10.07.2014.

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

Odlukom na odluku, uz nove tablete na stolovima

10. sjednica Gradskog  vijeća Grada Samobora

Samoborski gradski vijećnici kao da su uhvatili ritam Svjetskog prvenstva u nogometu pa su radni dio svoje 10. sjednice, održane 10. srpnja, odradili u gotovo 90 minuta. Budući da su imali i stanku, kada su se počastili greblicom - darom KUD-a Oštrc, onda možemo reći da su odigrali i produžetke. Uglavnom, u tih 120 minuta trajanja sjednice gotovo bez rasprave usvojene su jednoglasno sve odluke i zaključci te odrađen i aktualni sat. Osim po kratkoći, sjednica će ući u anale i kao prva na kojoj su vijećnici koristili tablete, što znači oproštaj od hrpa papira koje su krasile stolove vijećnika prethodnih godina.

Vijećnici su na početku prihvatili izmjene Odluke o gradskim porezima, kojom je određeno da poslove utvrđivanja, naplate, ovrhe, nadzora i evidencije gradskih poreza obavlja novoformirana Referada za naplatu prihoda i javnu nabavu i to za porez na kuće za odmor, porez na tvrtku ili naziv te porez na korištenje javnih površina. Pročelnik za financije Željko Radovanić pojasnio je da se ne uvode novi nameti, već se u Odluci sve odredbe nalaze na jednom mjestu. Naglasio je da, unatoč mogućnosti koje pruža zakon, Grad Samobor ne želi uvesti prirez. Pojasnio je da porez na potrošnju pića u ugostiteljskim objektima po stopi od 3% i dalje prikuplja Porezna uprava.

Porez na korištenje javnih površina plaća se po stopi od 20% od iznosa zakupnine za tu površinu, a porez na kuće za odmor u Samoboru iznosi 10 kuna po četvornom metru korisne površine kuće za odmor. Obveznici poreza na kuće za odmor, koji to još nisu učinili, trebali bi svoje osobne podatke te podatke o kući za odmor (adresa i kvadratura) dostaviti nadležnom upravnom tijelu Grada Samobora do 1. rujna 2014. Porez na tvrtku ili naziv ostaje u rasponu od 500 do 2000 kuna godišnje, ali su odlukom Vijeća porezni obveznici oslobođeni plaćanja poreza na tvrtku ili naziv u iznosu 50% od porezne obveze za 2014. godinu. Također, novi poduzetnici oslobođeni su plaćanja ovog poreza prve godine, druge plaćaju pola iznosa, a treće godine tri četvrtine iznosa.

Vijeće je potom prihvatilo Odluku o nerazvrstanim cestama, kojom je propisan način upravljanja, financiranja i nadzora nad njima. Samobor je prije dvije godine uzeo pod svoju ingerenciju 187 kilometara cesta, koje su postale nerazvrstane ceste u skladu s odredbama Zakona o cestama, a poslove rekonstrukcije i građenja na njima obavljat će TD Komunalac Samobor. Odlukom Vijeća prihvaćeno je da će Grad Samobor obavljati održavanje groblja i prijevoza pokojnika za Svetu Nedelju, odnosno te će poslove, nakon potpisanog ugovora, obavljati TD Komunalac Samobor.

Samoborsko je Gradsko vijeće prihvatilo i novu Odluku o osnivanju Savjeta mladih, u skladu s izmjenama nadležnog zakona. Kako je rekao pročelnik za društvene djelatnosti Juro Horvat, dosadašnji članovi Savjeta mladih nastavit će djelovati do kraja svog mandata, a tri mjeseca prije njegovog isteka bit će raspisan javni natječaj za novih 9 članova, starosti od 15 do 30 godina. Savjet mladih ubuduće će imati više aktivnosti i češće se susretati s gradonačelnikom i predsjednikom Gradskog vijeća.

Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Samobora također je usklađena s novim zakonom. Između ostalog, propisano je da korisnici socijalne skrbi mogu biti: samac s mjesečnim primanjima do 1.250 kuna, dvočlana obitelj s mjesečnim primanjima do 1.750 kuna, tročlana obitelj s mjesečnim prihodima do 2.250 kuna te četveročlana obitelj s mjesečnim prihodima do 2.750, a ako obitelj ima više od četiri člana cenzus primanja za svakog daljnjeg člana obitelji povećava se za 500 kuna. Zamolbe se mogu podnijeti za sufinanciranje naknade za troškove stanovanja, troškove ogrjeva, jednokratne naknade, financiranje ili sufinanciranje pogrebnih troškova, prehranu u pučkoj kuhinji, subvencioniranje troškova prijevoza za osobe s invaliditetom, subvencioniranje troškova prijevoza za umirovljenike i sufinanciranje kupnje školskih udžbenika za djecu iz obitelji slabijeg imovinskog statusa.

Usvojene su izmjene i dopune Odluke o mjerilima za utvrđivanje visine roditeljskih uplata za vrtiće. I tu je došlo do usklađivanja s novim Zakonom pa se u Odluci propisuje da je program predškole besplatan.

Na sjednici je direktor TD Komunalac Samobor Zvonko Marenić vijećnicima predstavio rezultate poslovanja gradskog komunalnog društva za 2013. godinu. Kako se može vidjeti u materijalima, zabilježen je financijski gubitak od 1,8 milijuna kuna, uz ukupne prihode od 60.174.079 kuna i rashode od 62.022.004 kuna. Potraživanja Komunalca prema građanima i pravnim osobama iznose 9,1 milijun kuna, od čega najveći dio nosi neplaćanje odvoza otpada (4,3 milijuna). Najvažniji poslovni događaj bilo je izdvajanje poslova odvodnje iz TD Komunalac, a zaključak je izvješća o poslovanju da je Trgovačko društvo Komunalac Samobor poslovalo u otežanim uvjetima opće nelikvidnosti, povećanja nezaposlenosti i pada standarda svih svojih korisnika usluga, no da je usprkos tome uspjelo redovito isplaćivati plaće svojim radnicima, otplaćivati sve kratkoročne i dugoročne obveze te zadržati razinu kvalitete pružanja usluga. U raspravi je Boris Makarun (HDZ) rekao kako ga zabrinjava visina obveza za otplatu kredita i leasinga, a direktor Marenić odgovorio da kreditne obveze se prije svega odnosi na autobusni kolodvor, a da im je leasing isplativ. Vijeće je, također, prihvatilo da će temeljem najpovoljnije ponude na javnom natječaju posao rekonstrukcije spojne ceste Celine - Savrščak obaviti tvrtka Kolnik iz Marije Bistrice i to za 1,4 milijuna kuna.

Na kraju je izglasano i niz imenovanja pa je temeljem raspisanog natječaja za novu ravnateljicu Pučkog otvorenog učilišta Samobor izabrana Jelena Vojvoda (koja s radom počinje 2. rujna), u Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb je umjesto Nikice Matana imenovana Snježana Terihaj, a za člana Odbora za hrvatske branitelje imenovan je Darko Lisec, dok je predsjednik Zlatko Demerac. Vijeće je također dalo suglasnost na izmjene statuta Dječjih vrtića Grigor Vitez i Izvor.

M.Š.

AKTUALNI SAT

U Aktualnom satu aktivno je bilo troje vijećnika i četiri vijećnice, a izdvajamo tri pitanja. Anica Vraneković (HDZ) ponovno je upozorila na onemogućavanje geodeta u izmjeri u Ulici Vidikovec u Maloj Rakovici, gdje pojedinac tvrdi da je zemljište njegovo, s čime se ne slažu ostali suvlasnici koji tamo žele uređenje ceste. Pitala je što poduzima Grad i je li službeno tražena asistencija policije. Pročelnik Zvonko Župančić odgovorio je da Grad poduzima sve zakonom predviđene mjere, ali da na tom dijelu nije vlasnik zemljišta i ne može zahtijevati intervenciju policije pa je predložio da ostali suvlasnici podnesu tužbe i situaciju riješe na sudu. S tim odgovorom vijećnica Vraneković nije bila zadovoljna, pitajući se dolazi li do namjerne opstrukcije i štićenja nečijih interesa. Pročelnik Župančić obećao je da će u pisanom obliku navesti što je sve poduzeto.

Petra Babojelić (HSS) ukazala je da stupa na snagu novi pravilnik koji između ostalog predviđa da u slučaju propadanja ceste odgovaraju projektant i nadzornik projekta. Pitala je kakva je situacija sada, postoje li garancije za obavljene radove. Pročelnik Župančić odgovorio je da garancija za izvedene radove traje dvije godine i da svatko od sudionika radova u tom roku snosi odgovornost.

Zvjezdana Sečen (SDP) pitala je jesu li predviđena sredstva za udžbenike za djecu slabijeg imovinskog statusa s obzirom da se mijenjaju udžbenici. Pročelnik za društvene djelatnosti Juro Horvat odgovorio je da su u proračunu predviđena sredstva u iznosu 70.000 kuna, a sredstva će se refundirati temeljem zahtjeva obiteljima koji zadovoljavaju uvjetima i imaju cenzus manji od 1500 kuna po članu obitelji.

 

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

Arhiva 2014

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002