29.01.2010.

Odluku o sufinanciranju pokaznih karata za osobe s invaliditetom

Kriteriji za sufinanciranje

Grad Samobor, Odjel za društvene djelatnosti, donio je odluku o sufinanciranju pokaznih karata za osobe s invaliditetom za 2010. po sljedećim kriterijima

KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POKAZNE KARTE ZA OSOBE S INVALIDITETOM ZA 2010.

1. da osoba ima prebivalište na području Samobora (ili Svete Nedelje)

2. da je osoba u mirovini

3. da je osoba s posebnim potrebama radno nesposobna, a na temelju nalaza i mišljenja Centra za socijalnu skrb Grada Samobora

4. da ima priznato tjelesno oštećenje 80% i više na gornje i donje ekstremitete

- da ima oštećenje vida iznad 90%

- da boluje od cerebralne i dječje paralize, multiple skleroze, miastenije gravis, distrofije i srodnih neuromišićnih bolesti, na temelju rješenja o tjelesnom oštećenju HZZO-a

- da ima tešku, težu i umjerenu mentalnu retardaciju, na temelju nalaza i mišljenja prvostupanjskog tijela vještačenja Centra za socijalnu skrb Grada Samobora

UTRVĐUJE SE I NAČIN I VISINA SUFINANCIRANJA ZA SVE OSOBE S INVALIDITETOM (ZA GODIŠNJU POKAZNU KARTU)

- na lokalnim linijama u iznosu od 300,00 kn (npr. Rude-Samobor)

- na međugradskim linijama u iznosu 500,00 kn (npr. Samobor- Črnomerec)

- na lokalnim i međugradskim linijama u iznosu 700,00 kn (npr. Rude- Črnomerec)

PRAVO NA BESPLATAN PRIJEVOZ OSTVARUJU ČLANOVI UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM S PODRUČJA GRADA SAMOBORA I SVETE NEDELJE

- koji su korisnici stalne pomoći i doplatka za pomoć i njegu Centra za socijalnu skrb Grada Samobora temeljem članaka 15-33 i članaka 43-49 Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 73/97., 27/01., 59/01., 82/01., 103/03., 44/06. i 79/07.)

- čija ukupna mirovina sa svim primanjima ne prelazi iznos od 1.000,00 kn

NESLUŽBENO, KARTE ĆE POČETI S IZRADOM OD 1. VELJAČE. MOLE SE ČLANOVI DA UPLATE PARTICIPACIJU U UDRUZI ŠTO PRIJE, A NAJKASNIJE DO SRIJEDE 3.02.2010. U PROTIVNOM ĆE SE SMATRATI DA SU ODUSTALI ZAHTJEVA!

 

Odluku o sufinanciranju pokaznih karata za osobe s invaliditetom

Arhiva 2010

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002