15.11.2010.

Europska Unija sufinancira milijun kuna vrijedan projekt POU Samobor i partnera iz Petrinje, Karlovca i Zagreba

Temelji za kvalitetniji seoski turizam

Europska Unija sufinancira milijun kuna vrijedan projekt POU Samobor i partnera iz Petrinje, Karlovca i Zagreba

Samoborsko Pučko otvoreno učilište te partneri iz Karlovca (POUKA Karlovac), Petrinje (POU Petrinja) i Zagreba (CZCU Zagreb) zadovoljili su europske kriterije za gotovo milijun kuna vrijedan projekt Mreže obrazovnih ustanova za uspostavljanje EU standarda u seoskom turizmu. Ugovor o provođenju projekta je potpisan, a vrijednost donacije, tj. sufinanciranja od strane EU, je 112.444 eura.

- Svrha projekta je izgradnja, odnosno uspostavljanje mreže obrazovnih institucija, podizanje razine kvalitete obrazovanja u partnerskim ustanovama kroz našu međusobnu suradnju te osposobljavanje zainteresiranih osoba za voditelje seoskog turizma – pojasnila nam je Itana Bukovac iz POU Samobor kao project manager čitave priče. Naime, seoski turizam je prepoznat kao izuzetno važan i perspektivan sektor za razvoj turizma u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji, a s obzirom da se u Samoboru već nekoliko godina provodi program osposobljavanja za voditelja seoskog turizma temelji za razvoj samog projekta bili su već položeni. Predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci, a odvijat će se kroz nekoliko faza.

- Završne pripreme za početak provođenja projekta upravo traju, a realizacija bi trebala početi već od prosinca izradom analize obrazovnih potreba na području Samobora, Karlovca i Petrinje. Potom će uslijediti ostale faze projekta, od unapređenja našeg postojećeg kurikuluma, upoznavanja ostalih partnera s njime, edukacije nastavnika pa sve do same edukacije polaznika programa voditelja seoskog turizma, što očekujemo na proljeće 2011. godine – kaže Itana Bukovac. Za sada je predviđeno osposobljavanje 13 voditelja seoskog turizma u svakom od gradova, odnosno partnerima u projektu. Konačni je cilj dovesti do okupljanja svih zainteresiranih skupina ili pojedinaca (turističkih zajednica, voditelja seoskih turističkih gospodarstava, poduzetničkih centara, razvojnih agencija i ostalih ustanova ili pojedinaca zainteresiranih za razvoj seoskog turizma) te pomaganje unapređenju kvalitete seoskog turizma.

K.S.

 

Europska Unija sufinancira milijun kuna vrijedan projekt POU Samobor i partnera iz Petrinje, Karlovca i Zagreba

Arhiva 2010

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002