10.05.2011.

Još o Skupštini Udruge invalida

Maknuta sam bez pravovaljanih odluka odbora Udruge!

Poštovani!

Jučer ste sudjelovali na Izvanrednoj izbornoj Skupštini Udruge invalida Samobora i Svete Nedelje i popratili događanja u svom glasilu.

Činjenica je da situacije svatko prihvaća na svoj način ali na Skupštini sam osobno pročitala Izjavu koja je za mene veoma važna jer je to bilo jedino mjesto adekvatno da se ona preda a šaljem Vam je u prilogu.

SKUPŠTINI UDRUGE INVALIDA SAMOBORA I SVETE NEDELJE - IZJAVA

Dana 07. studenog 2007. godine na Redovnoj Skupštini Udruge invalida Samobora i Svete Nedelje jednoglasno sam izabrana u Izvršni (Upravni) odbor Udruge s mandatom od četiri godine i mandat mi ističe na ovoj Skupštini u 2011. godini koja će me i razriješiti te dužnosti.

Izjavljujem Skupštini slijedeće:

Raskidom Ugovora o radu s danom 18. ožujka 2009. godine nisu prestale moje obaveze doprinosa u radu Udruge prihvaćene od strane nadležnih tijela za koje postoji dokumentacija ali sam u njihovom izvršenju bila sprečavana a da dosad još nisam dobila pismeni trag razloga i propisanih odluka -pa javnosti ističem:

1. Dana 14. kolovoza 2009. godine po nalogu i svakodnevnom pristisku predsjednice Udruge, gđe. Jadranke Guštin morala sam predati svu dokumentaciju projekta „Osobni asistent“ financiranog od MOBMS-a kojeg sam osmislila i vodila od samog početka i maknuti se s mjesta voditelja tog projekta (dokaz: sms poruke i ovjereni dopis sa specifikacijom dokumenata).

2. Dana 25. kolovoza 2009. godine izvršila sam u suradnji sa knjigovođom obvezu izrade i predaje financijskih izvješća projekta prema MOBMS-u i time došla do saznanja kako su u Udruzi prepravljani već ranije ovjereni zapisnici (06.02.2009.) i isplaćivane naknade protivno zakonske osnove (npr. autorski honorar).

3. Dana 20. listopada 2009. godine sam bez ikakve pismene odluke Odbora Udruge maknuta sa mjesta predstavnika u Hrvatskom savezu udruga invalida rada (član od 1997. godine) dan prije održavanja njihovog skupa i to na način: obavijest od M.Severović i J. Guštin putem sms poruke.

4. Na sastanku Izvršnog odbora održanom nakon Skupštine u 2009. godini prisutnim članovima -Jadranki Guštin, Ivici Sruk, Mari Maić Premec i Davorki Amić- direktno sam izjavila kako govore neistinu, manipuliraju njome prema masi ljudi dajući naglasak kako je to stajalište pravnika iz HSUIR-a i podmeću mi izjave neosnovane pravnim propisima (prethodno provjereno u nadležnim institucijama) i stoga ja ne želim zastupati stavove i djela pojedinaca koja štete radu Udruge i svim njenim članovima-osobama s invaliditetom i ne podržavam takav način rada. Nakon toga iz nepoznatih mi razloga nikad više nisam dobila obavijest ni poziv za sastanak Odbora u koji me izabrala ova Skupština i čija sam članica bila i dalje i time smatram ozbiljnu povredu Statuta.

5. Redovita sam članica Udruge od 1996. godine, članica Skupštine i članica izvršnog tijela ali nisam dobila poziv za ovu Skupštinu. Moralna obaveza u skladu sa Statutom nalaže mi dolazak.

Temeljem svega gore navedenog izjavljujem slijedeće:

KAO ČLANICI IZVRŠNOG (UPRAVNOG) ODBORA U KOJI ME OVA SKUPŠTINA JEDNOGLASNO IZABRALA, NIJE MI OMOGUĆENO SUDJELOVANJE NI DOPRINOS U RADU TIJELA UDRUGE ZA DOBIVENE FUNKCIJE I STOGA NISAM SUGLASNA S NITI JEDNOM NJEGOVOM ODLUKOM OD DANA 18. OŽUJKA 2009. GODINE DO DANAS I TIME NISAM ODGOVORNA ZA POSTUPKE POJEDINACA I CJELOKUPAN RAD UDRUGE U NAVEDENOM TERMINU.

Ova Izjava izrađena je u tri (3) istovjetna primjerka od kojih se jedan (1) osobno čita na Skupštini i dostavlja istoj dok preostala dva (2) primjerka ostaju kod mene u svrhu dokaznog materijala.

S poštovanjem,

U Samoboru, 09. svibnja 2011. godine

Jadranka Kufrin

Napiši pismo

Maknuta sam bez pravovaljanih odluka odbora Udruge!

Arhiva 2011

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002