27.01.2015.

Zagrebačka županija objavila javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih

Mladi, javite se!

Zagrebačka županija objavila javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih

Županijska skupština Zagrebačke županije objavila je javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Zagrebačke županije. Prijedlozi se podnose Odboru za izbor i imenovanja Županijske skupštine Zagrebačke županije do 10. veljače 2015. godine.

Savjet mladih Zagrebačke županije osniva se kao savjetodavno tijelo Zagrebačke županije s ciljem aktivnog sudjelovanja mladih u razvoju javne politike za mlade na području županije. Trinaest članova Savjeta mladih te trinaest zamjenskih članova bira Županijska skupština Zagrebačke županije na mandat od tri godine.

Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Zagrebačke županije imaju udruge koje su sukladno Statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih od najmanje 50 mladih, a svi sa sjedištem na području Zagrebačke županije. Prilikom isticanja kandidature za člana predlagatelji mogu predložiti samo jednog kandidata za člana te jednog kandidata za njegovog zamjenika.

Kandidati za članove Savjeta mladih Zagrebačke županije moraju biti državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Zagrebačke županije, u dobi od 15 do navršenih 30 godina života.

Tekst javnog poziva i prijavnica nalaze se na web-stranici Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr te na web stranici Savjeta mladih Zagrebačke županije www.mladi.zagrebacka-zupanija.hr. Važno je da propisana prijavnica bude ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe predlagatelja.

Kandidature s pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Zagrebačka županija, Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine Zagrebačke županije, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb, s naznakom "Prijedlog kandidature za izbor člana i zamjenika člana Savjeta mladih Zagrebačke županije".

M.B.

 
27.01.2015.

U Svetoj Nedelji osnovan ogranak HSLS-a

Svetonedeljska politička scena pojačana za liberale

U Svetoj Nedelji osnovan ogranak HSLS-a

U prostorijama Kuburaškog doma u Bestovju u subotu, 24. siječnja, održana je Osnivačka skupština ogranka HSLS-a Sveta Nedelja. Svetonedeljske liberale došli su podržati brojni kolege i predstavnici ogranaka susjednih gradova i županije, na čelu s predsjednikom HSLS-a Darinkom Kosorom i direktoricom i tajnicom stranke Doricom Nikolić.

Skupština je za predsjednika ogranka izabrala Ivicu Vidovića, potpredsjednik je Ivica Bratić, tajnica Ivana Babić, rizničarka Gordana Neralić, članovi Izvršnog odbora su Jadranka Bašić Parić, Ivica Matošević i Zdenko Stanić, a u Nadzorni odbor su izabrani Dalibor Ciglar, Stjepan Čitarović i Renato Stepanić.

Svoju podršku i čestitke čelnicima novog ogranka uputila je, naravno, i predsjednica samoborskog HSLS-a Linda Rossini Gajšak.

M.K.

 
27.01.2015.

Samoborski fašnik – najava Metloboja i Kraflinga

Metlama i demižonima do fašničkog postolja

Samoborski fašnik – najava Metloboja i Kraflinga

Maske u skoroj 189. Fašničkoj Republici Samobor ne nose samo vladajući Princ, Sraka, Sudec i Fiškal i fašnički posjetitelji, nego su u vrijeme Fašnika čak i sportovi zamaskirani. Tako će hokej postati Metloboj, u kojem će palice biti zamijenjene metlama, a curling će se prigodno pretvoriti u Krafling, gdje se do bodova dolazi demižonima.

Svi koji su spremni iskoristiti Samoborski fašnik da bi se okušali u ovim sportskim aktivnostima mogu početi prijavljivati svoje ekipe za 2. samoborski Metloboj & Krafling na klizalištu u bivšoj Vojarni Taborec. Za Metloboj se traže ekipe djece i odraslih od 4 igrača plus golman, dok je Krafling namijenjen samo tročlanim ekipama odraslih igrača.

Natjecanja su na rasporedu u subotu, 7. veljače, i to od 13 do 15 sati igrat će se Metloboj, dok je Krafling na rasporedu od 15 do 16 sati.

Ekipe treba prijaviti na mail suorganizatora KHL Srake Samobor samobor.srake@gmail.com ili osobno na klizalištu 30 minuta prije turnira, a više detalja o natjecanjima može se naći na www.fasnik.com. Za sada je najbitnije znati fašnički sportski moto – nije važno pobijediti, važno je dobro se zabaviti!

T.I.

 

Zagrebačka županija objavila javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih

U Svetoj Nedelji osnovan ogranak HSLS-a

Samoborski fašnik – najava Metloboja i Kraflinga

Arhiva 2015

2019

2018

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002