12.02.2010.

Sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

Gradonačelnik će odlučivati o sudbini direktora Komunalca

Sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

Obećanje da će sjednice Gradskog vijeća biti kraće i s manje točaka dnevnog reda, kako bi se izbjegla maratonska sijela, ispunjeno je već na prvoj ovogodišnjoj sjednici. Na dnevnom redu našlo se devet točaka, uz Aktualni sat, pa je sjednica završila za manje od četiri sata.

Iskrice su sijevale tek pri donošenju odluke o izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Vladajuća koalicija (HSS, SDP, HNS) usvojila je prijedlog da se briše stavak u članku 15. prema kojem je postupak imenovanja direktora provodio Nadzorni odbor po raspisanom javnom natječaju. Iako se u obrazloženju navelo da je postupak natječaja demokratičniji, ukazalo se na to da je taj postupak u praksi bio neefikasan, obzirom da je Komunalac poduzeće od posebnog interesa za Grad, jer je onemogućavao brže djelovanje i postavljanje nove uprave u kriznim uvjetima. Zbog toga postupak razrješenja i imenovanja nove uprave (direktora) Komunalca obavljat će ubuduće skupština društva, tj. gradonačelnik kao njen jedini član, i to bez natječaja, prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Oporba (HDZ, HSLS, HSU) se usprotivila ovoj odluci naglašavajući da je to korak unatrag u pozitivnoj političkoj i demokratskoj praksi i to u vrijeme kada i Vlada želi maknuti politiku iz nadzornih odbora te kada u Zagrebačkom holdingu gradonačelnik Bandić više nije jedini član skupštine. Gradonačelnik Krešo Beljak je odgovorio da je i do sada gradonačelnik kao jedini član skupštine Komunalca donosio odluke, a da se ovim izmjenama samo ubrzava procedura, kako se ne bi dogodilo da se smjena i izbor novog direktora provlače kroz proceduru tri i pol mjeseca. Po ovoj odluci smjene i imenovanja bili bi mogući odmah i u tim stvarima gradonačelnik bi imao slobodne ruke.

Gradsko vijeće prihvatilo je informaciju Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije o radu ambulante za školsku i sportsku medicinu u Gradu Samoboru. Informacija se našla pred Vijećem, jer Grad Samobor je u proračunu za 2010. godinu osigurao financijska srdstva u visini 210.000 kuna za financiranje dodatnog tima školske medicine i zdravstvenu zaštitu sportaša, budući da se u 6 osnovnih, 14 područnih i četiri srednje škole na području Samobora i Svete Nedelje školuje više od šest tisuća djece, a HZZO je financirao samo jedan tim. Posebnost Samobora u odnosu na druge gradove je što se u ambulanti vrši i pregled svih samoborskih sportaša, od najmlađih kategorija do seniora, o čemu je govorila dr.med. Ariana Alić. U 2009. godini sportaši su obavili 1592 pregleda (najviše 823 pregleda u nogometu, potom 201 u rukometu te 116 u judu). Dr.med. Zvonimira Papeš Ibrišević, pomoćnica ravnatelja u Zavodu za javno zdravstvo Zagrebačke županije, vijećnicima je predočila izvješće o preventivnoj i specifičnoj zaštiti učenika, u kojem se ističu poboljšanja koja su nastupila zakupom ambulante pri novoj Sportskoj dvorani, što je omogućilo da cijepljenjima, sistematskim pregledima i skrininzima u 2009. bude obuhvaćeno više od 95% učenika. Proteklih godina uveden je i zdravstveno-odgojni rad s učenicima osnovnih i srednjih škola, koji uključuje i edukaciju o pitanjima spolnosti.

Gradsko vijeće Grada Samobora usvojilo je prijedloge odluka o komunalnom doprinosu i socijalnoj skrbi, prijedlog programa međugradske i međunarodne suradnje te imenovalo ravnatelja Samoborskog muzeja, a to će u sljedeće četiri godine ponovno biti Miroslav Milonjić.

Mato Šipuš

Komunalni doprinos smanjen za pasivne kuće

Vijećnici su prihvatili prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu. Odluka je usvojena u rujnu 2001. godine i od tada je izvršeno šest izmjena i dopuna. Najveće promjene izvršene su 2007. godine, kada je povećena cijena za sve višestambene građevine s više od tri stambene jedinice u prvoj zoni. U 2009. godini zbog globalne krize smanjen je komunalni doprinos za 33,33% za sve građevine čija brutto površina nije veća od 400 m2, a za obavljanje proizvodne djelatnosti komunalni doprinos smanjen je za 50%. Novom odlukom žele se sve izmjene objediniti u jednu, s time da se mijenja nekoliko članaka. Umjesto obračunske stavke za parkirališta izvan vlastite parcele uvodi se naknada za izgradnju javnog parkirališnog mjesta u iznosu od 25.000 kuna po jednom mjestu za investitore koji ne mogu za građevinu osigurati dovoljan broj parkirnih mjesta unutar parcele. Za kuće do 400 m2 građevinske (brutto) površine koje imaju nisku energetsku učinkovitost dodatno se smanjuje komunalni dopronos za 25%, ako se kuća gradi po principu niskoenergetske kuće, a 50% za pasivnu kuću koja troši manje od 15 kwh/m2 godišnje. Time se želi doprinijeti ciljevima Europske Unije i Zagrebačke županije u području zaštite okoliša i štedljive potrošnje energije.

Odluka o socijalnoj skrbi

Utvrđena je i odluka o socijalnoj skrbi u kojoj se detaljnije reguliraju uvjeti i način ostvarivanja prava obzirom na vrstu pomoći (podmirenje troškova stanovanja, sredstva za ogrjev, jednokratne novčane pomoći, financiranje i sufinanciranje pogrebnih troškova, prehrana u pučkoj kuhinji i ostale vrste pomoći). Korisnici prava prema ovoj odluci mogu biti samac ili obitelji koje nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom ili prihodom od imovine ili iz drugih izvora i koji imaju prebivalište na području Grada Samobora. Korisnici mogu biti i tjelesno ili mentalno oštećena ili psihički bolesna djeca, djeca žrtve obiteljskog ili drugog nasilja te djeca prema kojima bi trebala biti primijenjena mjera obiteljske ili kaznenopravne zaštite. Osim toga, pravo mogu ostvariti i tjelesno ili mentalno oštećene, starije i nemoćne osobe, te druge osobe u nevolji zbog poremećenih odnosa u obitelji, problema s alkoholom i drugim opojnim sredstvima. Za svako od prava iz pojedine kategorije utvrđeni su posebni kriteriji, koji se mogu saznati u Odjelu za društvene djelatnosti.

 

Sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

Arhiva 2010

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002