26.11.2014.

Zagrebački župan Stjepan Kožić obišao radove u samoborskoj Srednjoj strukovnoj školi i u novoj sportskoj dvorani u Rakitju

Dobro uloženi milijuni

U samoborskoj Srednjoj strukovnoj školi pri kraju su radovi na 760 četvornih metara novoga prostora, s četiri nove učionice i potrebnom opremom za ručnu i strojnu obradu u pojedinim programima, zatim učionica za kurikulum Pametna kuća, koji se u Hrvatskoj jedino provodi u ovoj školi, te učionica za elektropraktikum. Tim je povodom zagrebački župan Stjepan Kožić sa svojim suradnicima i u pratnji gradonačelnika Kreše Beljaka i ravnatelja škole Davora Škiljana u srijedu, 26. studenoga, obišao nove prostore, u koje je Zagrebačka županija, kao osnivač i investitor, uložila ukupno 5 milijuna kuna.

Gradonačelnik Beljak zahvalio je županu na svim ulaganjima, a posebno i na spremnosti da županija svojim sredstvima podupre i izgradnju nove sportske dvorane uz Osnovnu školu Samobor.

Nakon posjeta Srednjoj strukovnoj školi u Samoboru, župan Kožić obišao je i Rakitje, u kojem je pri dovršetku izgradnja nove sportske dvorane uz tamošnju područnu školu. Radovi u Rakitju nešto kasne, jer je nova dvorana trebala biti gotova u rujnu, no gradonačelnik Drago Prahin, koji je župana dočekao sa svojim suradnicima, ipak je zadovoljan, jer se radi o modernom niskoenergetskom objektu, koji će u konačnici imati manje troškove održavanja.

M.K.

 
26.11.2014.

Grad Samobor dodjeljuje potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima

Za očuvanje starih zanata

Grad Samobor dodjeljuje potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima

Grad Samobor raspisuje javni poziv za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima s ciljem očuvanja kulturnog nasljeđa i tradicijskih gospodarskih vrijednosti te poticanja njihovog daljnjeg razvoja. Poziv je otvoren zaključno do ponedjeljka 8. prosinca 2014. godine.

Tradicijski obrti su obrti za koje je potrebno posebno poznavanje zanatskih vještina i umijeća u obavljanju djelatnosti te koji se obavljaju pretežnim udjelom ručnog rada, a koji se tehnikama proizvodnje i rada, namjenom i oblikom oslanjaju na obrasce tradicijske kulture, pa u tom smislu mogu simbolizirati lokalni, regionalni ili nacionalni identitet.

Umjetnički obrti su obrti koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti, dizajnom, likovnim i drugim rješenjima uz naglašenu kreativnost i individualnost majstora obrta – umjetnika.

Pod tradicijske, odnosno umjetničke obrte mogu se svrstati i oni obrti koji se u procesu izrade proizvoda ili pružanja usluga koriste i novijim tehnologijama, koristeći se suvremenijim alatima u nekim fazama proizvodnje te proizvodi koji se generacijama proizvode u obrtima, a sada se koriste kao suveniri u turističkoj ponudi.

Potpore po ovom Pravilniku namijenjene su razvoju i poticanju sljedećih djelatnosti: bačvar, bakrokotlar, četkar, dimnjačar, košarač (izrada predmeta od slame i pruća), kovač, krovopokrivač, krznar, lončar, mlinar, pećar (izrada i slaganje keramičkih peći), pismoslikar, postolar (ručna izrada i popravak obuće), remenar, staklar, svjećar, medičar, licitar, tesar, tokar, tkanje na tkalačkom stanu, urar, vlasuljar, izrada suvenira na tradicionalan način, krojač (šivanje po mjeri, popravci odjeće), kamenoklesar, puhanje stakla, brušenje stakla i kristala, izrada vitraja, lijevanje – odljevi umjetničkih predmeta, puškar (izrada i popravak unikatnog oružja, restauriranje (zgrada, namještaja i dr.), izrađivač glazbala, zlatovez i čipkarstvo, izrada i restauriranje narodnih nošnji, zlatar (filigranist), ručno kovanje (umjetnička bravarija).

Tko su mogući prijavitelji i koja mjerila i kriteriji moraju biti ispunjeni potražite u Pravilniku o dodjeli potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima i pratećim dokumentima objavljenima na www.samobor.hr.

M.V.

 
26.11.2014.

Samobor dodjeljuje potpore novim tehnologijama i inovacijama

Konačni cilj - proizvodi za tržište

Samobor dodjeljuje potpore novim tehnologijama i inovacijama

Do zaključno 8. prosinca 2014. otvoren je javni poziv za dodjelu potpora novim tehnologijama i inovacijama. Potpore se dodjeljuju s ciljem zaštite neregistriranih inovacija te unapređenja već registriranih i zaštićenih inovacija i dovođenja inovacije do faze prototipa.

Svrha ove mjere je poticanje inovatorstva na području Grada Samobora s ciljem stvaranja proizvoda za stavljanje na tržište.

Više informacija o potencijalnim korisnicima te kriterijima pročitajte u Pravilniku o dodjeli potpora novim tehnologijama i inovacijama na www.samobor.hr.

M.V.

 
26.11.2014.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora usvojen Nacrt prijedloga proračuna za 2015.

Višak prebačen u sljedeću godinu

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora usvojen Nacrt prijedloga proračuna za 2015.

Nacrt prijedloga proračuna Grada Samobora za 2015. godinu je razvojni i socijalno osjetljiv, naglasio je pročelnik Upravnog odjela za financije Željko Radovanić, dajući obrazloženje gradskim vijećnicima u prvom čitanju proračuna 25. studenoga.

Iako zapravo planirani prihodi i rashodi Grada u ukupnom iznosu ostaju na razini ovogodišnjih (cca 185 milijuna kuna), oni će biti uvećani za gotovo 31 milijun kuna, koliki će biti prihodi i rashodi namijenjeni financiranju sanacije odlagališta otpada Trebež, pa je ukupni konsolidirani proračun planiran na prihodovnoj i rashodovnoj strani s nešto više od 234 milijuna kuna.

Iako je naglasio probleme kod izrade proračuna (nadležno ministarstvo nije donijelo makroekonomske smjernice i ekonomske pokazatelje BDP-a, nastavak višegodišnje recesije, smanjenje prihoda od poreza na dohodak za lokalnu i regionalnu samoupravu, što će za Samobor vjerojatno značiti 8 do 10% manje tih prihoda...), Željko Radovanić naglasio je da će proračun biti uravnotežen te istaknuo da je ovogodišnje ostvarenje proračuna više no zadovoljavajuće. Do sada je to 158 milijuna kuna od 185 planiranih te je istaknuo da na računu Grada stalno ima po desetak milijuna kuna. Jedan dio namjenskih sredstava za komunalne djelatnosti bit će kao višak prebačen u sljedeću godinu (nešto više od 6 milijuna kuna), jer procedura javne nabave i izrade projektne dokumentacije traje dugo, pa se nije stiglo napraviti sve što se željelo s bitno većim ovogodišnjim prihodima od komunalne naknade i komunalnog doprinosa (koji su zbog legalizacije u stalnom rastu).

Vijećnici HDZ-a Vjeran Štublin, Boris Makarun i Petar Krešimir Bušljeta imali su primjedbi na proračun da je nerealan, prenapuhan, da je "antisportski", da više treba biti izdvojeno za prijevoz studenata, te ovaj prijedlog nisu podržali, a za drugo čitanje najavili su svoje amandmane. Nacrt prijedloga proračuna usvojen je sa 17 glasova za, 2 protiv i jednim suzdržanim. Jednako tako bilo je i s ostalim programskim dokumentima koji prate proračun.

Jednoglasno su gradski vijećnici podržali Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja Sportsko rekreacijske zone Savršćak u Samoboru. Nakon što se već u dva navrata (1999. i 2007. godine) bezuspješno pokušalo donijeti takav plan, u posljednje dvije godine su prikupljeni svi potrebni dokumenti, sukladno zakonu, i usklađena procedura s Općinom Brdovec, pa je plan i donesen.

Površina obuhvata plana nešto je veća od 133 ha i odnosi se na prostor Grada Samobora i Općine Brdovec gdje se nalaze eksploatacijska polja mineralnih sirovina, uz kontaktni prostor do nasipa uz rijeku Savu. Svrha izrade i donošenja plana je uređenje tog prostora nakon što se dovrši proces iskorištavanja mineralnih sirovina na prostoru današnjih šljunčara, pojasnila je gradskim vijećnicima predstavnica izrađivača plana, Urbanističkog instituta Hrvatske, Tea Berković – Mirković.

Do sada je šljunak uglavnom vađen na terenu Općine Brdovec, a sada će donošenje plana omogućiti izdavanje koncesijskih dozvola za legalno vađenje šljunka i na području Grada Samobora u Savršćaku, pojašnjeno je vijećnicima.

Plan predviđa da nakon prestanka eksploatacije šljunka na tom području bude uređena zona sporta i rekreacije (dva velika jezera za ribolov i vodene sportove bez upotrebe motora te tri manja jezera za kupače i individualne sportove na vodi, bez plovila), ostavljena je zaštićena zona za još jedan dalekovod (pored postojećeg od 1400 kW), planirana je retencija potoka Bistrac i nešto manje od 1 ha zemljišta planirano je za manji kamp s dvadesetak parcela za šatore. Međutim, sve to je predviđeno da se napravi nakon što prestane eksploatacija šljunka, a kada će to biti nije rečeno.

Donesena je i nova Odluka o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje, pa je povećan udio u prihodima od naknade u korist javnog isporučitelja odvodnje. Naknada za razvoj iznosi 2,20 kuna/m3 isporučene vode, a od toga dijela sada će i fizičke i pravne osobe izdvajati 1,70 kuna/m3 za odvodnju, dok će za vodoopskrbu to biti 0,50 kn/m3.

D.K.

 

Zagrebački župan Stjepan Kožić obišao radove u samoborskoj Srednjoj strukovnoj školi i u novoj sportskoj dvorani u Rakitju

Grad Samobor dodjeljuje potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima

Samobor dodjeljuje potpore novim tehnologijama i inovacijama

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora usvojen Nacrt prijedloga proračuna za 2015.

Arhiva 2014

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002