25.03.2011.

17. sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

Vojarna pred potpisom

17. sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

Prijenos nekretnina (bivše vojarne) Gradu, UPU Centar 1, promjene Statuta te izvješća gradonačelnika, kao i gradskih stručnih službi izazvali su najviše pozornosti samoborskih vijećnika na 17. sjednici Gradskog vijeća.

Tema dobivanja bivše Vojarne Taborec već nekoliko godina zaokuplja samoborsku javnost, a taj je proces došao do samog kraja. Vijećnici su većinom glasova (19 za i 1 suzdržan) dali odobrenje gradonačelniku Beljaku da potpiše darovni ugovor s Vladom Republike Hrvatske o prijenosu nekretnina u vlasništvo Grada Samobora. Gradonačelnik je rekao da se moralo riješiti sve probleme da bi se došlo do ovog završnog čina. Dodao je da se ugovorom definiraju međusobne obveze, a intencija je sadašnje gradske uprave da se u prostor vojarne presele službe i državne institucije, s time da bi one same uređivale svoj prostor, a Grad se obvezao urediti zgradu policijske postaje, što bi, prema procjeni, iznosilo do 7 milijuna kuna, te MUP-u darovao zemljište u radnoj zoni u Bobovici.

Vijećnici oporbe podržali su intenciju da državne službe koje nisu navedene u ugovoru o svom trošku uređuju prostore za koje budu zainteresirane te su komentirali da bi trebala biti poznata i cijena uređenja pristupnih prometnica do darovanog zemljišta u Bobovici, pitajući zna li se namjena tog prostora te rokovi za uređenje zgrada i infrastrukture. Gradonačelnik je demantirao da je već određena namjena prostora, tj. tezu o sigurnom dolasku interventne policije, jer je prvotna ideja bila uređenje poligona za obuku pasa. Dodao je da postoji vizija kako urediti prostor vojarne te izgraditi potrebnu infrastrukturu, kao što su prometnice i da to ne može biti odmah, već kada se riješi sva potrebna dokumentacija.

Vijećnici su podržali i prijedlog izmjene Statuta prema kojoj gradonačelnik više ne bi bio jedini član Skupštine Trgovačkog društva Komunalac. Do drugog čitanja razmotrit će se prijedlozi da u Skupštinu Komunalca (kao i ostale skupštine u kojima je gradonačelnik jedini član) budu imenovani gradski vijećnici ili pak cijelo Gradsko vijeće, kao što je bilo prije posljednjih izmjena.

U nastavku je sa 16 glasova za i 3 suzdržana prihvaćen Urbanističlki plan uređenja Centar 1. Kako je pojasnio Zoran Hebar iz Urbanističkog zavoda Grada Zagreba, riječ je o prostoru samog središta grada površine 7,48 ha, a plan sadrži način i oblike korištenja i uređenja prostora, uređenje prometne i komunalne mreže. Između ostalog, u planu se predviđa mogućnost uređenja javnih pješačkih prolaza na prostoru tržnice i budućeg kompleksa Lovačkog roga, definira se pročelje uz Gajevu ulicu kod pošte, ostavlja mogućnost gradnje podzemnih garaža na prostoru parkirališta kod bivše Samoborske pivnice, kod pošte i kod tržnice, a koje investori mogu dijelom pretvoriti i u javna parkirališta. Previđeno je i uređenje šetnice uz Gradnu na prostoru postojećeg parkirališta kod Lavice te uređenje autobusnog stajališta u Gajevoj ulici kod pošte. Linda Rossini Gajšak (HSLS) predložila je da se osigura i dovoljno širok nogostup na dijelu križanja Šmidhenove i Gajeve ulice, što bi trebalo biti ugrađeno u idejni projekt koji se priprema za taj prostor.

U nastavku sjednice prihvaćena su izvješća o radu u 2010. godini gradonačelnika, gradske službe, upravnih odjela, Samoborskog športskog saveza, Ustanove za upravljanje sportskim objektima, Zajednice tehničke kulture, dječjih vrtića Izvor i Grigor Vitez, Pučkog otvorenog učilišta, Gradske knjižnice i Samoborskog muzeja.

M.Š.

Aktualni sat

Najvatreniji dio sjednice bio je, kao i u većini slučajeva, Aktualni sat. Roland Gajšak (HSLS) pitao je za vantroškovničke radove na autobusnom kolodvoru, tražeći rekapitulaciju izvedenih radova do 28. veljače, kao i rekapitulaciju podnesenih i realiziranih zahtjeva svih mjesnih odbora. Tomislav Masten (HDZ) pitao je za plaćanje penala zbog kašnjenja radova na autobusnom kolodvoru te zatražio provjeru uskladištenih bačava na prostoru Chromosa. Linda Rossini Gajšak (HSLS) zatražila je broj trenutno zaposlenih u Komunalcu te da se ZET-ovim garažama u GUP-u odredi društvena namjena. Gradonačelnik Beljak je odgovorio da je investitor novog autobusnog kolodvora Komunalac pa će tamo biti upućeno pitanje o vantroškovničkim radovima. Zbog produženja roka za završetak radova bila je imenovana komisija, koja je ocijenila da je do kašnjenja došlo iz objektivnih razloga pa je rok završetka sada 31. svibnja i zbog toga se neće naplaćivati penali. Odgovorio je i da je nemoguće u kratkom roku dati pregled svih predanih zahtjeva i realiziranih projekata u svim mjesnim odborima. Za Chromos se već nastoji organizirati zajednički sastanak sanitarne i inspekcije zaštite okoliša, ali ih je teško koordinirati, no dodao je da neposredne opasnosti po građane nema. Također je utvrdio da postoje pogrešne informacije o povećanju broja zaposlenih u Komunalcu, jer su uz stalno zaposlene brojni radili na ugovor o djelu, što je sada regulirano na drugi način. No, Komunalac i dalje treba radnike pa će se i ove godine provesti program javnih radova na uređenju zelenih površina i uređenog građevinskog zemljišta. Za ZET-ove garaže rekao je da su u vlasništvu Holdinga te da Grad plaća najamninu.

U prometnom dijelu Domagoja Puša (SDP) zanimala je semaforizacija Karlovačke i Okićke u Rakovom Potoku, Vinka Kovačića (SDP) regulacija križanja Hebrangove s Voćarskom i Ulicom bleiburških žrtava, dok je Martina Tkalec (HNS) pitala za uređenje igrališta kod Područne škole Farkaševec, a Stajka Mikulčić (HNS) za čišćenje sipine. Vršitelj dužnosti pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu Zvonko Župančić razjasnio je da su upućeni zahtjevi prema Hrvatskim cestama i Županijskoj upravi za ceste za rješavanje križanja u Rakovom Potoku, a zamjenik gradonačelnika Željko Stanec rekao je da će ove godine biti razmotrena regulacija križanja Hebrangove s ostale dvije ulice. Podržan je prijedlog za uređenje igrališta uz školu u Farkaševcu, a rečeno je i da je čišćenje sipine s ulica počelo 15. ožujka.

 

17. sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

Arhiva 2011

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002