22.02.2010.

Sporazumom Grada i autobusnih koncesionara definirane olakšice u javnom prijevozu za umirovljenike

Prijevoz uz 44 posto popusta

Sukladno ugovoru o koncesiji za prijevoz putnika u javnom prometu na području Grada Samobora, kojeg je Grad potpisao sa Samoborčekom i Autoturistom 26. siječnja, omogućena je kupnja povlaštene mjesečne relacijske pokazne karte umirovljenicima koji imaju prebivalište na području Grada. Pred gradonačelnikom se sada našao prijedlog sporazuma između Grada i autobusnih koncesionara kojim se utvrđuju dvije kategorije umirovljenika i to u odnosu na relaciju putovanja te iskazanu cijenu mjesečne relacijske pokazne karte. Generalno, samoborski umirovljenici svoje pokaze će plaćati ili kroz Tarifu 3 ili kroz "povlaštenu" Tarifu 4 sustava lokalnih linija.

Konkretno, u prijedlogu sporazuma stoji da će umirovljenici s prebivalištem na području Grada Samobora moći kupiti mjesečni pokaz za lokalne linije po zonskom sustavu koji je 44% jeftiniji od cijene umirovljeničkog pokaza za one koji nisu stanovnici Samobora i koji će se prevoziti po Tarifi 3. Istu olakšicu osjetit će i samoborski umirovljenici stariji od 60 (žene), odnosno 65 godina (muškarci) i to za mjesečne pokaze na relacijama koje imaju karakter međužupanijskih linija sa Zagrebom kao krajnjim odredištem.

S druge pak strane, samoborski umirovljenici do 60 godina (žene), odnosno 65 godina (muškarci) svoje mjesečne pokaze za međužupanijske linije s krajnjim odredištem Zagrebom, plaćat će po redovnoj cijeni umirovljeničkog pokaza na bazi zonskog sustava koji proizlazi iz Tarife 3. Prema pojašnjenju iz Grada, na tim se linijama javni prijevoz obavlja na temelju dopusnice nadležnog ministarstva, a ne na temelju natječaja koji je u nadležnosti Grada Samobora.

Za ostvarivanje ovog prava, odnosno korištenja privilegije Tarife 4, prilikom kupnje pokaza trebat će dokazati stalno prebivalište na području Grada Samobora uvidom u osobnu iskaznicu te omogućiti uvid u zadnju isplatnu listu Republičkog fonda za mirovinsko i invalidsko osiguranje kako bi se dokazao status umirovljenika.

Što se ostalih olakšica tiče, podsjećamo da je Samobor svoju participaciju u ukupnoj cijeni srednjoškolskih pokaza podigao s 25% na 50%, dok je Zagrebačka županija odustala od svojih 50% participacije. Konkretnije, županija je odlučila pokrivati cjelokupni iznos prijevoza samo za srednjoškolce koji primaju dječji doplatak, dok će roditelji ostalih samoborskih srednjoškolaca morati, dakle, sami pokriti 50% cijene pokaza za relaciju dom - škola. Studenti imaju gradsku potporu od 50 kuna po pokazu za relaciju dom – fakultet. Potpore za osobe s invaliditetom ovise pak o visini invalidske mirovine, o čemu smo detaljnije pisali u prethodnim brojevima Glasnika.

Ovakav sporazum između Grada i Samoborčeka te Autoturista na snazi bi trebao biti do kraja godine.

K.S.

Sveta Nedelja razmatra i druge prijevozike

Kolegij Ureda svetonedeljskog gradonačelnika također se bavio javnim gradskim prijevozom i na svojoj 6. sjednici posebno razmatrao problem prijevoza umirovljenika, nakon što je odlukom prijevoznika Samoborčeka i Autoturista od 1. veljače, uz učenike i studente, i ta kategorija putnika prestala biti povlaštena u prijevozu. Hoće li im Grad moći pomoći s kakvom subvencijom ili sufinanciranjem, još nije odlučeno, ali je dogovoreno da će gradonačelnik otvoriti razgovore i s drugim mogućim potencijalnim prijevoznicima!

Grad Sveta Nedelja, inače, od 1. veljače s 50% sufinancira pokazne karte za učenike i studente od mjesta njihova stanovanja do mjesta školovanja, dok na svim drugim relacijama plaćaju punu cijenu prijevoza prema tarifi prijevoznika. U slučaju potrebe izrade novih iskaznica za učenike i studente, Grad će taj trošak preuzeti na sebe. Podsjećamo da su Samoborček i Autoturist od 1. veljače, nakon što su dobili novu državnu dopusnicu za obavljanje ove vrste prijevoza putnika u sljedećih 20 godina, izjednačili sve kategorije putnika i ukinuli dosadašnje povlastice, a svoj komercijalni popust za kupnju mjesečnih pokaznih karata za učenike i studente smanjili s 40 na 20%.

Grad će, uz sufinanciranje prijevoza za učenike i studente i razmatranje slične mogućnosti za umirovljenike, u 2010. godini, napomenuo je dogradonačelnik Ivica Pavlić, gotovo u potpunosti financirati i godišnje pokazne karte za osobe s invaliditetom sa stupnjem invalidnosti od 80% i više, kojih na području Grada Svete Nedelje ima oko 70.

www.radiosvn.com

 

Sporazumom Grada i autobusnih koncesionara definirane olakšice u javnom prijevozu za umirovljenike

Arhiva 2010

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002