

Tijekom godine provedene su aktivnosti edukacije vinogradara i vinara, s naglaskom na ocjenjivanje vina kao proizvoda koji plijeni pozornost.

Sudjelovali su članovi udruge na Proljetnom sajmu u Samoboru, zatim na Otvorenim vratima udruge 26. travnja, a suradnja s Gljivarskom udrugom Sunčanica oplemenjena je u povodu Dana grada Samobora. Martinje u Samoboru, kao manifestacija u organizaciji Udruge Samoborska vinska cesta, također je promovirala vina Samoborske vinogradarsko vinarske udruge. U dva dana štand je u šatoru na Trgu kralja Tomislava bio odlično posjećen pa je i ta aktivnost u svemu uspjela.

Financijski izvještaj potkrijepio je činjenicu da udruga radi u specifičnim uvjetima, ali da se itekako pazi na svaku uloženu kunu.

Nadzorni odbor potvrdio je pozitivnost poslovanja, a Sud časti nije imao potrebe sastajati se radi eventualnog sankcioniranja ponašanja članova.

U dijelu Skupštine kada se odlučivalo o novim čelnim ljudima udruge nije bilo mnogo dilema. Skupštinari su ponovno za predsjednika u mandatu od 4 godine imenovali Marijana Žganjera, koji je tu dužnost obnašao u posljednjem mandatnom razdoblju. Izabrani su članovi Predsjedništva, u koje su ušli: Marijan Geušić, Igor Jaić - Krasnik, Zdravko Župančić, Damir Kirin, Stjepan Sirovica, Ivica Rozjan, Sandi Slak i Nenad Kovačić. Potvrđen je i Nadzorni odbor od tri člana, a to su: Vid Trkeš, Nikola Vuković i Dragutin Koletić. I Sud časti također će u narednom razdoblju imati tri člana. To su: Miroslav Jaić, Josip Roščak i Josip Kumerički.

Skuština je bila sadržajna i vrlo djelotvorna do trenutka kada se riječ dala samim skupštinarima. Tada se diskusija "razvodnila", iako se radilo o vinogradarima i vinarima. Sva su pitanja dobila odgovore pa su i skupštinari mogli biti zadovoljni.

Zaključak je jasan. Ova udruga u "poplavi" mnogih ima svoju zadaću i svoju svrhu. Upravo je zato i dobrodošla, na ponos svi samoborskih vinogradara i vinara.

F.S.G.

 

Županija raspisala natječaj za dodjelu potpora manifestacijama značajnim za turističku ponudu

Izvještajno izborna skupština Samoborske vinogradarsko vinarske udruge

Arhiva 2015

2019

2018

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002