14.10.2014.

Predstavljena brošura o 175 godina dugoj tradiciji staklarstva u Samoboru

Samoborski kristal i dalje putuje u svijet

Predstavljena brošura o 175 godina dugoj tradiciji staklarstva u Samoboru

Višestoljetna tradicija staklarstva u Samoboru, u kojem je otvorena jedna od prvih staklana na prostoru današnje Hrvatske, nastavlja se i danas. U povodu obilježavanja 175 godina samoborskog staklarstva i osnutka staklane u Osretku 1839. godine, Turistička zajednica grada Samobora, u suradnji sa Samoborskim muzejem, predstavila je novu brošuru, u kojoj su navedeni svi značajni momenti i datumi iz povijesti samoborskog staklarstva, od Karoline u Grdanjcima, preko čuvene Tvornice Kristal u Rudama, do današnjih dana.

Brošuru su predstavili direktorica TZ Grada Samobora Zdravka Škugor Ferdebar, ravnatelj Samoborskog muzeja Miroslav Milonjić i viši kustos Luka Kazimović, a o mogućnostima daljnjeg razvoja i očuvanja tradicije te o povlačenju sredstava iz EU fondova govorila je u ime Grada Samobora zamjenica gradonačelnika Sanja Horvat Iveković, u čemu su je podržali i nazočni pročelnici Juro Horvat i Hrvoje Frankić.

Danas tradiciju samoborskog kristala čuva manufakturna radionica Kristala Tuk, čiji rukom brušeni kristal odlazi u sve dijelove svijeta, a obilazak njihovih majstora u brusionici uspješno predstavlja onaj dio ponude koju samoborski turistički djelatnici nastoje proširiti na cijelu godinu. Što sve rade u Kristalu Tuk, kako proširiti suradnju sa Samoborskim muzejem i Turističkom zajednicom te kako povezati sve segmente proizvodnje kristala u vidu bolje turističke ponude, ukratko je iznijela Milva Čučić.

Na predstavljanju brošure tako je na novom kristalnom pladnju iz radionice Tuk poslužena i nova, nedavno promovirana, samoborska Marija torta.

M.K.

 
14.10.2014.

Pilot projekt mini kompostera "Kompostirajmo zajedno – naš doprinos zaštiti okoliša"

Kompostiranjem nastaju vrijedne organske tvari

Pilot projekt mini kompostera

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom o obvezi odvojenog prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, Grad Sveta Nedelja postavio je na svom području zelene otoke na kojima možete besplatno odložiti i odvojiti komunalni otpad, plastiku, papir, staklo i tekstil. Također, odvojeno se prikuplja otpad u svim kućanstvima, miješani komunalni otpad te papir i plastika (posuda + posuda + vreća). Glomazni otpad na području Grada redovito se prikuplja, dva puta godišnje u proljeće i jesen, a građani isti mogu svakodnevno, osim nedjelje, tijekom cijele godine besplatno predati u naše reciklažno dvorište. U reciklažno dvorište također možete odložiti odvojeno prikupljeni otpad (papir, plastiku, staklenu i metalnu ambalažu, tekstil, gume, ekletronički otpad, akumulatore i baterije, ulja, zauljenu ambalažu, najlon, foliju, drvo, stiropor, ravno staklo i zeleni otpad).

Budući da na području Grada Svete Nedelje postoji organiziran način odvojenog prikupljanja otpada putem zelenih otoka, reciklažnog dvorišta i izdvajanjem otpada na kućnom pragu, molimo sve građane da koriste sve ove lokacije za odvojeno prikupljanje otpada te da otpad ne ostavljaju izvan spremnika na zelenim otocima i na ostalim lokacijama u prirodi. Budimo odgovorni i čuvajmo naš okoliš!

Zakon o održivom gospodarenju otpadom propisao je obvezu jedinicama lokalne samouprave da na svom području osiguraju javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te da u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu Uredbe Vlade RH donesu Odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

U tu svrhu Grad Sveta Nedelja proveo je anketu među kućanstvom o načinu zbrinjavanja bio otpada. Anketu je ispunilo 8,5% kućanstava od 100%, a rezultati ankete su sljedeći: 27% kućanstva već zbrinjava bio otpad putem kompostera, 44% želi zbrinjavati bio otpad kompostiranjem, a 25% stanovništva putem posude za bio otpad, dok 4% stanovnika ne želi uopće izdvajati bio otpad. Obzirom da na području Grada stanovništvo živi uglavnom u obiteljskim kućama, Grad će poticati zbrinjavanje bio otpada putem kompostera.

Pilot projektom mini kompostera "Kompostirajmo zajedno - naš doprinos zaštiti okoliša", Grad i trgovačko društvo Eko-flor plus d.o.o. će zajedno s dvadesetak odabranih kućanstava u naselju Rakitje, u ulicama Augusta Cesarca, Ribel, Selišće, Voćarska, Stari hrast, Radnička, Gustava Krkleca, I. Novački odvojak, Gmajna i Loza, putem mini kompostera koji će biti podijeljeni po kućanstvima, kompostiranjem iskoristiti brojne vrijednosti i sastojke koji do sada nisu bili iskorišteni.

U ovaj pilot projekt ušla su kućanstva koja su se putem ankete opredijelila za zbrinjavanje otpada putem kompostera. Projekt je započeo 13. listopada 2014. godine podjelom kompostera na adresi Stari hrast u navedenom naselju, a isti će trajati tri mjeseca.

Prvoj podjeli bili su nazočni i predstavnici Grada Svete Nedelje - gradonačelnik Drago Prahin, zamjenik gradonačelnika Damir Halužan, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Biserka Delač, viša savjetnica za financije i računovodstvo Martina Fabijan, te predstavnici tvrtke Eko-flor plus d.o.o., stručna suradnica prodaje Sanja Cesarec i voditelj tehničkog sektora Rudolf Krpina.

Cilj ovog projekta je utvrditi količine miješanog komunalnog otpada prije i poslije uvođenja mini kompostera, kako bi se odabrao najbolji način prikupljanja i zbrinjavanja biorazgradivog komunalnog otpada.

U Svetoj Nedelji smatraju da je najbolji način zbrinjavanja upravo putem kompostera, jer kompostiranjem biorazgradivih otpadaka nastaju vrijedne organske tvari te građani sami recikliraju oko jedne trećine otpada. Na taj način svaki građanin Grada Svete Nedelje pridonosi smanjenju količine otpada koja se odlaže na odlagalište, smanjenju troškova odlaganja otpada, smanjenju onečišćenja tla, vode i zraka te povećanju kakvoće tla i okoliša.

A.B.

 

Predstavljena brošura o 175 godina dugoj tradiciji staklarstva u Samoboru

Pilot projekt mini kompostera "Kompostirajmo zajedno – naš doprinos zaštiti okoliša"

Arhiva 2014

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002