28.08.2014.

Zagrebačka županija sufinancira nabavu medicinske i laboratorijske opreme

300.000 kuna za bolji liječnički standard

Zagrebačka županija sufinancira nabavu medicinske i laboratorijske opreme

Zagrebačka županija raspisala je javni poziv za sufinanciranje nabave medicinske i laboratorijske opreme bolničkih ustanova na području Grada Zagreba u 2014. godini. Za tu namjenu osigurano je 300.000 kuna, a natječaj je otvoren do iskorištenja sredstava, tj. najkasnije do 15. studenog ove godine.

Zagrebačka županija želi neposredno sudjelovati u sufinanciranju nabave medicinske i laboratorijske opreme za bolničke ustanove na području Grada Zagreba. Naime, Zagrebačka županija nema svoje opće bolnice pa se njeni stanovnici liječe u bolnicama na području Zagreba.

Pravo na podnošenje prijave imaju bolničke ustanove sa sjedištem na području Grada Zagreba, a koje pružaju specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i usluge bolničkog liječenja za stanovnike s područja Zagrebačke županije. Također, moraju imati osigurana vlastita sredstva za nabavu medicinske ili laboratorijske opreme za koju podnose prijavu za sufinanciranje.

Najveći iznos novčane subvencije koju pojedina ustanova može ostvariti iznosi 50.000,00 kuna. Javnim pozivom nije propisana vrsta ni kvaliteta medicinske ili laboratorijske opreme. Nepovratna novčana sredstva bit će isplaćena bolničkim ustanovama isključivo za troškove nabave medicinske i laboratorijske opreme, nakon provedene nabave koju provodi bolnička ustanova.

Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane ustanove da se prijave na natječaj. Tekst natječaja, upute za prijavitelje, kao i potrebni obrasci nalaze se na web stranicama Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr pod rubrikom Natječaji i javni pozivi, a isti se mogu preuzeti i u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb, Ivana Lučića 2a, VI kat, soba broj 8. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na sljedećim brojevima telefona: 01/6009-405 i 01/6009-477.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Ulica grada Vukovara 72/VI, 10 000 Zagreb, uz naznaku "Prijava za sufinanciranje nabave medicinske i laboratorijske opreme – NE OTVARAJ".

M.B.

 

Zagrebačka županija sufinancira nabavu medicinske i laboratorijske opreme

Arhiva 2014

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002