24.05.2011.

Gradsko vijeće Svete Nedelje o financijskom stanju i reviziji

12 milijuna kuna manjka pokriti kroz nekoliko godina

Gradsko vijeće Svete Nedelje o financijskom stanju i reviziji

Gradski vijećnici Svete Nedelje 23. svibnja najviše su vremena utrošili na raspravu o lanjskom financijskom poslovanju Grada, koje je okončano s prenesenim proračunskim manjkom nešto manjim od 12 milijuna kuna te na izvješće Državnog ureda za reviziju. U skladu s vlastitom odlukom i naputkom državne revizije manjak bi se postupno trebao pokriti u nekoliko sljedećih godina. Gradsko vijeće će na prijedlog gradonačelnika o mjerama za pokriće gubitka odlučiti najvjerojatnije u rujnu pri prvom ovogodišnjem proračunskom rebalansu, kada će biti izvjesnija i slika ovogodišnjeg financijskog poslovanja. Revizori su gradsko poslovanje u cjelini ocijenili dobrim ne utvrdivši nepravilnosti i propuste, no smatraju da je Grad trebao biti poduzetniji u naplati svojih potraživanja.

- Mnoga od tih potraživanja trebalo bi i otpisati, budući da su iz raznih razloga, posebno kod fizičkih, ali i pravnih osoba, nenaplativa, a postupci pokušaja naplate skuplji od potraživanja - rekla je na to financijska pročelnica Biserka Delač. Inače, protekla je godina okončana s manjkom od 1.350.000 kuna, jer na kraju godine nije došlo do očekivane uplate Zagrebačke županije od 1.280.000 kuna za izgradnju nove osmogodišnje škole. Različitih je situacija tijekom 2010. bilo i kod povlačenja kreditnih sredstava za izgradnju sustava odvodnje pa do 31. prosinca prošle godine nisu na račun Grada "sjela" sva sredstva, objašnjavala je još Biserka Delač. Vijećnike je, uz to, podsjetila i na to da se rashodi uvijek knjiže čim nastanu, a prihodi tek po prispjeloj uplati na račun.

- To je u stvari fiktivni manjak, jer je rezultat nenaplaćenih potraživanja, a ne lošeg gospodarenja gradskim novcem - rekao je vijećnik Stjepan Čakanić (HDZ).

Vijećnik Miroslav Milonjić (SDP) zatražio je objašnjenje ulaganja u kanalizacijsku izgradnju pa mu je gradonačelnik Drago Prahin (HDZ) rekao da je od preostalih 15 milijuna kuna trenutno iskorišteno oko 8 milijuna kuna, a prema novom ugovoru, koji je u pripremi, do kraja godine trebao bi biti povučen i preostali dio kredita HBOR-a. Dopredsjednik Vijeća Vladimir Tuweg (SDP) upozorio je da će uskoro početi rasti i otplata ovog gradskog kredita pa je naglasio da smatra dobrom odluku ovoga Vijeća da se zasad ne ide u izgradnju sportske dvorane i kulturnog centra da se ne bi dalje povećavao gradski minus, što je u kasnijoj raspravio istaknuo i vijećnik Željko Beluhan (HSP dr. Ante Starčević). Gradonačelnik Drago Prahin na to je reagirao na kraju sjednice kada je svim vijećnicima podijelio dvije odluke Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kojima se financijski podupire gradska izgradnja u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Jednom od tih odluka prihvaćena je gradska prijava na natječaj Fonda koji će do 36% opravdanih troškova, a najviše do iznosa od 1.260.000 kuna, sufinancirati projekt izgradnje nove svetonedeljske niskoenergetske osmogodišnje škole.

- Nažalost, zbog izbacivanja iz ovogodišnjeg proračuna propast će druga potpora istog fonda koji je svojom odlukom potvrdio da prihvaća ponudu Grada Svete Nedelje za projekt Izgradnja niskoenergetske sportsko-rukometne dvorane Brezje i postavljanje plinskog grijanja, sunčevih kolektora i klima komora s povratom otpadne topline te da za to odobrava financijsku pomoć u visini do 27,54% opravdanih troškova, odnosno ponovno najviše u iznosu od 1.260.000 kuna. Na taj bismo način, da niste od toga odustali, doista jeftino izgradili toliko neophodnu i traženu sportsku dvoranu - rekao je gradonačelnik Prahin.

Gradsko je vijeće izmijenilo Odluku o komunalnom doprinosu odlučivši da se investitorima neće vraćati uplaćeni novac za građevinsku dozvolu ukoliko ne započnu s gradnjom, već će se dobiveni iznos moći kompenzirati s novom građevinskom dozvolom, osim u slučajevima kada nadležno tijelo odbije zahtjev za izdavanje dozvole, njezina pravomoćnog ukinuća ili poništenja i pravomoćnog zaključka o obustavi postupka kod odustajanja od zahtjeva za njezino izdavanje. Smanjeni komunalni doprinos, odlučeno je i o tome, vrijedit će do kraja ove godine.

Razmatran je i prijedlog odluke o javnim priznanjima Grada Svete Nedelje, čije je donošenje odgođeno za sljedeću sjednicu. Vijećnici su informirani i o gradskom suprotstavljanju planiranim trasama obilazne željezničke pruge za teretni promet i novoplanirane državne autoceste, o čemu su već raspravljali na prošloj sjednici. Grad traži da se u petim izmjenama i dopunama županijskog prostornog plana željeznička trasa, koja sada (u nacrtima) prolazi naseljenim dijelom Rakitja te njegove radne i sportsko-rekreacijske zone, izmjesti istočnije, odnosno uz Savu i sadašnju autocestu. Drugu zagrebačku cestovnu obilaznicu trebalo bi, pak, izmjestiti iz vodozaštitne zone Strmec te odmaknuti od naseljenog dijela Male Gorice i Kalinovice.

E.K.

Tko je dirao granice?

I ova je sjednica započela Aktualnim satom, koji se opet ponajviše doticao komunalne problematike. Najzanimljivije je bilo pitanje dopredsjednika Gradskog vijeća Josipa Raguža (HSP dr. Ante Starčević) o rješavanju problema razgraničenja Novaka i Rakitja, što se u različitim kontekstima provlači i na svakoj od sjednica Gradskog vijeća. Na rješavanju ovog problema već se radi dulje vrijeme pa je 18. svibnja održan sastanak s predsjednicima i članovima mjesnih odbora Novaka i Rakitja, istaknuo je gradonačelnik Drago Prahin. Tom je sastanku nazočio i načelnik Područnog ureda za katastar Zagreb za područje Zagrebačke županije, Mirko Dumić, koji je tada istaknuo da važeći katastarski dokument datira još iz 1981. godine te da nikada nije mijenjan, bez obzira na to što pojedni članovi mjesnih odbora tvrdili. No, uzeti su u obzir na tome sastanku i brojni prijedlozi članova mjesnih odbora o kojima će oni ponovno raspravljati unutar mjesec dana.

Taxi Cammeo i u Svetoj Nedelji?

Sveta Nedelja će po prvi puta imati i vlastiti autotaksi prijevoz pa je početak rada te djelatnosti na području Grada Gradsko vijeće odlučilo regulirati posebnom odlukom o tome tko će, gdje, kada i kako smjeti i moći obavljati taj prijevoz. Za njega je, rekao je gradonačelnik Prahin, posebno zainteresiran Taxi Cammeo, koji će, prema ovoj gradskoj odluci, na bočnim stranama svojih vozila morati imati istaknut natpis TAKSI SVETA NEDELJA.

 

Gradsko vijeće Svete Nedelje o financijskom stanju i reviziji

Arhiva 2011

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002