24.09.2014.

Tribina Udruge za zaštitu potrošača Grada Samobora o zaštiti okoliša i sanaciji odlagališta

Daleko smo od europskog standarda

Tribina Udruge za zaštitu potrošača Grada Samobora o zaštiti okoliša i sanaciji odlagališta

Pred tek desetak zainteresiranih, u utorak, 23. rujna, Udruga za zaštitu potrošača organizirala je u Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta tribinu na temu kako potrošači svojim djelovanjem u održivom razvoju štite okoliš, a raspravljalo se i o uredbi o komunalnom otpadu.

O stanju u Hrvatskoj što se tiče zbrinjavanja otpada i zakonskoj regulativi Europske Unije, koju i naša država mora ispoštovati, govorila je inspektorica zaštite okoliša pri Ministarstvu zaštite okoliša Anita Pokrovac Patekar. Uglavnom, rokovi za saniranje i zatvaranje svih odlagališta koja ne zadovoljavaju europski standard su kratki (do kraja 2017.), a gradovi i lokalna samouprava jedva da su i započeli rješavati brojne probleme u tom pogledu.

Kakve sve to veze ima s potrošačima, odnosno s nama građanima kao krajnjim korisnicima komunalnih usluga, govorio je Tomislav Lončar, tajnik Hrvatske udruge za zaštitu potrošača. Jasno je da nitko ne bi trebao plaćati uslugu koja nije obavljena što se tiče odvoza i saniranja otpada, ali za sada nisu ostvareni svi uvjeti koji bi građanima omogućili odvajanje kućnog i drugog otpada kako bi se u konačnici smanjila količina pravog smeća, a time i cijena njegovog zbrinjavanja.

O tome što planira naš samoborski Komunalac učiniti po tom pitanju pojasnio je Ivica Karoglan, voditelj Radne jedinice za održavanje nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i javnih površina. Grad Samobor će na vrijeme sanirati odlagalište Trebež, ali još se ne zna na koji će se način i kada građanima omogućiti plaćanje odvoza otpada prema stvarnoj količini.

M.K.

 

Tribina Udruge za zaštitu potrošača Grada Samobora o zaštiti okoliša i sanaciji odlagališta

Arhiva 2014

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002