30.05.2014.

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Obrt Vrančić održavat će nerazvrstane ceste

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

29. svibnja održana je 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje. Dnevni red sadržavao je 11 točaka, no već na samome početku prihvaćena je dopuna dnevnoga reda, odnosno 12. točka - Prijedlog odluke o prestanku zaštite posebnog ornitološkog rezervata Područje uz rijeku Savu k.o. Strmec.

Pitanja na Aktualnom satu ponajviše su se doticala komunalnih tema i većih gradskih projekata. Tako je vijećnike zanimao obračun komunalne naknade, sanacija krovišta na dvorcu u Kerestincu, raspored košnje i održavanja nerazvrstanih cesta za ljetni period, sanacije nogostupa u Ulici Dekanići, Kerestinec i slično.

Vijećnik Josip Jakopač, predsjednik Udruge umirovljenika Grada Svete Nedelje, iznio je informaciju kako se Udruga umirovljenika, uz suglasnosti Grada i Gradskog vijeća, planira odreći svih predviđenih putovanja u tekućoj godini, a novac od planiranih izleta donirati poplavljenima u Slavoniji. Vijećnike je zanimalo je li i Grad poduzeo nešto po pitanju organizacije humanitarne pomoći pa je gradonačelnik pojasnio kako se pomoć prikupljala u nekoliko društvenih domova te da u takvim situacijama nije bitno da li je istu organizirala fizička osoba, politička stranka ili udruga. Sva pomoć zajedno je prikupljena, a Grad je organizirao dva velika kamiona za prijevoz u mjesto Otok. U suradnji s tamošnjim vatrogascima i lokalnom samoupravom humanitarnu pomoć predali su gradonačelnik Drago Prahin i svetonedeljski vatrogasci.

Četiri točke dnevnog reda vezane uz financije, proračun i rezultate poslovanja (izvršenje proračuna za 2013. godinu, rezultati poslovanja za 2013. godinu, izmjene i dopune proračuna za 2014. godinu, projekcija proračuna za 2015. i 2016. godinu, te izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini) obrazložila je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biserka Delač. Nakon kraćih rasprava, sve navedene točke su prihvaćene.

7. točka dnevnog reda bila je Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javnog natječaja za povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje. Ponuda ponuditelja Vrančić - obrt za građevinarstvo i prijevoz, ocijenjena je kao najpovoljnija.

Uslijedile su Odluke vezane uz javna priznanja Grada Svete Nedelje za 2014. godinu (Nagrada Grada Svete Nedelje za životno djelo, Nagrade Grada Svete Nedelje i Zahvalnice Grada Svete Nedelje), koje je uvodno obrazložila predsjednica Odbora za dodjelu javnih priznanja Romana Semenić. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Grada Svete Nedelje za životno djelo, kojim se za isto predlaže Ivan Čačković, istaknuti svetonedeljski vatrogasac, jednoglasno je prihvaćena. Prihvaćen je Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Grada Svete Nedelje, koje će primiti Lovačka udruga Jastreb, Josip Katušić i Ana Lenard, kao i Prijedlog odluke o dodjeli Zahvalnice Grada Svete Nedelje, koje će ove godine biti uručene Patriku Biliću, Ani Zlodi i Udruzi Društvo prijatelja Sloga Brezje.

Na sjednici je za novu ravnateljicu Dječjeg vrtića Slavuj izabrana Gordana Supanc, koja se i sama ukratko predstavila vijećnicima.

Posljednja točka dnevnoga reda bila je Prijedlog odluke o prestanku zaštite posebnog ornitološkog rezervata Područje uz rijeku Savu k.o. Strmec, koju je uvodno obrazložio predsjednik Gradskog vijeća Dragutin Vinovrški Pentek. Bez dulje rasprave ova odluka je jednoglasno prihvaćena.

A.B.B.

 
30.05.2014.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora povećan proračun

Proračun povećan za 3,4%

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora povećan proračun

Proračun Grada Samobora za 2014. godinu povećan je za 3,4% odnosno za 6,5 milijuna kuna te je sada planiran s ukupnim prihodima nešto većim od 194 milijuna kuna, odlučili su većinom glasova vijećnici samoborskog Gradskog vijeća na sjednici održanoj 29. svibnja.

Veći dio novoplaniranih prihoda na rashodovnoj strani je namijenjen za komunalnu infrastrukturu, 2,8 milijuna kuna za ceste i 700 tisuća kuna za održavanje zelenih površina. Za uređenje zgrade u bivšoj vojarni u kojoj su smješteni trgovačko društvo Odvodnja i Vatrogasna zajednica namijenjeno je 2,5 milijuna kuna, a nešto više sredstava izdvojeno je i za dječja igrališta te za razne socijalne pomoći.

Pročelnik Upravnog odjela za financije Željko Radovanić najavio je da će, najvjerojatnije, sljedeći rebalans proračuna Grada Samobora za ovu godinu, uslijediti u listopadu.

Nakon šest godina i nekoliko ciklusa javnih rasprava, donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju prostornog plana. Osim što je u raspravi obrađeno gotovo tisuću primjedbi tvrtki i građana, prednost ovako duge javne rasprave je to što se uspjelo Plan uskladiti s novim Zakonom o prostornom uređenju te Prostornim planom Zagrebačke županije, pojasnio je voditelj izrade plana, dipl.inž. Zoran Hebar iz Urbanističkog zavoda Grada Zagreba.

Novim Prostornim planom je zona dozvoljene gradnje povećana tek za 50 hektara, s 3050 na 3100 hektara, od čega je 1900 već izgrađeno a 1200 tek predviđeno i rezervirano za buduću gradnju. Planom se predviđaju i neke nove prometnice, a proširena je i zona park šume Tepec.

Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Hrvoje Frankić informirao je vijećnike o promjeni nositelja i provoditelja investicije sanacije odlagališta komunalnog otpada Trebež. Umjesto Komunalca te će poslove sada obavljati Grad Samobor. Radi se o investiciji vrijednoj nešto manje od 13 milijuna eura, koja će s 85% biti financirana sredstvima kohezijskog fonda EU, a 15% sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Bez primjedbi prihvaćena su izvješća o radu Komunalca te o radu i financijskom poslovanju Poduzetničkog centra Samobor, Energo metana te Javne vatrogasne postrojbe i Vatrogasne zajednice Grada Samobora.

Uz izvješće o radu, prihvaćen je i program rada Savjeta mladih Grada Samobora, koji je predstavila njegova nova predsjednica, Romina Galović.

Na vlastiti zahtjev razriješen je dužnosti član Odbora za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja Božidar Ševo iz Samobora, a za novog člana izabran je Vlado Šolčić iz Pavučnjaka.

U odgovoru vijećniku Tomislavu Pađenu o količini prikupljenih sredstava od legalizacije bespravno sagrađenih objekata, Željko Radovanić rekao je da je u ovoj godini do sada s tog osnova prikupljeno više od 500 tisuća kuna te podsjetio da će se financijski efekt legalizacije osjetiti i kroz povećanje prihoda od komunalne naknade.

Podržan je također prijedlog vijećnice Linde Rosini Gajšak, pa će se vijećnici ponaosob izjasniti o tome da svoju naknadu za mjesec svibanj doniraju Crvenom križu za pomoć poplavljenima.

Vijećnici su za ovu sjednicu još dobili materijale u pisanom obliku, ali su već na klupama (kao i dužnosnici i pročelnici) imali i nove tablete koje je nabavio Grad, a pročelnica Ana Vlah ih je informirala da će od sljedeće sjednice pozive s materijalima dobivati isključivo u elektronskom obliku, osim ako ih netko posebno ne zatraži. Također, najavila je da će Grad vjerojatno nabaviti još tridesetak uređaja i za članove odbora.

Sljedeća sjednica Gradskog vijeća, prije ljetne stanke, najavljena je za 10. srpnja.

D.K.

 

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora povećan proračun

Arhiva 2014

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002