20.03.2010.

U Samoboru obilježen Nacionalni dan invalida rada Hrvatske

Invalidi rada ne traže sažaljenje već ostvarivanje svojih prava

U Samoboru obilježen Nacionalni dan invalida rada Hrvatske

Na Trgu kralja Tomislava Udruga invalida Samobora i Svete Nedelje obilježila je Nacionalni dan invalida rada Hrvatske, 21. ožujka. Dva dana uoči Nacionalnog dana na plohi Trga bio je postavljen štand na kojem su zainteresirani građani mogli uzeti prigodne brošure i letke Hrvatskog saveza udruga invalida rada i Udruge invalida, u kojima se upozorava na odredbe Zakona o zaštiti na radu, čije je poštivanje preduvjet za sprečavanje nastanka invaliditeta.

U Hrvatskoj je inicijativa za obilježavanje Nacionalnog dana invalida rada krenula 2007. godine, a odluku je usvojio Hrvatski sabor u veljači 2009. godine. Prošle je godine krenula kampanja "I dalje s ružom", u kojoj je misao vodilja da temeljne udruge na svom području djelovanja ostvare potrebnu razinu komunikacije s građanima, promoviraju prava osoba s invaliditetom i podižu javnu svijest o problemima, pravima i interesima invalida rada, potaknu borbu protiv stereotipa, predrasuda i štetnih postupaka prema osobama s invaliditetom na svim područjima života. Tada je rečeno i da u Hrvatskoj ima oko 240.000 invalida rada.

Osobe s invaliditetom – invalidi rada smatraju obilježavanje Nacionalnog dana neophodnim radi upoznavanja šire javnost s pravima, interesima, ali i problemima s kojima se susreću invalidi rada, te kako bi ukazali na potrebu provođenja aktivnosti prevencije nastanka invaliditeta. Zbog toga se i lecima upozorava na članke zakona koji reguliraju sigurnost radnika i njihova prava, kao i obveze poslodavca. Primjerice, radnik ima pravo odbiti rad ako mu neposredno prijeti opasnost za život i zdravlje, ali i u tom slučaju ima pravo na naknadu dok se ne osiguraju adekvatni uvjeti rada.

Moto ovogodišnje obilježbe je da invalidi rada ne traže sažaljenje, već ostvarivanje svojih prava.

M.Š.

 

U Samoboru obilježen Nacionalni dan invalida rada Hrvatske

Arhiva 2010

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002