13.05.2011.

Izjava članova Udruge invalida Samobora i Svete Nedelje, zajedno s članovima izabranih u tijela Udruge - Upravni i Nadzorni odbor, Stegovno povjerenstvo

Upozoravamo na nepravilnosti u radu Udruge!

Poštovane dame i gospodo, želimo se osvrnuti na tekst kojeg ste objavili u Glasniku o izvanrednoj izbornoj skupštini Udruge invalida Samobora i Svete Nedelje i dati argumente vama i cjelokupnoj javnosti o dosadašnjim događanjima i to slijedom objavljenog u novinama:

1. Povod održavanja Skupštine nije ostavka dosadašnje predsjednice Jadranke Guštin, zbog čega je i došlo odmah do polemike o legalnosti njenog sazivanja...

POJAŠNJENJE:

Skupštinu je sazvala predsjednica sama, bez odluke Upravnog odbora, i tu je prekršila Statut Udruge. Kao dokaz prilažemo Poziv kojeg je poslala samo nekim članovima i izvod iz Statuta, čl.20., koji kaže: "Skupštinu saziva Upravni odbor. Skupština Udruge saziva se javno oglašenim pozivom, u pravilu do osam (8) dana prije održavanja sjednice Skupštine. Upravni odbor Udruge može sazvati izvanrednu Skupštinu na inicijativu članova Nadzornog odbora i Stegovnog povjerenstva, ako smatra da se krše pravila ovog Statuta".

Ne postoji pravovaljana odluka Upravnog odbora o dogovoru sazivanja Skupštine, tijeku i radu Skupštine, izboru Radnog tijela i ostalom potrebnom, već je to izbor same predsjednice. U dvorani POU dana 11.03.2011. u 11 sati bili smo pozvani samo iz razloga da nam gospođa Amić i gospođa Guštin... objave datum Skupštine. Taj se datum nije poštivao 29.03.2011. godine zbog toga što Nadzorni odbor nije htio potpisati financijsko izvješće. Pozvani smo na zajednički sastanak članova svih odbora gdje dobivamo informaciju da je datum ponovno izmijenjen za dan 29.04.2011. godine. Skupština se tada ponovno ne održava, navodno zbog nemogućnosti dobivanja dvorane. Toga dana smo došli da nam se objavi novi datum 9.5.2011. godine, s time da je isti već odavno stajao na web stranici Udruge – što je ponovno kršenje Statuta, zajedno s neobjavom u javnim medijima 8 dana ranije.

2. ...budući da je dio članova Udruge ustvrdio da se više od godinu dana uopće ne održavaju sjednice Upravnog odbora te da se nakon ostavki nekoliko članova Upravnog odbora nju na ovaj način nije moglo ni sazvati. Također, osporili su i način biranja delegata, pitajući tko je odredio 37 imena članova koji su pozvani na Skupštinu. Damir Perušek je stoga ustvrdio da je to privatna skupština dosadašnje predsjednice. Druga je strana pojašnjavala da je upravo zbog ostavki predsjednice te članova Upravnog odbora i njegove neaktivnosti bilo neminovno održavanje izvanredne skupštine i izbor novog vodstva, kako bi udruga mogla nastaviti s daljnjim radom...“

POJAŠNJENJE:

Točna je izjava da se sjednice Upravnog odbora nisu održale više od godinu dana i tu je predsjednica prekršila Statut, čl.25., koji kaže: "Predsjednik saziva, predsjedava i rukovodi sjednicama Upravnog odbora. Upravni odbor saziva se po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca“, što znači da je čitavu godinu radila samovoljno, za niti jednu odluku nije znao Upravni odbor, članovi nisu mogli dobiti na uvid apsolutno niti jedan zatraženi dokument i, prema svemu, djelovanje u prošloj godini bilo je potpuno neregularno. Više puta traženo je održavanje sastanka, ali se predsjednica oglušila o tu obavezu i na naše potrebe pa je nakon mnogih upita prvi sastanak sazvala 21.12.2010 godine, što znači nakon godinu dana i tada izjavila kako daje neopozivu ostavku i da je se ne tiče daljnji rad Udruge.

Svjesni činjenice ponašanja osobe koja zastupa Udrugu i svojih obveza prema ljudima koji su ih izabrali, dio članova Upravnog odbora zatražio je pismenim putem 24.01.2011. godine hitno sazivanje sastanka članova svih odbora Udruge u roku 8 dana, kako bi svi bili obavješteni o trenutnom stanju i nanošenju štete Udruzi te zajedno dogovorili oko postupaka rješavanja problematike u skladu sa Statutom.

Sastanak se održao 31.01.2011. godine i tada su, uz predsjednicu, podnijeli neopozive ostavke dopredsjednica i jedan član Upravnog odbora (neovisno o isticanju mandata o.g.), čime je namjerno dovedena u pitanje regularnost i mogućnost daljnjeg rada Upravnog odbora i same djelatnosti Udruge. Prisutni članovi ostali su zbunjeni izjavama i nastalom situacijom.

Kako ne bi došlo do većih šteta koje se odnose i na privremeno zatvaranje Udruge i prekida radnog odnosa zaposlenika i svih osoba koje rade putem nekog od projekata i zbog moralne obaveze prema članovima Udruge koji su ih izabrali u izvršno tijelo Udruge koje ima prava i dužnosti, a sve u skladu s člankom 25. Statuta (Upravni odbor se obvezno sastaje ako to zatraži najmanje jedna trećina članova Upravnog odbora) i člankom 38. Statuta Udruge (Posebna radna tijela i komisije udruge - Radi proučavanja i razrade pojedinih pitanja iz programa te pripremanja prijedloga, Upravni odbor može osnivati posebna radna tijela, komisije i druge organizacijske oblike djelovanja. Aktom kojim se osnivaju ova posebna tijela određuje se sastav, broj članova i zadaci. Navedena tijela mogu biti stalna ili povremena.) postali smo svjesni svojih obaveza u kojima smo se našli i nije preostala niti jedna druga mogućnost već smo dana 1.2.2011. godine formirali potrebno tijelo i nazvali ga tzv. Inicijativni odbor. Zadaća mu je da djeluje privremeno tokom nastalih poteškoća i rješava ih u skladu sa Statutom Udruge na dobrobit osoba s invaliditetom do sljedećeg sastanka za koji se obvezuje poslati pozive. Obzirom da u Statutu nije navedeno kako djelovati u situacijima sličnim našoj, logički je odlučeno sazivanje žurnog sastanka apsolutno svih članova izabranih na zadnjoj Skupštini (neovisno o ostavkama članova, jer ih ionako prihvaća sama Skupština) zajedno s predsjednicom i tajnicom, sve to objaviti ostalom članstvu i građanstvu javno (što je i učinjeno) i formirati radno tijelo s donošenjem pravovaljanih odluka u izvanrednoj situaciji, važećih do izvanredne skupštine (savjetovali smo se i s pravnikom HSUIR-a).

Nažalost, u svoj toj dobronamjernoj obavezi pravnog rješavanja nastale izvanredne situacije naišli smo na krajnje nedolično ponašanje predsjednice i tajnice koje su pod svaku cijenu željele spriječiti održavanje sastanka – kojeg nisu niti sazivale. Osobno su nazivale članove pojedinačno putem telefona, a i svi smo dobili brzojave sadržaja: "Sastanak sazvan za 9.2.2011. u 18:00 sati od strane članova Udruge neće se održati iz razloga što je pravno neutemeljen, nije u skladu sa Statutom i odlukom posljednjeg sastanka 31.01.2011. prema naputku pravnika krovnog Saveza udruga invalida Samobora u Svete Nedelje".

Sastanak je unutar kvoruma ipak održan, ali ne u Udruzi invalida Samobora i Svete Nedelje (kako je bilo zakazano), zato što Jadranka Guštin, predsjednica u ostavci, nije dozvolila otvaranje prostorija pa se pronašlo alternativno mjesto. Donijete su važeće odluke za djelovanje do Skupštine, formirano je radno tijelo za pripremu i organizaciju Skupštine, podijeljeni su zadaci i nastavak zajedničkih dogovora.

Drugi sastanak svih odbora održan je dana 19.02.2011. godine i iznijete su sljedeće informacije i odluke: potrebno je hitno djelovati i spriječiti daljnje javne istupe pojedinaca, jer isti nemaju osnove, a niti potrebne suglasnosti Upravnog odbora; na pismeni zatraženi zahtjev Udruzi i tajnici da nam preda potrebne dokumente za Skupštinu nismo dobili nikakav odgovor pa treba provjeriti prave razloge; odlučeno je da se o nastalim situacijama obavijeste sve nadležne institucije i osobe vezane uz Udrugu i osobe s invaliditetom.

Smatramo kako nije potrebno navoditi daljnje primjere provođenja samovolje, sada već predsjednice u ostavci, koja ne želi predati dokumentaciju potrebnu za rad Skupštine, a niti je dati na uvid članovima Upravnog odbora nadležnog za pravilnost rada Udruge, ne želi dati na uvid dokumentaciju poslovanja unatrag dvije godine, zajedno s dokumentacijom po izvršenim projektima i izvješću istih. Ovo je potpuno kršenje Statuta Udruge, jer ovo nije privatna Udruga.

Kao krajnost, nakon svega gore navedenog, predsjednica daje intervju u medije (i time obmanjuje javnost i članstvo), u kojem oštro okrivljuje svoje suradnike za trenutnu situaciju i pokušaj legalnog rješavanja problematike, tvrdeći kako je to protupravno, iako je upoznata sa činjenicama (jer ljudi nisu mogli trpiti zlostavljanje, biti suglasni s njenim sebičnim i jednostranim odlukama i vladanjem iz svog dnevnog boravka), a kao vrhunac svega izjavljuje da daje ostavku zbog narušenog zdravstvenog stanja (??). Unutar odjela u Gradu širi, također, vijesti koje nemaju podloge za istinu, a na web stranici i u Večernjem listu objavljuje obavijest o podnošenju životopisa za mjesto predsjednika – ponovno bez ičije odluke, kao i neslužbenog termina održavanja Skupštine.

Dame i gospodo, poštovani članovi udruge i cjelokupna javnosti -toliko o izjavi predsjednice kako su bili neaktivni članovi izabrani u tijela upravljanja Udruge i njihovoj ne/mogućnosti djelovanja u skladu sa Statutom.

Sve navedeno ovdje poslano je na vrijeme i u nama važne institucije na znanje, i to u: Savez organizacija invalida Hrvatske, Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize, Savez društava distrofičara Hrvatske, Hrvatski savez udruga invalida rada, Hrvatski savez udruga tjelesnih invalida, Grad Samobor, gradonačelnik Krešo Beljak, Grad Svetu Nedelju, gradonačelnik Drago Prahin, Zagrebačku županiju, župan mr.sc. Stjepan Kožić, Zagrebačku županiju - Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb i na znanje pravobraniteljici za osobe s invaliditetom.

3. ...budući da nije bilo reakcije na njihova pitanja i konstatacije, dio članova koji nije dobio listiće za glasovanje naspustio je sjednicu...

POJAŠNJENJE

Članovi izabrani u tijela upravljanja Udruge dobili su pozive za ovu Skupštinu, a na njoj nisu bili delagati (??). Potpuno kontradiktorno i neutemeljeno ikakvim pravilnicima pa u skladu s tim nije bilo potrebe ni sudjelovati kao promatrač s pozivom. Strašan postupak.

4. ...Nakon toga 24 člana skupštine, od 37 pozvanih, nastavilo je s radom, uz objašnjenje da je poziv delegatima upućen nasumičnim izborom iz popisa članstva... POJAŠNJENJE

Ovom izjavom su prekršena sva moguća prava prema Statutu i dr., jer je nemoguće i krivičan je postupak nasumično izabrati delagate Skupštine. Delegati se javno objavljuju imenom i prezimenom i izabire ih i legalizira sama Skupština. Nepotrebno je uopće objašnjavati ovu izjavu i postupak koji nije učinjen.

5. ...dok je dosadašnja predsjednica Jadranka Guštin pojasnila da je promjenama Statuta promijenjena odredba da se profesionalni tajnik automatski bira u članstvo Upravnog odbora te da je bivša tajnica sama podnijela ostavku na to mjesto.

POJAŠNJENJE

Što se tiče bivše tajnice, nju je izabrala Skupština i jedino je ona i može razrješiti neovisno o ostavkama, a ona je na Skupštini dala izjavu u kojoj stoji da se nije složila u regularnosti rada. Napominjemo kako je najvažnije izostavljeno, jer je do svih poteškoća došlo iz razloga što predsjednica nije sazivala sastanke i time radila po vlastitim odlukama, a ostavku je dala 31.01.2011. godine, kao i dopredsjednica Davorka Amić, član Upravnog odbora Ivica Sruk i sama predsjednica Jadranka Guštin. Tada su po moralnoj obavezi i u skladu sa Statutom Udruge pokušali djelovati preostali aktivni članovi, ali su bili spriječeni iz suludih i nepoznatih razloga, kako je gore i navedeno.

6. ...Na kraju svega jednoglasno je razriješeno dosadašnje vodstvo Udruge, a u tajnom glasovanju za novu predsjednicu izabrana Jasna Marija Jankavić te još šest članova Upravnog odbora, članovi Nadzornog odbora i Stegovnog povjerenstva...

POJAŠNJENJE

Temeljem poteškoća koje su nastale i njihovim nerješavanjem, ova je Skupština potpuno neregularna, kao i sve njene odluke. Mi želimo samo da se sve napravi regularnim putem i nisu nam bitne osobe koje će tamo biti izabrane, već da se javnosti iznese istina koja se dugi period sakriva, a nas članove koji na to ukazujemo i koji smo željeli raditi u skladu sa Statutom okrivljuje na sve moguće načine i to stavlja u javnost bez argumenata.

7. ...nova je predsjednica rekla i da će čim bude dovršen i ovjeren zapisnik sa Skupštine sazvati sva novoizabrana tijela, kako bi se razmotrili svi materijali i navodi izrečeni na Skupštini te će potom sazvati i još jednu Skupštinu Udruge...

POJAŠNJENJE

Nova predsjednica nema nikakvih prava dok se ne razrješe ova pitanja, jer nije došlo ni do pravovaljanog izbora, pravovaljane primopredaje a nisu ni izneseni podaci o Izvješću o radu i Financijskom izvješću za 2009., 2010. i 2011. godinu – što je potrebno za bilo kakve izmjene, neovisno o tome što je sazivana Izvanredna Skupština. Prethodno je potrebno riješiti nastale probleme.

Kao članovi Upravnog, Nadzornog odbora i Stegovnog povjerenstva primili smo pozive za održavanje izvanredne izborne Skupštine Udruge invalida Samobora i Svete Nedelje za dan 9.5.2011. godine s početkom u 14 sati, u dvorani POU. Došavši na Skupštinu onemogućeno nam je pravo glasa i iznošenja bilo kakvog mišljenja i pitanja temeljem čega je sazvana Skupština i tko je o tome odlučio, tko je donio odluku o sazivanju i o izboru radnog predsjedništva. Na svako naše pitanje samoizabrani predsjedavajući nije znao odgovoriti, već je počeo vikati i vrijeđati prisutne članove, čiji su svjedoci bili i novinari. Po volji predsjednice Jadranke Guštin nasumice odabrani članovi Skupštine su dobili glasačke listiće te ih je predsjedavajući prisiljavao da samo podignu listiće "za", bez da je pitao ima li netko "za" ili "protiv". Iako smo pokušali objasniti da je ovakav način još neviđeno vođenje Skupštine potpuno neregularan, kao i njezin saziv. S obzirom da nam nije bilo dozvoljeno pravo glasa, bili smo vrijeđani i omalovažavani, u znak protesta napustili smo sjednicu izvanredne izborne Skupštine. Kroz sve navedene činjenice smatramo da svatko od nas ima pravo izreći mišljenje, jer je to pravo zagarantirano i Ustavom Republike Hrvatske, Zakonom o ljudskim pravima, Zakonom o suzbijanju diskriminacije, Konvencijom UN-a o pravima za osobe s invaliditetom, Akcijskom planu Vijeća Europe za promicanje prava i potpunog sudjelovanja u društvu osoba s invaliditetom, poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom u Europi 2006. – 2015. godine, te Statutom Udruge invalida Samobora i Svete Nedelje.

U Samoboru, 12.05.2011.

Članovi Udruge invalida Samobora i Svete Nedelje, zajedno s članovima izabranim u tijela Udruge, Upravni i Nadzorni odbor, Stegovno povjerenstvo

13.05.2011.

U mlinu HZZO-a

Ma ljudi, dokle ta zajebancija?!

Poslije gotovo petnaestak godina ne-bolovanja našao sam se nažalost u situaciji da zbog bolesti kičme (lumbalni dio)trenutno nisam u mogućnosti samostalno hodati više od dvadesetak metara. Dr.opće prakse šalje me naravno na sve moguće pretrage (Rentgenski snimak kičme,MR Kičme, MR obadva koljena ,MRG nogu i.t.d.). Napominjem (pozdrav resornom Gdinu Ministru) da sam sva ta snimanja masno platio dobrano iz svog džepa u privatnim klinikama jer bi za sva potrebna snimanja trebao po redovnom postupku čekati nekoliko mjeseci. I vidi vraga. ! Nakon zakonskih određenih dana do kada me lijećnik opće prakse može držati na bolovanju te poslije pregleda kod vrhunskog neurokirurga u KBC Sestre Milosrdnice, koji uzgred rečeno nije spreman izvršiti operativni zahvat zbog bojazni da će se stanje znatno pogoršati,lijećnik o.p. šalje me na liječničko povjerenstvo u Samoboru. Nakon 3 sata čekanja, liječnica iz povjerenstva izlazi na hodnik te me naručuje za drugi dan. Napominjem da hodam uz pomoću štaka te da me svaki puta netko mora voziti do liječnika.

Drugi dan me liječnica povjerenstva nakon 3 i pol sata (unatoč tvrdnji prethodnog dana da ću biti odmah na redu) čekanja prima riječima kako je prezaposlena te da uopće nezna kako to sve uspijeva te da ju muči aritmija srca. Uglavnom, žena nije pogledala niti jedan nalaz nego je tražila od mene da se sagnem i 10 sekundnim pogledom ustanovila da sam notorni simulant (što je poslije izjavila mojem liječniku o.p.) te da mi treba zaključiti bolovanje.

Nazvao sam njezine navodne šefove u Zagrebu koji traže (nezainteresiranim glasom )da urudžbiram žalbu te da im je poznato da se svi žale na tu osobu ali da oni nemogu tu puno učiniti !!!!

Pitam se što će nam svi stručnjaci, radiolozi,neurokiruzi,liječnici opće prakse i.t.d. kada u Samoboru imamo vrhunskog stručnjaka za medicinu koji samo nakon jednog pogleda može ustanoviti dali netko boluje ili ne, stručnjaka koji dozvoljava da bolesnici satima stoje po čekaonici, koji odlazi sa radnoga mjesta kada mu se sprdne i koji je naravno bogom dan i kojemu nitko ništa unatoč mnogobrojnim žalbama ništa ne može.

Naravno da se liječnik opće prakse u moje ime žali povjerenstvu te da sam od liječnika koji je bio tog dana (srećom) na zamjeni bez pogovora dobio daljnje bolovanje i da sam poslan na daljnju obradu kod fizioterapeuta (čekanje cca mjesec dana).

Razgovarao sam sa neurokirurgom (imena ne spominjem pošto me je čovjek primio preko reda iz čistih humanih razloga) nakon svih tih putešestvija. Neurokirurg mi tvrdi da je velika mogućnost da ostanem trajno nepokretan ukoliko ću ponovno poćeti sa radom te da treba pričekati nekoliko mjeseci da se ustanovi dali se stanje putem vježbi poboljšava. Isto tako mi čovjek tvrdi da bih privatno mogao tužiti liječnicu povjerenstva zbog nemara i nanošenju tjelesnih ozljeda.Uglavnom smiješno ili tužno. Zaključak je da u Samoboru liječnica povjerestva provodi samovolju te da si to svi mi dozvoljavamo.Liječnica, ili što je već, koja nema vjerojatno niti dana staža u praksi te koja je očito više zaokuplena sobom nego bolesnicima.

Osim toga bitno joj je dali je liječnik opće prakse u zahtjevu stavio točku ili zarez na pravo mijesto. Jer nedaj bože pravopisnoj grešći. Odmah će napisati prijavu protiv liječnika opće prakse. Ma ljudi dokle ta zajebancija ? Gdje nam je kraj mukama ? Za sebe znam. Slijedeći ću puta na lječničkom povjerenstvu vjerojatno potrgati štake na nečijoj glavi. Pa nek me murija otpelja u stanicu…baš me briga ! Pa neka onda od mene traže neku odštetu !!!

Savjetovano mi je od strane zaposlenika u samoborskom HZZO-u da nešto napišem o toj skandaloznoj situaciji te da će se možda i ostali JADNICI raspisati o tome. Pa evo ……raspisah se.

smetlar

Napiši pismo

Upozoravamo na nepravilnosti u radu Udruge!

Ma ljudi, dokle ta zajebancija?!

Arhiva 2011

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002