27.01.2011.

Demanti Javne ustanove Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje na članak Lokacija bez razumnog razloga Mile Vranešića

Maliciozne i neargumentirane tvrdnje

U Glasniku Samobora i Svete Nedelje dana 14. siječnja 2011. godine objavljen je članak pod naslovom Lokacija bez razloga, autora M. Vranešića iz Stojdrage, u kojem spomenuti autor teksta nizom neargumentiranih tvrdnji i utuživih klevti narušava ugled Javne ustanove Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje. Dužni smo ovom prilikom reagirati i ukazati na nedovoljnu informiranost autora i njegovo paušalno donošenje prosudbi iz profesionalne domene rada Parka za koje nikako nije kompetentan.

Napominjemo, spomenuti autor teksta ni na koji način nema uvid u rad Parka prirode niti je u bilo kojem obliku suradnik Parka.

Djelatnost Javne ustanove propisana je Zakonom o zaštiti prirode i Uredbom o osnivanju Javne ustanove Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje, a navedeni zakonski akti u djelokrug aktivnosti ustanove NE ubrajaju "olakšanje života stanovnicima područja Parka", što autor članka višekratno navodi da bi ustanova morala činiti. Unatoč toj činjenici, Javna ustanova, razumijevajući nezamjenjivu ulogu stanovništva područja Parka u zaštiti i očuvanju njegovih vrijednosti, u svoj strateški dokument - Plan upravljanja, koji obuhvaća sve vrste planiranih djelatnosti u sljedećem desetogodišnjem razdoblju, uključila je i temu pod nazivom Podržavanje lokalne zajednice. Planirana realizacija brojnih kontinuiranih i dugoročnih aktivnosti koje pripadaju ovoj temi svjedoči ne samo o spremnosti Javne ustanove da svojim aktivnostima potpomogne lokalno stanovništvo, već i o postojanju "vizije i strategije rada i djelovanja za dobrobit ljudi", što autor članka ustanovi odriče, čime je razvidno da je spomenuti objavljeni članak napisan tendenciozno i bez bilo kakve informiranosti vezane za pravila i procedure koje su temeljni preduvjeti funkcioniranja Javne ustanove.

Ističemo da je Javna ustanova tijekom izrade Plana upravljanja organizirala sastanke u brojnim naseljima smještenim na području Parka, čime je, prikupljajući njihove prijedloge i primjedbe, stanovnicima zaštićenog područja omogućila aktivno sudjelovanje u nastajanju Plana. U postupku donošenja Plana, koji je u tijeku, javni uvid u dokument održan je od 20. srpnja 2009. do 18. kolovoza 2009. godine. U razdoblju od 30 dana, nacrt Plana upravljanja, koji sadrži opis područja, vizije, teme i ciljeve upravljanja, smjernice, pokazatelje uspješnosti i sve aktivnosti koje će se na području Parka prirode provoditi sljedećih deset godina, bio je dostupan u svih šest gradova i općina kojima zaštićeno područje administrativno pripada, u Javnoj ustanovi Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje i na njezinim web stranicama. Tijekom javnog uvida prikupljena su ukupno četiri podneska, svi na području Grada Ozlja, čiji je sadržaj razmotren u nastavku donošenja Plana.

Potaknut informacijom da uprava Parka prirode u Slanom Dolu "želi izgraditi autentičnu žumberačku kuću i u njoj urediti etno muzej" autor članka izjavljuje da "ova uprava Parka prirode potiče daljnju centralizaciju i daljnju devastaciju prostora". Prava planirana namjena budućeg objekta u Slanom Dolu nije etno muzej, već izložbeni prostor u koji uprava Parka namjerava premjestiti postojeću izložbu o prirodnim i kulturnim vrijednostima zaštićenog područja, trenutačno smještenu u Eko-centru Slani Dol. Pri odluci o odabiru lokacije za upravu, Javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima nastoje ispuniti zahtjev nadležnog ministarstva da centri parkova budu smješteni na područjima gdje su zadovoljeni minimalni tehnički uvjeti (struja, voda, internet, telefon, mobitelni signal..) te logistika i komunikacije. Tako je, primjerice, uprava Nacionalnog parka Krka smještena u Šibeniku, Parka prirode Učka u Lovranu, Parka prirode Medvednica u Bliznecu, te Parka prirode Velebit u Gospiću. Pridržavajući se savjeta Ministarstva da nadzorne postaje i informativni centri, ovisno o mogućnostima svakog pojedinog parka, budu ravnomjerno raspoređeni po zaštićenim područjima, Javna ustanova Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje otvorila je Eko-centar u Budinjaku te nadzorne postaje u Grdanjcima i Sošicama, dok se trenutačno razmatraju mogućnosti za otvaranje nove nadzorne postaje u Radatovićima.

Od svog osnutka 2001. godine do danas Javna ustanova, u kojoj ni u jednom trenutku nije bilo zaposleno više od 19 djelatnika, provela je 53 znanstvena istraživanja radi prikupljanja podataka potrebnih za upravljanje zaštićenim područjem, otvorila je Eko-centre Slani Dol i Budinjak sa sadržajima namijenjenim posjetiteljima, uredila više od 200 kilometara biciklističkih staza, pješačku stazu Put kraljice bukve, dužine 35 kilometara, dvije poučne staze – Stazu kneževa u Budinjaku i stazu Gdje voće zri u Loviću Prekriškom, zasnovala Arheološki park u Budinjaku, u kojem je u tijeku rekonstrukcija i prezentacija kneževskog tumula 139, te realizirala brojne druge programe i projekte.

Od 2001. godine do danas Javna ustanova realizirala je tri međunarodna višegodišnja projekta koje su sufinancirali nizozemska vlada (nacionalni i pilot projekt Poljoprivredno-okolišni program za Hrvatsku), Darwin Initiative iz Velike Britanije (projekt Razvoj modela za očuvanje hrvatskih travnjaka i njihove bioraznolikosti) i Europska Unija (Travnjački voćnjaci s visokostablašicama kao element očuvanja biološke raznolikosti i estetske vrijednosti krajobraza), dok je provođenje projekta Izvori života - Lokve, ribnjaci i izvori: naša prošlost - naša budućnost, uz sufinanciranje Europske Unije, u tijeku. U edukativnom programu Mladi nadzornik od 2003. godine do danas sudjelovalo je 13600 učenika, šesti Eko - kamp Čuvam svoje gorje, za djecu s područja Paka prirode, održan je 2010. godine, a kulturno-turistički program Tisućljeća kulinarstva u Arheološkom parku u Budinjaku od 2005. godine održan je šest uzastopnih godina. Samo u 2010. godini nadzorna služba Parka prirode, u kojoj su zaposlena četiri djelatnika, obavila je 483 aktivnosti nadzora na zaštićenom području čija površina iznosi 333 kvadratna kilometra te izradila 20 zapisnika o nadzoru prilikom značajnijih događanja ili uočenih nepravilnosti u korištenju prostora. U ograničenom prostoru ovog ispravka nije moguće navesti sve aktivnosti zaštite, održavanja i promicanja zaštićenog područja koje je Javna ustanova provodila i provodi na temelju godišnjih programa. Godišnji program izrađuje se prema smjernicama Ministarstva kulture i u skladu s Planom upravljanja, a nakon mišljenja Državnog zavoda za zaštitu prirode suglasnost za njegovo provođenje izdaje Ministarstvo kulture, kojem Javna ustanova svake godine podnosi izvješće o radu za proteklu godinu.

Osvrćući se na dio teksta u kojem M. Vranešić iz Stojdrage navodi da "nekolicina djelatnika... ...doživljava sofisticirano omalovažavanje i šikaniranje", napominjemo da je ovo vrlo teška i utuživa kleveta koja ozbiljno zadire u temeljna načela Zakona o radu. Prava djelatnika u Parku višestruko su zaštićena, a ovdje samo napominjemo da se, temeljem Odluke o načinu rada u JU Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje, čl. 10., svaki tjedan u isto vrijeme održavaju sastanci na kojima je obavezno sudjelovanje svih djelatnika Parka. Na spomenutim sastancima, djelatnici izvješćuju o svom radu u prethodnom tjednu i sudjeluju u aktualnim diskusijama vezanim za rad Parka.

Zbog svega izrečenog, a s ciljem da i dalje svoj posao obavljamo kao i do sada - maksimalno profesionalno i predano, bili smo prisiljeni poslati ovaj demanti. Također, naglašavamo da je svaka dobronamjerna, poštena i korektna kritika našeg rada uvijek više nego dobrodošla, no neistine i neinformiranost "kritičara" nećemo tolerirati, a ugled Javne ustanove i svoj profesionalni integritet štitit ćemo i koristeći legalne sudske procedure.

S poštovanjem,

dr.sc. Lidija Bertović, ravnateljica

27.01.2011.

Pokazne karte za osobe s invaliditetom 2011.

Zašto to činite, gdje vam je humanost?!

Dragi moji kolege, sugrađanii i svi ostali koji imate saznanja o situaciji koja se nama članovima udruge invalida događaju već nekoliko godina - ovo je zaista više od sramote.

Čitam službeni dopis u kojem gosp Fabek iz Ureda za društeven djelatnosti daje prijedlog gosp. Gradonačelniku o kriterijima za karte nas invalida... Strašnooo!!

Pa tko je to odobrio, koga se uopće pitalo za potrebe bolesnih i nemoćnih? Tko je pregovarao u Gradu kao zastupnik invalida??

Odgovorite mi, molim vas.

Kod rezanja proračunskih sredstava Vlade RH počelo se s invaldima i njihovim povlasticama a sada nam to isto čini lokalna vlast (očito opet sa gđom Guštin i gosp. Fabek)

Zašto to činite, gdje vam je humanost, rušite naše dostojanstvo, kršite ljudska prava.

Invalidi dragi moramo na ulice i pred našeg Gradonačelnika jer on očito nema pravu sliku štete koju je nanio svom stanovništvu (njih 11%). Potrebno je pismo uputiti na viši nivo RH i u Ured za ljudska prava jer imamo svoja prava a i dokumente na vrhu sa Konvencijom.

Peticija pod hitno i invalidi na ceste.

dugogodišnje upoznat

Napiši pismo

Maliciozne i neargumentirane tvrdnje

Zašto to činite, gdje vam je humanost?!

Arhiva 2011

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002