14.11.2014.

Mladi iz šest zemalja promovirali svoje nacionalne kuhinje

Kuhajmo zajedno, za sve kojima treba!

U sklopu projekta "Let's blend tohether!" Udruga za održivi razvoj Pozitiva Samobor organizirala je u četvrtak, 13. studenoga, akciju u kojoj su mladi iz 6 europskih zemalja promovirali svoje tradicionalne kulinarske specijalitete.

Sudionici projekta, koji je financiran sredstvima Europske Unije, iz Hrvatske, Italije, Mađarske, Litve, Makedonije i Rumunjske, odjeveni u narodne nošnje, kuhali su poznata jela za lokalnu zajednicu i goste namjernike, a u suradnji s Centrom za socijalnu skrb hrana je podijeljena i njihovim korisnicima.

Svi koji su se našli u Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u četvrtak poslijepodne mogli su uživati u raznim specijalitetima – mađarskom gulašu, sarmi, talijanskoj pašti, kiselom kupusu, kolačima, našoj greblici i drugim specijalitetima.

Kroz upoznavanje s kulturom pojedinih zemalja, druženje i pjesmu uz gitaru, trg ispred kina dobio je tako pravi europski "štih".

M.K.

 
14.11.2014.

Sjednica Gradskog vijeća grada Samobora 13. studenoga 2014.

Nastavljen trend povećanja prihoda

Sjednica Gradskog vijeća grada Samobora 13. studenoga 2014.

Iako je proračun Grada Samobora po treći put ove godine promijenjen, planirani prihodi i rashodi Grada u ukupnom iznosu ostaju nepromijenjeni pa ukupni konsolidirani proračun ostaje u iznosu od 203.671.131 kuna. Međutim, pojasnio je gradskim vijećnicima u četvrtak, 13. studenoga, na 13. sjednici Gradskog vijeća pročelnik Upravnog odjela za financije Željko Radovanić, radi se o "tehničkom" rebalansu kojim su mijenjane i usklađivane brojne stavke unutar proračuna (25 od 81 na prihodovnoj strani i 270 od 859 na rashodovnoj strani).

Radovanić je podsjetio da je prvim ovogodišnjim rebalansom u svibnju smanjen preneseni manjak i povećani namjenski prihodi Grada, a drugi rebalans u rujnu bio je vezan uz sredstva za sanaciju Trebeža iz fondova za očuvanje okoliša (9,3 milijuna kuna) te daljnje značajnije povećanje prihoda od komunalne naknade i doprinosa. Naime, nastavljen je trend povećanja prihoda, uz istovremeno smanjenje rashoda i uštede, pa je do 13. studenoga prikupljeno gotovo 152 milijuna kuna, a planira se da će se sredstva i do kraja godine prikupljati prema planu. Jedinu dvojbu je pročelnik Radovanić izrazio prema sredstvima koja se očekuju za sanaciju Trebeža, no to ne ovisi o Gradu Samoboru.

Također, očekuje se da će opet u sljedeću godinu biti prenesen dio sredstava prikupljen komunalnom naknadom, koji se mora trošiti namjenski. Najznačajnije povećanje prihoda dolazi zaslugom legalizacije od komunalnog doprinosa pa se očekuje da će ti prihodi do kraja godine biti veći i od 10 milijuna kuna. Kao i do sada, podbacili su prihodi od planirane prodaje zemljišta i nekretnina Grada, a radi uravnoteženja proračuna, rashodi su smanjeni u svim stavkama, osim tamo gdje se radi o namjenskim sredstvima. Na kraju je Željko Radovanić optimistično zaključio da je proračun Grada Samobora za 2014. godinu realan i ostvariv.

Izmjene i dopune proračuna donesene su sa 4 suzdržana glasa, a iz oporbe je Vjeran Štublin zaključio da proračun nije razvojni i socijalno osjetljiv, jer se odustalo od gradnje sportske dvorane u OŠ Samobor i smanjene su stipendije, dok se istovremeno gradi fontana na tržnici te se izdvaja 50.000 kuna za redizajn web stranice Grada, a i povećana je stavka ugovora o djelu.

Sa Štublinom se složila i Linda Rossini Gajšak, uz želju da proračun za 2015. bude razvojni i socijalno osjetljiv, ali i racionalan. Ona je pitala što je s Centrom za mlade, jer se mladi nemaju gdje okupljati, osim na klupama u parku i zašto se odustalo od sanacije fasade na OŠ Samobor te zašto za sanaciju Staroga grada nisu tražena sredstva EU.

Boris Makarun smatra da se ili loše planiralo ili se manje radilo, a Petar Krešimir Bušljeta istaknuo je da je proračun zbog smanjenja potpora građanima i stipendija socijalno neosjetljiv pa je rekao da je doživio kritike i na sjednici Izvršnog odbora Samoborskog športskog saveza.

Željko Radovanić rekao je da će se dvorana OŠ Samobor većim dijelom graditi u 2015. godini te da će biti završena 2016. Broj ugovora o djelu je veći, jer su to tražili poslovi legalizacije, a dijelom se radi i o zamjenama za zaposlenike koji su na bolovanju.

Pročelnica Ureda gradonačelnika Valentina Horvat rekla je da se radi sasvim novi dizajn web stranice Grada, jer se radi o starom rješenju iz 2007. godine, koje u mnogim dijelovima više ne funkcionira kako treba, tim više što su obveze Grada prema državi sve veće i zahtjevnije i u elektroničkom obliku.

Pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Zvonko Župančić podsjetio je da izgradnja fontane nije luksuz koji uzima sredstva potrebitima, jer se radi o namjenskim sredstvima iz komunalnog doprinosa, koja se ne mogu koristiti za stipendije ili neke druge namjene.

Pročelnik Upravnog odjela za razvoj grada Mario Anušić rekao je da su projekti za sanaciju Staroga grada gotovi, ali da nije bilo niti jednog natječaja kojim bi se to moglo financirati iz sredstava EU. Sanacija Staroga grada također se radi iz namjenskih sredstava spomeničke rente pa bi bilo najbolje kad bi se pričekalo da se u nekoliko godina prikupi više sredstava za sanaciju, a ne da se svaki put ponovno postavlja skupa skela za samo dio sanacije. Također, najavio je da se niti u sljedećoj godini neće graditi Centar za mlade, ali će ipak 2015. započeti radovi, kako ne bi istekla građevinska dozvola.

Gradsko vijeće usvojilo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Samobor, kojom je ta odluka usuglašena sa zakonom, pa je iz naziva Odluke brisana riječ Samobor, jer je točan naziv tvrtke Komunalac d.o.o. Usklađene su i djelatnosti i temeljni kapital trgovačkog društva, Uprava društva može se sastojati od jedne ili više osoba, a osim visoke, direktor društva sada može imati i višu spremu (magistar ili baccalaureus). Mandat direktora više nije ograničen na 4 godine.

Programsko i financijsko izvješće Turističke zajednice grada Samobora o organizaciji 188. Samoborskog fašnika prihvaćeno je bez primjedbi, uz čestitke vijećnika Marinka Džepine i prijedlog da se ubuduće bolje pojasne kriteriji za nagrađivanje mjesnih odbora.

Aktualni sat

U odgovoru na pitanje vijećnika Vjerana Štublina o mogućnosti postavljanja uspornika prometa u Dijanićevoj ulici, gradonačelnik Krešo Beljak rekao je da za sada nije došao nikakav službeni zahtjev za to. Također, podsjetio je da je na proteklim tribinama u mjesnim odborima bilo puno zahtjeva za postavljanje uspornika prometa, barem po 3 u svakom mjesnom odboru. Uspornici će se raditi u skladu s mogućnostima, jer svim zahtjevima nije moguće udovoljiti, no isto tako nitko ne želi da Samobor postane "grad uspornika prometa", rekao je Beljak. Zato je naglasio da će zamoliti policiju da što više kontrolira brzinu kretanja u prometu te apelirao na građane da opreznije voze.

Na pitanje vezano uz ugovor koji Komunalac ima s tvrtkom Cezar, rekao je da su odmah nakon informacija u medijima o situaciji u Zagrebu prekontrolirali ugovor i natječaj i prema informacijama koje je dobio, sve je provedeno u skladu sa zakonom, nitko još nije pozvan na obavijesni razgovor, na natječaj se javila samo ta tvrtka i potpisan je ugovor u skladu s naputcima koje su dobili iz ministarstva, sa zakonskim odredbama.

Borisa Makaruna zanimalo je može li Grad nešto napraviti da se uredi park oko dvorca Wagner, koji se pretvorio u zapuštenu šikaru, no gradonačelnik Beljak je rekao da je Grad tu nemoćan jer se radi o privatnom vlasništvu te naveo slične primjere dvorca Bistrac i kurije u Mirnovcu.

A na pitanje kako to da su postavljeni limitatori za potrošnju električne energije samo na rukometnom igralištu u Sv. Martinu pod Okićem, gradonačelnik je ustvrdio da je limitatore postavila Elektra protiv volje Grada, kojemu to predstavlja dodatni trošak za zakup potrošene snage.

Vijećnica Anica Vraneković informirala je vijećnike da je geodet 20.10. snimio spornu parcelu u Maloj Rakovici, gdje je vlasnik postavio zapreke te nelegalne znakove i lanac na put, a gradonačelnik je rekao da takvih slučajeva, nažalost, ima još i da su rezultat nebrige države ili lokalne zajednice, koje nisu sve javne putove pravovremeno stavile u vlasništvo države ili lokalne zajednice.

Na kraju je pročelnica Gradske službe Ana Vlah najavila da će uskoro biti sljedeća sjednica Gradskog vijeća, na kojoj će na prvo čitanje doći Nacrt proračuna grada Samobora za 2015. godinu.

D.K.

 

Mladi iz šest zemalja promovirali svoje nacionalne kuhinje

Sjednica Gradskog vijeća grada Samobora 13. studenoga 2014.

Arhiva 2014

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002