23.12.2014.

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Što nije napravljeno ove, bit će u 2015.!

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Većinom glasova usvojilo je svetonedeljsko Gradsko vijeće Proračun grada Svete Nedelje za 2015. godinu, čiji su izvorni prihodi i primici nešto veći od 65 milijuna kuna, što je za 31% manje od ovogodišnjeg proračuna. Međutim, u proračun za sljedeću godinu bit će prenesen i višak iz ovogodišnjeg proračuna od 20 milijuna kuna pa će proračun iznositi ukupno 85.696.503 kune.

Zbog smanjivanja prihoda od poreza na dohodak lokalnoj samoupravi, u sljedećoj su godini ti prihodi smanjeni za 4 milijuna kuna, a pravi efekti te mini porezne reforme tek će se vidjeti pa će onda utjecati i na rebalans proračuna sljedeće godine, rekao je gradonačelnik Grada Svete Nedelje Drago Prahin.

Do velikog viška prihoda ove godine (koji se prenose u proračun za sljedeću godinu) došlo je zbog izuzetno visokih prihoda od poreza i prireza na dohodak od kapitala, a koje se nije stiglo potrošiti za projekte koji su planirani zbog loših vremenskih prilika i dužine postupaka sklapanja ugovora. Tako su se, na primjer, zbog žalbenog postupka natječaji koji su raspisani još u rujnu odužili. Sve su žalbe odbačene, a svi će ti projekti biti realizirani u sljedećoj godini, rekao je Prahin.

Sljedeće se godine planira i nešto manji prihod od komunalne naknade i doprinosa (umjesto ovogodišnjih 15, nešto manje od 12 milijuna kuna).

Više od 30% proračuna za 2015. namijenjeno je razvoju, za kulturu i sport izdvaja se po 5% proračuna, a za javne potrebe u socijalnoj skrbi 3%.

Većinom glasova su svetonedeljski gradski vijećnici usvojili i projekcije proračuna Grada za 2016. i 2017. godinu, programe gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini te programe javnih potreba u kulturi i sportu u 2015. godini, dok je program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015. godinu donesen jednoglasno.

Jednoglasno je donesena i odluka o prijenosu prava vlasništva nad određenim parcelama s Grada Svete Nedelje na Republiku Hrvatsku, kako bi Hrvatske vode mogle ishoditi građevinsku dozvolu za izgradnju zaštitnog nasipa desnog zaobalja rijeke Save.

Gradsko vijeće donijelo je i zaključak kojim daje suglasnost Odboru za izbor i imenovanja da pokrene postupak za izbor Savjeta mladih Grada Svete Nedelje, koji će sada imati 7 članova, a između predloženih kandidata će izbor izvršiti Gradsko vijeće.

Zamjenik gradonačelnika Ivica Pavlić dao je obrazloženje uz Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Svete Nedelje te naglasio da se pokazalo da treba uskladiti i revidirati osnovne dokumente koji uređuju to područje. Stoga su, kao sinteza zaključaka iz ove analize, prihvaćene Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Svete Nedelje u 2015. godini.

Većinom glasova doneseni su i Srednjoročni plan davanja koncesija te na osnovu njega i Plan davanja koncesija na području Grada Svete Nedelje za 2015. godinu. Sljedeće godine Grad Sveta Nedelja planira dati jednu koncesiju za jedno dimnjačarsko područje (pet godina), jednu koncesiju za komunalnu djelatnost crpljenja, odvoza, i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama (dvije godine), jednu za javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (pet godina) te jednu koncesiju za gospodarsko korištenje kulturnog dobra dvorca Erdödy u Kerestincu (do 2040. godine).

Na Aktualnom satu su vijećnica Romana Semenić, a kasnije i vijećnik Stjepan Bošnjak, zamjerili gradonačelniku što je na poštanskim uplatnicama s kojima je osobama slabijeg imovinskog statusa stigla "božićnica" od 150 kuna samo čestitka gradonačelnika. Oni smatraju da je na čestitki trebalo biti potpisano i Gradsko vijeće, koje je podržalo tu isplatu.

Romanu Semenić zanimalo je postoji li registar gradskih nekretnina i registar umjetnina u vlasništvu Grada. Gradonačelnik Drago Prahin rekao je da postoji registar gradskih nekretnina, koji se sada dopunjava ulicama koje su u vlasništvu Grada, a gradske su umjetnine također popisane.

Posljednja ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje završila je domjenkom u prostorijama Grada. Vijećnicima je sretan Božić i uspješnu 2015. godinu zaželio predsjednik Gradskog vijeća Dragutin Vinovrški Pentek, a na suradnji im je zahvalio gradonačelnik Drago Prahin te njima, njihovim obiteljima, kao i svim građanima poželio sretan Božić i uspješnu novu godinu.

D.K.

 
23.12.2014.

U tijeku su radovi na brojnim školskim zgradama

Nove fasade u Bogumilcu i Noršić Selu

U tijeku su radovi na brojnim školskim zgradama

Grad Samobor ulaže značajna sredstva u obnovu školskih zgrada, a radovi su na mnogima od njih upravo u tijeku.

Radi se na obnovi zgrade područne škole u Noršić Selu, gdje se zbog dotrajalosti mijenja pokrov i sanira fasada. Izmjenom krovišta spriječit će se daljnje prokišnjavanje i oštećenje prostorija, dok će nova, energetski učinkovita fasada, doprinijeti uštedi toplinske energije.

Fasada se mijenja i na zgradi Osnovne škole Bogumila Tonija, dok je na zgradi Osnovne škole Samobor već u potpunosti obnovljena. U istoj školi nedavno su završeni radovi na izgradnji nove kotlovnice.

U tijeku je i izmjena dijela krovišta na zgradi Osnovne škole Rude, gdje se zbog sigurnosti dotrajale salonitne ploče zamjenjuju novim limenim pokrovom.

P.A.

 

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

U tijeku su radovi na brojnim školskim zgradama

Arhiva 2014

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002