04.08.2011.

Poziv POU Samobor za predavače u programu Organizator medijskih događanja

Traže se predavači za provedbu EU projekta

Poziv POU Samobor za predavače u programu Organizator medijskih događanja

Pučko otvoreno učilište Samobor nositelj je projekta naziva Prilika za gimnazijalce odustale od studija (Second chance for dropouts). Riječ je o projektu koji ima za cilj ponuditi obrazovanje za 15 mladih osoba, završenih gimnazijalaca mlađih od 24 godine, koje su odustale od studija, a koje bi kroz 12 mjeseci programa osposobljavanja stekle novo zanimanje - organizator medijskih događanja. Tijekom projekta bit će im omogućena kreacija novih medijskih događanja i promocija njihovog rada, a u projektu će se osnovati udruga kroz koju će se mladi organizatori, članovi udruge, u budućnosti samozaposliti. Partner u projektu vrijednom 105.328 tisuća eura je Hrvatski zavod za zapošljavanje, a Europska unija ga sufinancira sa 85.837,90 eura.

U okviru provedbe projekta raspisan je i Poziv za predavače u programu Organizator medijskih događanja. Tako se za nastavu “Vođenje projektnog ciklusa, razvijanje ideje u projekt, pisanje projekata, proračun projekta, kako pronaći projektnog partnera; menadžment; promidžba i marketing” traže se VSS raznih struka, stručnjaci s područja marketinga, kulturnog menadžmenta, produkcije. Za nastavnu jednicu “Zakoni i pravilnici, ugovori” traže VSS pravnici; za nastavnu jedinicu “Komunikacija, samomotivacija, stvaranje tima” traže se VSS psiholog, pedagog; za nastavnu jedinicu “Odnosi s javnošću” traže se VSS novinar, politolog, menadžer komunikacija; za nastavnu jednicu “Tehnička lista, organizacija glazbenog događanja, organizacija scenskog događanja, organizacija likovnog događanja, organizacija okruglog stola” traže se VSS raznih struka, stručnjaci s područja kulturnog menadžmenta i produkcije; te za nastavnu jedinicu “Zaštita na radu” traže se dipl. ing. zaštite na radu. Kandidati trebaju imati položeno dodatno psihološko-pedagoško obrazovanje te je poželjno da kandidati imaju iskustva u obrazovanju odraslih.

Ponude sa životopisima potrebno je poslati do 26. kolovoza na adresu Pučko otvoreno učilište Samobor, Trg Matice hrvatske 3, 10430 Samobor, s naznakom – “za predavače” ili na e-mail vesna.buric@pousamobor.hr.

Obrazovni program za organizatora medijskih događanja realizirat će se u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta u Samoboru. Ukupno trajanje programa je 228 sati, a podijeljen je u 6 nastavnih cjelina – modula. Predavači koji će realizirati nastavu u ovom projektu moraju, prema smjernicama u kurikulumu, izraditi izvedbeni plan sukladno kurikulumu, posebno pisani materijal (skripte) za polaznike sukladno izvedbenom programu te pisanu pripremu za svaki sat.

Više informacija može se naći na www.omd.com.hr.

K.S.

 

Poziv POU Samobor za predavače u programu Organizator medijskih događanja

Arhiva 2011

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002