02.12.2014.

I Svetonedeljčani dočekali Novu godinu na glavnom gradskom trgu

Veselo u 2015.

I Svetonedeljčani dočekali Novu godinu na glavnom gradskom trgu

Unatoč ekstremno niskoj temperaturi i velikoj hladnoći nahrabriji Svetonedeljčani i njihovi gosti veselo su zakoračili u 2015. godinu na Trgu Ante Starčevića uz puštanje svijetlećih lampiona, kuhano vino i odličnu grupu Falset.

Uz šampanjac, gradonačelnik Drago Prahin je s pozornice u ponoć uputio i novogodišnju čestitku svojim sugrađanima.

Uz sjajnu svirku grupe Falset i kuhano vino, posjetelje je ove godine posebno razveselilo puštanje stotinjak svijetlećih lamipona, koje je po prvi puta Grad podijelio posjetiteljima za ovogodišnji doček.

Grad Sveta Nedelja i Turistička zajednica grada Svete Nedelje svima od srca žele sretnu i uspješnu 2015. godinu.

T.I.

 
02.12.2014.

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Neutrošeni viškovi prenose se u 2015.

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Zbog porezne mini reforme Vlade i uskraćivanja dijela prihoda od poreza na dohodak lokalnoj samoupravi, sljedeće će godine biti manji izvorni prihodi i u Gradu Svetoj Nedelji, konstatirao je gradonačelnik Drago Prahin, predstavljajući gradskim vijećnicima Prijedlog proračuna Grada Svete Nedelje za 2015. godinu. Planirano je smanjenje poreznih prihoda od 30% u odnosu na ovu godinu, odnosno realnih 5 do 8% u odnosu na 2012. godinu, koja je uzeta kao referentna. Ipak, gradonačelnik Prahin uvjeren je da će taj pad vlastitih prihoda biti nešto manji pa da će se rebalansom sljedeće godine povećavati, a ne smanjivati.

Za sada, planirani su ukupni prihodi nešto veći od 84 milijuna kuna, a takvi su i rashodi, jer je proračun izbalansiran. Izvornim prihodima planira se pokriti nešto više od 65 milijuna kuna izdataka, a preostalih više od 18 milijuna kuna pokrit će se iz ovogodišnjih viškova prihoda, koji će biti preneseni u proračun za sljedeću godinu.

Još se ne zna hoće li taj višak biti 18 milijuna kuna ili nešto manje, jer to ovisi o tome hoće li dio tih namjenskih sredstava biti utrošen još ove godine. Radi se o tome da su se zbog procedure (žalbe) natječaji koji su raspisani još u rujnu odužili, no sve su žalbe odbačene i po tim će se natječajima raditi još ove godine koliko se stigne, a ostalo će biti prebačeno u sljedeću godinu, naglasio je Prahin.

Gradonačelnik Drago Prahin podsjetio je da je Grad Sveta Nedjelja u nekoliko navrata od 2009. godine smanjivao plaće zaposlenika, koje su sada za 11 do 15% niže no 2008. godine, kada je kriza započela, pa su praktički tu već postignute uštede.

Do kraja ove godine trebala bi biti završena školska sportska dvorana u Rakitju, tako da će sljedeće godine bitno biti smanjeni prihodi od pomoći iz drugih proračuna, prije svega Zagrebačke županije (ove je godine to bilo više od 7, a sljedeće će biti tek milijun kuna), no to će onda tražiti i isto toliko manji angažman vlastitih sredstava.

Sljedeće se godine planira i nešto manji prihod od komunalne naknade i doprinosa (umjesto ovogodišnjih 15, nešto manje od 12 milijuna kuna).

Gradonačelnik Prahin naglasio je da je čak više od 30% proračuna za 2015. namijenjeno razvoju; za kulturu i sport izdvaja se po 5% proračuna, a za javne potrebe u socijalnoj skrbi 3%.

Na kraju je gradonačelnik Prahin naglasio da je planirani proračun za sljedeću godinu održiv i da će sigurno biti ostvaren u velikom postotku pa ga neće biti potrebno smanjivati. Također, pozvao je vijećnike i stranke da prijedloge za izmjene proračuna podnose osobno njemu, jer će svi prijedlozi koji su realni biti ugrađeni u konačni tekst prijedloga proračuna. Donošenje proračuna za 2015. bit će na dnevnom redu sjednice svetonedeljskog Gradskog vijeća 22. prosinca.

Svetonedeljski gradski vijećnici usvojili su u prvom čitanju i tekst Prijedloga odluke o komunalnom redu, koja donosi velike promjene u odnosu na Odluku o komunalnom redu iz 2008. godine, koja je sada na snazi, a predviđa i visoke novčane kazne za nepoštivanje odluke pa se i tu očekuju prijedlozi i mišljenja gradskih vijećnika, rekao je zamjenik gradonačelnika Damir Halužan.

Na kraju je usvojena i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljima, kojom se određuje da će grobljem na području Grada Svete Nedelje do 30.4.2015. upravljati samoborski Komunalac, a od 1.5.2015. trgovačko društvo Svenkom d.o.o., u vlasništvu Grada Svete Nedelje. A u dijelu koji se odnosi na poslove održavanja groblja, Svenkom će preuzeti poslove već od 1.1.2015. godine.

D.K.

 

I Svetonedeljčani dočekali Novu godinu na glavnom gradskom trgu

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Arhiva 2014

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002