28.11.2008.

Pri kraju 1. etapa obrane od poplava Save na samoborskom području

210 milijuna za suhe snove

Pri kraju 1. etapa obrane od poplava Save na samoborskom području

Dobrih 30-ak godina trajala je borba oko početka gradnje Savskog nasipa. Nakon katastrofalne poplave 1964. godine Zagreb je izgradio nasipe za svoju zaštitu, no čitav prostor od slovenske granice do Podsusedskog mosta ostao je visjeti u zraku. Ili, bolje rečeno, plutati na valovima redovitih izljeva nabujale Save, o čemu godinama svjedoče stanovnici Otoka, Savrščaka, Vrbovca, Medsava, Strmca i Orešja. Obećanje da će taj problem biti riješen izgradnjom hidroelektrane Podsused desetljećima je služilo kao izgovor da se ne krene u ozbiljnu izgradnju vodozaštitnih objekata. Sve dok 2000. godine nije konačno postalo jasno da od HE Podsused neće biti ništa pa su Hrvatske vode preuzele obvezu krenuti u izgradnju Savskog nasipa. Nakon nekoliko godina priprema prvi radovi su počeli 2004. da bi sada, krajem 2008. godine, mogli reći kako je 1. etapa obrane od poplave dijela samoborskog kraja stigla svome završetku.

Naime, zaštitni nasip ove je godine izgrađen do Savrščaka, blizu ušća Gradne. Ovaj veliki i značajni vodozaštitni objekt tako je garancija suhoće za sela Otok i Savrščak, a kako nam je rekao ing. Drago Jelovečki iz Hrvatskih voda, za 2009. godinu predviđena je izgradnja preostalog dijela nasipa kako bi se definitivno moglo zaključiti 1. etapu. Kompletni projekt zaštite samoborsko-svetonedeljskog područja od izlijevanja Save sastoji se od 8 etapa, na kojima će se prema sadašnjim predviđanjima raditi do 2012. ili 2013. godine.

- U prvoj etapi, od ušća Gradne do Otoka izgrađeno je 3787 metara nasipa i oko 680 metara zida, u što je u 2008. godini utrošeno 28 milijuna kuna. U sljedećoj godini planiramo uložiti još 12 milijuna kuna kako bi odradili i preostali kilometar nasipa – rekao nam je Jelovečki i najavio da će se paralelno raditi i na 2. etapi projekta, koji predviđa nasipe uz Gradnu i potok Bistrac, kao i nekoliko mostova te ustava. Ukoliko se riješe imovinsko-pravni odnosi, prvi radovi na tom dijelu mogli bi početi iduće godine i završiti do 2011. uz predviđenih 25 milijuna kuna.

Ostale faze su u fazi pripreme, projektiranja ili parcelacijskih elaborata, između ostalog i priprema oko 3,5 kilometara nasipa do ušća Rakovice uz Savu. Sveukupno bi za zaštitu samoborsko-svetonedeljskog područja od Save Hrvatske vode trebale utrošiti čak 160 milijuna kuna.

No, kako upozorava Jelovečki, ne radi se samo na obrani od Save. Hrvatske vode idućih bi se godina u ukoštac trebale uhvatiti i sa Rudarskom i Lipovečkom Gradnom te Rakovicom.

- Jedan od ključnih objekata za zaštitu Samobora od poplava je retencija na rudarskoj Gradni koja se planira u 2009. godini. Za taj je projekt predviđeno 12 milijuna kuna, imamo građevinsku dozvolu i ovisno o brzini rješavanja imovinsko-pravnih odnosa očekuje se skori početak radova – najavljuje Jelovečki te dodaje da su aktivnosti na Lipovečkoj Gradni u fazi projektiranja uz očekivani početak radova u 2010. godini, a za planiranu retenciju na potoku Rakovica traje ishođenje lokacijske dozvole tako da će ista uskoro na dnevni red.

- Sva sredstva za ove aktivnosti osiguravaju Hrvatske vode iz plaćanja vodnog doprinosa i kad bismo sve to zbrojili ispada da će se na samoborskom području za zaštitu od bujičnih voda Save, Gradne, Bregane i Rakovice izdvojiti ukupno čak oko 210 milijuna kuna do 2013. godine – zaključio je na kraju inženjer Jelovečki.

Kruno Solenički

 

Pri kraju 1. etapa obrane od poplava Save na samoborskom području

Arhiva 2008

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2006

2005

2004

2003

2002