04.05.2014.

Županija dodjeljuje potpore u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu

5,9 milijuna kuna bespovratnih sredstava

Županija dodjeljuje potpore u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu

U tijeku je natječaj Zagrebačke županije vrijedan 5.950.000 kuna za dodjelu potpora u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu. Natječaj je otvoren do 15. studenoga 2014. godine, a najviši ukupni iznos županijske potpore koju jedan korisnik može ostvariti po svim sektorima i mjerama u tekućoj godini iznosi do 100.000 kuna.

Potpore se dodjeljuju za deset mjera, od čega izdvajamo ulaganje u modernizaciju poljoprivrednih gospodarstava, kompenzaciju otežanih uvjeta gospodarenja, legalizaciju zgrada poljoprivredne namjene, unapređenje i očuvanje genetskog potencijala, označavanje i certificiranje proizvoda, edukaciju i stručno osposobljavanje korisnika itd.

Korisnici potpora su odgovorne osobe poljoprivrednih gospodarstava upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, odnosno šumoposjednici upisani u Upisnik šumoposjednika u Zagrebačkoj županiji, koji imaju prebivalište, odnosno sjedište na području županije te realiziraju projekt za koji traže potporu na području županije.

Zahtjevi se podnose putem obrazaca koji je dostupan u sjedištima gradova i općina Zagrebačke županije, u sjedištu Zagrebačke županije u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 72/V, kao i na službenoj web-stranici Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr. Više informacija može se dobiti i na brojeve telefona 6009-426, 6009-427 te 6009-416.

Iz Zagrebačke županije pozivanju sve zainteresirane potencijalne korisnike da dostave svoje zahtjeve na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb, s naznakom "Zahtjev za županijsku potporu poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu za... (navesti sektor proizvodnje)", najkasnije do 15. studenog.

M.B.

 

Županija dodjeljuje potpore u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu

Arhiva 2014

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002