25.06.2014.

Javni poziv za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH

Kako do zakupa državne zemlje

Javni poziv za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH

Agencija za poljoprivredno zemljište objavila je Javni poziv za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Samobora.

Rok za dostavu ponude je 15 dana, računajući od prvog idućeg dana nakon objave ovog javnog poziva na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište.

Za stručnu pomoć oko ispunjavanja obrazaca Gospodarskog programa poljoprivrednici se mogu obratiti u najbliži ured Savjetodavne službe.

Prije ispunjavanja obrazaca Gospodarskog programa predlažemo da se detaljno prouče Upute za ispunjavanju Gospodarskog programa i Uredba o načinu vrednovanja gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 66/13.).

Obrasce za prijavu na Javni poziv možete dobiti na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, Poljoprivredne savjetodavne službe za područje Zagrebačke županije, Ispostava Sveta Nedelja, te u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Samobora, soba broj 316/1.

Ponuda se dostavlja na adresu: Agencija za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom: "Javni poziv za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Samobora – za proizvodno-tehnološku cjelinu broj: 1, 2..., 27 (navesti broj/eve proizvodno-tehnoloških cjelina za koje/u se ponuda podnosi) – ne otvarati".

S.S.

 

Javni poziv za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH

Arhiva 2014

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002