29.03.2011.

Od viška glava boli

Zdignite te policajce!

Kad će se konaćno sanirati ili eliminirati ona grozota od "ležećih policajaca" u Svetoj Nedelji, A. Starčevića (između crkve i vatrogasnog doma)!?

Joža

Napiši pismo

Zdignite te policajce!

Arhiva 2011

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002