01.04.2014.

Na kolegiju župana Zagrebačke županije donesen niz odluka

Za kulturu 2.143.700, a za turizam milijun kuna

Na kolegiju župana Zagrebačke županije donesen niz odluka

Zagrebačka županija dodijelit će u 2014. godini 2.143.700 kuna za programe u kulturi - odlučeno je na kolegiju župana. Od navedenog iznosa 868.500 kuna predviđeno je za financiranje manifestacija u kulturi, 289.500 kuna za knjižničnu djelatnost, 193.000 kuna za izdavačku djelatnost, muzejsko-galerijska djelatnost će se financirati sa 434.200 kuna, dok je za amaterizam osigurano 275.500 kuna. Za ostale nepredviđene programe u kulturi županija je osigurala 83.000 kuna.

Temeljem raspisanog javnog natječaja, Zagrebačka županija dodijelit će milijun kuna za održavanje manifestacija značajnih za turističku ponudu županije. Povjerenstvo za potpore u turizmu dodijelilo je potpore za 53 projekta koji su zadovoljili sve uvjete propisane natječajem. Također, Zagrebačka županija sufinancirat će i realizaciju projekata Turističke zajednice Zagrebačke županije u prvoj polovici 2014. godine s 350.000 kuna.

M.B.

 

Na kolegiju župana Zagrebačke županije donesen niz odluka

Arhiva 2014

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002