22.03.2011.

17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Samobora najavljuje predsjednik Željko Žarko

Vojarna će biti u prvom planu

17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Samobora najavljuje predsjednik Željko Žarko

Najzanimljivija točka dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora, koja je sazvana 24. ožujka, donošenje je odluke o prihvaćanju prijenosa nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, prostor bivše Vojarne Taborec, u vlasništvo Grada Samobora. Objekti u bivšoj vojarni bit će prenamijenjeni za sadržaje javne i društvene namjene. Vrijednost nekretnina koje prelaze u ruke Grada je nešto manja od 50 milijuna kuna, a grad je dobio više od 153 tisuće četvornih metara za preseljenje postojećih javnih službi i socijalne infrastrukture ili za izgradnju novih objekata, kao što je, recimo, dom umirovljenika. Kao preduvjet za prijenos bivše Vojarne Taborec, Grad Samobor se obavezao da će Policijskoj postaji Samobor osigurati prostor i adekvatno ga urediti. Za to je predviđeno i u ovogodišnjem proračunu osigurano 7 milijuna kuna.

Na predstojećoj sjednici, samoborski gradski vijećnici trebali bi razmotriti predložene izmjene Statuta Grada Samobora. Ako ih usvoje, gradski će vijećnici omogućiti Gradskom vijeću da posebnim zaključkom imenuje predstavnika ili predstavnike Grada Samobora u skupštinama trgovačkih društava u kojima Grad Samobor ima udjele ili dionice. Pojednostavljeno, nakon odluke Ustavnog suda, predstavničko tijelo ima pravo sudjelovati u radu trgovačkih društava koja su u većinskom vlasništvu ili u kojima lokalna jedinica vlasti ima vlasnički udjel. Za Samobor to znači da Skupštinu TD Komunalac neće činiti samo gradonačelnik. Koliko će članova brojati skupština te tko će sve u njoj sjediti, bit će odlučeno nakon izmjena Statuta Grada Samobora.

Na dnevnom redu 17. sjednice Gradskog vijeća Samobora je i donošenje Urbanističkog plana uređenja Centar I. Tim se dokumentom planira i zacrtava uređenje i kvalitativno unapređenje građevne strukture najgušćeg središta grada Samobora, definiraju uvjeti (kategorije) konzervatorske zaštite pojedinih građevina i prostora koji im pripadaju (građevnih čestica) te unapređenje opremljenosti prostora cjelokupnom komunalnom infrastrukturom. Plan se donosi za prostor omeđen Obrtničkom, Šmidhenovom, Gajevom, Milakovićevom, Mlinskom, Perkovčevom, Langovom ulicom, južnom međom građevnih čestica crkve sv. Anastazije, Ulicom sv. Ane, Jurjevskom, granicom Park-šume Anindol, Gradnom i Livadićevom ulicom.

Najveći broj točaka dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća Samobora su razni izvještaji o radu, od izvještaja gradonačelnika Kreše Beljaka za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2010. godine, preko izvještaja gradskih službi i upravnih odjela te programa gradnje, održavanja i gospodarenja komunalnom infrastrukturom, do financijskih izvještaja sportskih i kulturnih ustanova Grada Samobora.

Ž.Ž.

 

17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Samobora najavljuje predsjednik Željko Žarko

Arhiva 2011

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002