16.10.2014.

Kulturna i muzejska baština u funkciji turizma

Rudnik sveta Barbara uzor i primjer

Kulturna i muzejska baština u funkciji turizma

KUD Oštrc i Turistička zajednica grada Samobora su na III. Kongresu muzealaca Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem održanom u Opatiji od 8. do 11. listopada predstavili kulturnu i muzejsku baštinu u funkciji turizma, i to na primjeru Rudnika svete Barbara u Rudama. Uz predavanje i panel diskusiju na temu razvoja i potencijala posebnih oblika muzejske djelatnosti u funkciji turizma, Rudnik sveta Barbara predstavljen je i u izložbenom djelu programa te kroz promociju Rudarske greblice.

Uz priču o vječnoj ljudskoj težnji za istraživanjem, koja je prije više stoljeća potaknula europske rudare da dođu u Rude kraj Samobora u potrazi za bakrenom rudom i stalnim zaposlenjem, predstavljen je prvenstveno cijeli projekt od prije 12 godina, kada su njihovi daleki potomci, mještani Ruda, uglavnom članovi KUD-a Oštrc odlučili zamijeniti tambure lopatama i krampovima u namjeri da obnove napuštene rudnike bakra, željeza i sadre koje su njihovi preci stoljećima marljivo eksploatirali te ih učine dostupnima široj javnosti.

Projekt obnove rudnika, nazvan po zaštitnici rudara svetoj Barbari, konačno je realiziran sredinom 2012. godine otvorenjem Rudnika svete Barbare za posjetitelje, a Grad Samobor, kao nositelj projekta obnove uz potporu sredstava EU, iste godine brigu o rudniku povjerava Samoborskom muzeju. Operativno se rudnikom i dalje bave članovi KUD-a Oštrc, okupljeni oko sekcije za očuvanje rudarske baštine Bergmani.

U nastavku prezentacije ukazano je na neke probleme uočene tijekom dvogodišnjeg funkcioniranja obnovljenog Rudnika, a opisani su i koraci koji se poduzimaju u cilju kvalitetnijeg vrednovanja rudarske kulturne baštine u Rudama i bolje integracije u turističku ponudu Samobora i Zagrebačke županije.

S.S.

 

Kulturna i muzejska baština u funkciji turizma

Arhiva 2014

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002