12.09.2014.

Sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora 11. rujna

Prihodi proračuna za 4% veći nego lani

Sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora 11. rujna

Pravo osvježenje u ova gospodarski teška vremena, kad gotovo svi stenju pod pritiskom krize, bio je Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Samobora u prvom polugodištu ove godine, koje je gradskim vijećnicima na 11. sjednici Gradskog vijeća podnio pročelnik Upravnog odjela za financije Željko Radovanić. Naime, i u prvom polugodištu ove godine nastavio se trend ostvarivanja prihoda iznad plana pa su prihodi gotovo 4,5 milijuna kuna veći od planiranih. Time je pokriven preostali manjak iz 2013. godine te uz to ostvaren višak od 1,8 milijuna kuna. Prihodi su također za 4% veći od prošlogodišnjih u tom razdoblju, a istovremeno su rashodi smanjeni pa su uštede veće.

Za 1,2% veći nego lani je najznačajniji prihod Grada, porez na dohodak, a i ostali porezni prihodi ostvaruju se planiranom dinamikom pa je Radovanić najavio na jednoj od sljedeće dvije sjednice Gradskog vijeća rebalans proračuna, odnosno njegovo uravnoteženje na rashodovnoj strani. Financijsko izvješće popraćeno je programskom klasifikacijom s općim i posebnim ciljevima te izvještajem o aktivnostima, odnosno obrazloženjem na što je novac potrošen te jesu li ostvareni zacrtani ciljevi i je li to u suglasnosti s programima razvoja Grada, gdje je naglašeno da nikakvih propusta nije bilo. Također, iz izvještaja je vidljivo da se dva kredita koje Grad ima redovito otplaćuju, a sve zajedno pokazuje ozbiljnost kod planiranja ovogodišnjeg proračuna, naglasio je Željko Radovanić.

Vijećnika Vjerana Štublina zanimali su financijski efekti od legalizacije, a Radovanić je rekao da se svi troškovi legalizacije (dodatno zaposleni radnici, oprema i programi) podmiruju iz do sada ubranih naknada od 1,4 milijuna kuna, no bit će ostvareni i dodatni prihodi od komunalnog doprinosa te novih poreza (na kuće za odmor) te onda i od većih komunalnih naknada.

Na pitanje vijećnice Linde Rossini Gajšak o efektima mjera Vlade za smanjenje poreza na dohodak kao prihoda Grada, Radovanić je rekao da su za sada projekcije da će to biti smanjenje tog prihoda za 8 do 10%, odnosno 12 do 13 milijuna kuna.

Vijećnici su izvješće pohvalili, a prihvaćeno je gotovo jednoglasno, tek s jednim suzdržanim glasom.

Nagrade grada Samobora

Na prijedlog Odbora za dodjelu nagrada i priznanja, vijećnici su većinom glasova odlučili da se ove godine dodjele dvije Nagrade za životno djelo, posthumno Željku Žarku te Mirku Beranu. Uz ovo posebno priznanje, dodjeljuju se i novčane nagrade od po 7.500 kuna. Na natječaj su pristigle četiri prijave, dok je za Nagradu grada Samobora u 2014. godini bilo 19 prijava, a većinom glasova vijećnici su podržali prijedlog odbora da se nagrade dodijele Matiji Lastovčiću iz Farkaševca, trgovačkom društvu Krometal d.o.o. iz Samobora, Ivančici Pogrmilović iz Samobora, Vladimiru Buriću iz Samobora i posthumno Damiru Fabeku iz Samobora. Uz ovo posebno priznanje, dodjeljuju se i novčane nagrade od po 5.000 kuna.

Nagrade i priznanja Grada Samobora uručit će se nagrađenima na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora u povodu Dana grada, koja će biti održana u petak, 17. listopada.

Nagrade za uspješne sportaš

Većinom glasova donesena je Odluka o mjerilima za dodjelu nagrada za sportska ostvarenja sportašima Grada Samobora, koje će se dodjeljivati u novčanim iznosima sportašima kao javno društveno priznanje za ostvarene rezultate međunarodne vrijednosti i značaja te promidžbu Grada Samobora.

Osim rezultata u olimpijskim sportovima, nagrađivat će se i rezultati ostvareni u paraolimpijskim sportovima, sportovima gluhih te u neolimpijskim sportovima, kao što su npr. automobilizam i motociklizam, boćanje, bridž, kuglanje, karate, šah ili sportski ribolov. Za nagrade su predviđeni novčani iznosi od 5 do 20 tisuća kuna, a sredstva za nagrade osigurat će se u proračunu Grada Samobora.

Nakon rasprave i nekih primjedbi na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika, studenata i mladih glazbenika Grada Samobora te na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata slabijeg imovinskog statusa Grada Samobora te kraćeg prekida sjednice, ove je dvije odluke povukao predlagač, gradonačelnik Krešo Beljak, uz napomenu da su uočene greške te da će izrađivači odluka, koji su pogriješili, na njima raditi prekovremeno i pripremiti ih za sljedeću sjednicu Vijeća.

Izvješće o radu gradonačelnika u prvih šest mjeseci ove godine prihvaćeno je jednoglasno i bez rasprave.

U naselju Farkaševec Samoborski imenovana je nova ulica Skendrovićev put, u naselju Lug Samoborski imenovana je nova Ulica Miroslava Krleže, a na prijedlog Mjesnog odbora Kladje u tom je naselju park između Mirnovečke i Samoborske ulice dobio ime prema poginulom branitelju iz Kladja Nenadu Sučiću.

Na osobni zahtjev, Marija Brodar razriješena je dužnosti članice Odbora za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja, a za predstavnika Grada Samobora u Povjerenstvu za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Samobora imenovan je krunoslav Znika.

Gradski vijećnici jednoglasno su podržali prijedlog da Grad Samobor pristupi Udruzi LAG Sava, lokalnoj akcijskoj grupi osnovanoj na inicijativu Grada Zaprešića, radi promicanja zajedničkih interesa svih dionika javnog, gospodarskog i civilnog društva na području gradova Zaprešića, Svete Nedelje i Samobora te Općine Brdovec, sa svrhom ruralnog i sveukupnog razvoja i unapređenja kvalitete života te provedbe lokalne razvojne strategije kroz zajedničke aktivnosti pripreme projekata i njihove prijave na razvojne fondove EU.

Aktualni sat

Iako su upravna tijela Grada korektno poduzela sve što je bilo potrebno da bi se omogućilo geodetsko snimanje na Vidikovcu te zatražila od MUP-a asistenciju zbog toga što Damir Vraneković ne dozvoljava izmjeru, taj posao još nije obavljen, jer je MUP čekao sudski nalog, na koji je uložena žalba, rekla je vijećnica Anica Vraneković te zatražila da se poduzme nešto da se taj posao obavi. Gradonačelnik Krešo Beljak rekao je da je pokušao razgovarati s Damirom Vranekovićem, kako bi se to mirno riješilo, no bezuspješno, te će sada na teren izići djelatnici MUP-a, jer žalba na odluku suda da intervenira policija kako bi se omogućila geodetska izmjera ne odgađa izvršenje te odluke.

Na primjedbe nekih vijećnika da nisu dobili odgovore na svoja pitanja, gradonačelnik Beljak je rekao da će se neodgovaranje na upite e-mailom kažnjavati, a svaki vijećnik ili građanin treba se njemu osobno obratiti, ako ne dobije u primjerenom roku odgovore na svoja pitanja.

Na upit Linde Rossini Gajšak o osobnim asistentima za učenike, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Juro Horvat rekao je da je u proračunu Grada osigurano 127.000 kuna za osobne asistente, koji su plaćeni 40 kuna po satu bruto. Ukoliko bude potrebno, osigurat će se dodatna sredstva.

Vjeran Štublin izrazio je zabrinutost stanjem u nogometnoj školi za mlade NK Samobora, uz tvrdnju da je iz kluba otišlo 35-ero mladih u druge klubove, jer se u školi ne radi i loše se vodi. Njegove navode opovrgnuo je zamjenik gradonačelnika Željko Stanec, navodeći da je iz kluba otišlo 14-ero mladih, a novih 16 ih se upisalo, a gradonačelnik Krešo Beljak predložio je Vjeranu Štublinu da se uključi u rad rukovodstva kluba.

D.K.

 

Sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora 11. rujna

Arhiva 2014

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002