12.04.2010.

Ponovno nekontrolirano paljenje vatre

Zapale i odu drugim poslom

Ponovno nekontrolirano paljenje vatre

U proljeće se, kako je već uobičajeno, uređuju okućnice u našim selima i naseljima na području Samobora. Višak neupotrebljivog materijala, nepokošene trave i raslinja treba uništiti pa je sve najlakše zapaliti, otići baviti se drugim poslom, a vatru pustiti da gori bez nadzora. I, najednom, evo velike vatre koja nesmiljeno putuje i prijeti ljudima, stoci, životinjama, kućama i gospodarskim zgradama. Evo panike! Zovi vatrogasce!

Upravo to se dogodilo u predblagdansko vrijeme, na Veliku subotu u Velikom Lipovcu. Još neutvrđeni palitelj trave zaposlio je vatrogasce na gašenju opožarene površine 400x700 metara.

Na gašenju po nepristupačnom terenu vatru je samostalno gasilo tri sata 25 vatrogasaca DVD-a Veliki Lipovec, pod stručnim vodstvom zapovjednika Milana Gunčića. Za dopremu vode, osim vatrogasnog kombija, korištena su i privatna vozila članova.

Da im, valjda, ne bi bilo dosadno, već za šest dana ponovno je nepažnjom gorjela trava i nisko raslinje uz samu šumu u Malom Lipovcu. U toj intervenciji sudjelovala je JVP Grada Samobora i 12 članova DVD-a Veliki Lipovec, a uključila su se i tri građana.

B. Bogolin

Foto: Zdravko Gunčić - Gašenje požara u Velikom Lipovcu

 
12.04.2010.

Obavijest o sprečavanju štete od divljači na poljoprivrednim kulturama

Mjere i sredstva zaštite od divljači

Vrijeme je poljoprivrednih radova pa je i vrijeme da se podsjetimo o poduzimanju mjera za sprečavanje šteta od divljači na poljoprivrednim usjevima. Mjere, odnosno sredstva, dijelimo na: mehanička, kemijska, akustična (plinski top), individualnu zaštitu te pomoć vezanog psa.

Mehanička sredstva zaštite su ograde za ograđivanje voćaka, rasadnika te plantažnih i sličnih nasada. Pod kemijskim sredstvima mislimo na repelente koji se upotrebljavaju na način da se oko poljoprivrednih kultura, gdje postoji mogućnost da divljač napravi štetu, na žicu ili uže objese komadići tkanine prethodno umočene u kemijsko sredstvo zaštite (koje svojim mirisom odvraća divljač od ulaska u ugrožene usjeve i nasade).

Lovačke udruge u svojim godišnjim planovima gospodarenja predviđaju određena financijska sredstva namijenjena za kupnju repelenata, sukladno odredbama lovnogospodarske osnove. Lovačke udruge također su dužne da pravovremeno i besplatno raspodijele kemijska zaštitna sredstva korisnicima poljoprivrednih zemljišta, uz prethodnu javnu obavijest i davanje uputa za njihovu upotrebu.

Korisnici zemljišta imaju pravo i dužnost da odgovarajućim sredstvima (ograde, električni pastiri i dr.) poduzimaju mjere za sprečavanje štete od divljači u svojim rasadnicima, voćnim nasadima i usjevima. O poduzimanju mjera za sprečavanje štete, kao i o započetoj šteti, obavezno treba obavještavati te surađivati s ovlaštenikom prava lova.

Nadamo se da će ova informacija pomoći u suradnji ovlaštenika prava lova i korisnika poljoprivrednih zemljišta na smanjenju šteta od divljači.

Boris Debogović

voditelj Lovnog ureda Samobor

 

Ponovno nekontrolirano paljenje vatre

Obavijest o sprečavanju štete od divljači na poljoprivrednim kulturama

Arhiva 2010

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002