24.11.2015.

Samoborka Janka Štahan u Leksikonu hrvatskog iseljeništva i manjina Instituta Ivo Pilar

Priznanje neumornoj Yanki de Samobor

Samoborka Janka Štahan u Leksikonu hrvatskog iseljeništva i manjina Instituta Ivo Pilar

Dio iznimno bogate i zanimljive biografije naše sugrađanke Janke Štahan, koja od 1961. godine živi u Parizu, u kojem je stekla čak tri diplome na Sveučilištu Pierre at Marie Curie, objavljen je u on-line izdanju Leksikona hrvatskog iseljeništva i manjina Instituta Ivo Pilar.

Iz podužeg teksta teško je izdvojiti brojne dužnosti koje je tijekom svog profesionalnog i umjetničkog djelovanja Janka Štahan obavljala kao profesorica, prevoditeljica, direktorica, dopisnica različitih časopisa u zemlji i inozemstvu, kao i svestrane aktivnosti kojima se još uvijek bavi. Dobitnica je i nekoliko francuskih nagrada za poeziju, među kojima se ističe nagrada Instituta Academique de Paris.

Svoju povezanost sa Samoborom, posebno kroz svoj umjetnički rad i poeziju koju piše, najčešće ističe i pseudonimom Yanka de Samobor. Njezina pjesma posvećena Vukovaru naziva Slika, napisana na francuskom jeziku, pod istim pseudonimom objavljena je i u antologiji Florilege, Guilde des lettres, a nedavno je, 13. studenoga, u prijevodu Mate Marasa, izašla i u Hrvatskom slovu.

M.K.

 

Samoborka Janka Štahan u Leksikonu hrvatskog iseljeništva i manjina Instituta Ivo Pilar

Arhiva 2015

2019

2018

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002