23.08.2010.

Od prvog rujna na snagu stupa nova organizacijska mreža predškolskih ustanova u Gradu Samoboru

Jedinstvena cijena je 580 kuna

Od prvog rujna na snagu stupa nova organizacijska mreža predškolskih ustanova u Gradu Samoboru

Od 1. rujna u gradskim dječjim vrtićima Grigora Viteza i Izvor stupa na snagu novi cjenik prema kojem će jedinstvena cijena za oba vrtića biti 580 kuna. Vrtići su već poslali pismo roditeljima u kojima su im pojasnili da je došlo do preustroja dječjih vrtića Grigora Viteza i Izvor (koje je odobrilo Gradsko vijeće i uprava Grada Samobora), s ciljem pridržavanja Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, koji je Hrvatski Sabor usvojio 2008. i koji stupa na snagu početkom 2011. godine. Novi Državni pedagoški standard propisuje lokalnoj samoupravi, između ostalog, veličinu ustanove u odnosu na broj djece i broj odgojnih skupina. Primjerice, vrtić s područnim odjeljenjima može imati najviše 30 odgojnih skupina ili 600 djece. Do sada je DV Grigora Viteza imao 32 odgojne skupine i bio je najveći i jedini kojem je osnivač Grad Samobor, koji je preuzeo osnivačka prava i nad DV Izvor, s čim su se složili i zaposlenici. Što ove promjene znače u praksi, osobito za korisnike, pitali smo ravnateljice ova dva dječja vrtića Ljerku Cigula i Nadu Kuhar.

- Za roditelje DV Izvor promjene će se odraziti izuzetno povoljno, jer im se cijena sa 690 kuna smanjuje na 580 kuna. Moram reći da je 690 bila gornja cijena, a prosječna 620 kuna, isto što i sada neće svi plaćati 580 kuna, jer je srećom Grad osigurava beneficije i olakšice kroz socijalnu skrb pa će ti korisnici imati ponovno nižu cijenu. To je, svakako, najveća promjena za roditelje. Za njih i djecu dalje se ništa ne mijenja. Sva djeca ostaju u prostoru gdje su i do sada bila, sa svojim odgojiteljima i prijateljima u skupini, što je najvažnije. Ostalo su promjene pravne narave, jer će od 1. rujna upravna zgrada Dječjeg vrtića Izvor biti u Preradovićevoj ulici 16 (koja je i izgrađena za tu namjenu), a u sklopu vrtića bit će još objekti u Mlinskoj, Celinama i oba u Bregani, dok će objekti u Kladju i Sudnikovoj prijeći pod nadležnost DV Grigora Viteza – istaknula je ravnateljica DV Izvor Ljerka Cigula.

Za roditelje u Dječjem vrtiću Grigora Viteza vijesti su nepovoljnije kada je o cijeni riječ, jer će morati mjesečno izdvajati više nego do sada.

- Prema novom ustroju mi preuzimamo objekte u jugozapadnom dijelu grada (Perkovčeva, Sudnikova, Kladje, Galgovo i Hrastina), no organizacijski se za roditelje, ponavljamo, ništa ne mijenja. Njihova će djeca i dalje ići u objekte u kojima su bili i prije. Ono što se mijenja je cijena koja je za oba vrtića jedinstvena i iznosi 580 kuna, dok je prije ona u našem vrtiću bila 450 kuna. Moram reći da se cijena nije mijenjala 6 godina. Naravno, roditelji mogu i dalje koristiti sve beneficije - rekla je ravnateljica DV Grigora Viteza Nada Kuhar i dodala da i jedinstvena cijena redovnog programa od 580 kuna iznosi 29% ekonomske cijene boravka djeteta u 10-satnom programa, dok ostalo pokriva Grad.

I ova nova cijena je i dalje jedna od najnižih u Zagrebačkoj županiji. Cijena redovnog programa za roditelje umanjivat će se sukladno Odluci o mjerilima za utvrđivanje visine roditeljskih uplata za ostvarivanje programa predškolskog odgoja i naobrazbe.

Nakon preustoja oba vrtića bit će u okvirima novog pedagoškog standarda pa će DV Izvor imati 21, a DV Grigora Viteza 23 odgojne skupine. To će značiti olakšanje rada u Grigoru Vitezu koji je imao 32 odgojne skupine i radio je na pet lokacija s ukupno 800 djece.

Problem koji će i dalje trebati riješiti je lista čekanja. Naime, u DV Grigora Viteza u novu pedagošku godinu upisano je 187 djece, a 183 je ostalo na listi čekanja. Od toga broja 60-tak djece nema uvjete za polazak u vrtić, jer su rođena ove godine, ali su ih roditelji stavili na listu brineći se što će biti s djetetom po isteku porodiljnog. U DV Izvor predano je 238 zahtjeva za upis, no od toga je mali broj mogao biti upisan, njih 60-tak, jer ih je toliko otišlo u školu. Najkritičnija ostaju djeca jasličkog uzrasta budući da su za njih i normativi manji. U Gradu se radi na ublažavanju problema, jer su već gotovi idejni projekti za proširenje vrtića u Kladju na katu društvenog doma, a gotov je i projekt proširenje vrtića u Bregani. No, obje ravnateljice, a i svi koji se bave ovom problematikom, kažu da Samoboru još nedostaje jedan veći vrtić, koji bi pokrio najveći dio trenutnih potreba, dok preostali dio može popuniti privatna inicijativa, koja se bazira na manjim odgojnim skupinama. Njihova prednost je što se mogu orijentirati i na manje sredine, budući da Samobor pokriva veliko područje, a i ravnateljice ističu da je i roditeljima i djeci lakše kada se vrtić otvori u njihovoj neposrednoj blizini.

- Radimo godinama u predškolskom odgoju i godinama pratimo problem liste čekanja pa se stoga i slažemo da je Samoboru nužan još jedan vrtić. Gradske vlasti svake godine nastoje proširiti kapacitete, ali u proteklom razdoblju bilježio se i velik broj doseljavanja u grad, osobito mladih obitelji koji se prvo zanimaju za mjesto u vrtiću – naglašava Ljerka Cigula.

Prema najavama, ovaj problem mogao bi se riješiti uređenjem vrtića u Vojarni Taborec, kao i načelnim inicijativama o proširenju postojećih objekata.

M.Š.

Povratak na stanje iz 1998. godine

Dječji vrtić Izvor vraća se u gradski sustav nakon što je 12 godina radio kao posljedica eksperimenta u cijeloj Hrvatskoj da posluje kao privatni vrtić u gradskoj zgradi.

- Formalno je to bio privatni vrtić u zakupu prostora, a dijelom i na subvenciji Grada, koja se iz godine u godinu mijenjala pa moram reći da su tek zadnje četiri godine bile primjerene, a prije su to bila vrlo skromna sredstva, nije bilo jasnih kriterija što se od 1998. pa do unazed te četiri godine održavalo u programu i stndardu koji smo pružali djeci. Zato sam zahvalna sadašnjoj gradskoj upravi što je pokrenula ove izmjene i što se zapravo vraćamo na stanje koje je bilo 1998. godine, kada je Samobor imao dva dobro ustrojena vrtića – rekla je ravnateljica DV Izvor Ljerka Cigula.

Program predškole

U oba vrtića provodi se i program predškole pa pozivaju roditelji da upišu djecu (koja ne pohađaju vrtić) u taj porgram, ako to još nisu učinili. Riječ je u djeci rođenoj 2003. i do 31. ožujka 2004. godine. Program predškole počinje 1. listopada, cilj mu je socijalizacija djece, a radi se o skraćenom programu koji traje oko 200 sati, a djeca ga polaze dva ili tri puta tjedno u popodnevnim satima.

Foto: ravnateljice vrtića Ljerka Cigula i Nada Kuhar

 

Od prvog rujna na snagu stupa nova organizacijska mreža predškolskih ustanova u Gradu Samoboru

Arhiva 2010

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002