14.12.2010.

Spomenička renta i okolo nje

Mogu ali ne moraju, hoće, ali ne mogu

Gospodine gradonačelniče, Vi ne lažete, samo govorite neistinu. (Hebrang)

Još u srpnju ove godine donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Izmjene i dopune Zakona stupile su na snagu 1. listopada 2010. godine i predviđaju smanjenje ili ukidanje obveze plaćanja spomeničke rente, odnosno omogućuje jedinicama lokalne samouprave da taj dio urede na način da rasterete gospodarstvenike i na taj im način pomognu u ova teška recesijska vremena.

Narodne novine br.: 88 od 14.07.2010. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Članak 3. stavak 6. glasi:

"Grad Zagreb, grad ili općina mogu, iznimno, svojom odlukom fizičke ili pravne osobe koje su obveznici spomeničke rente na temelju članka 114.a izuzeti od plaćanja spomeničke rente po ovom članku."

Super Andrija

Napiši pismo

Mogu ali ne moraju, hoće, ali ne mogu

Arhiva 2010

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002