31.03.2011.

Priopćenje HDZ-a Mala Rakovica

Ako treba, granice MO braniti i krvlju!

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA

GRADSKA ORGANIZACIJA SAMOBOR

TEMELJNI OGRANAK MALA RAKOVICA

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Vijećnici Hrvatske demokratske zajednice u Vijeću Mjesnog odbora Mala Rakovica: Anica Vraneković, Alojz Kovačić i Anamari Gavrovsky podnijeli su neopozive ostavke na svoje članstvo u vijeću Mjesnog odbora.

Razlog ove ostavke je nezadovoljstvo načinom rada predsjednika M.O. Mala Rakovica gospodina Miljenka Beljaka, tj. njegovo postupanje protivno Statutu Grada Samobora i Pravilniku o radu Vijeća Mjesnog odbora. Neposredan povod ostavke je odluka vladajuće većine (HSS, SDP, HNS) u Gradskom vijeću da se dio Male Rakovice (ulica Rupica i dio teritorija do ulice Sunčani put pa prema zapadu) izdvoji iz našeg Mjesnog odbora te pripoji novoformiranoj Gradskoj četvrti Giznik-Anindol. S obzirom da je suglasnost na takvu odluku dao gospodin Miljenko Beljak bez da je o tome odluku donijelo vijeće Mjesnog odbora Mala Rakovica, vijećnici Hrvatske demokratske zajednice ne žele snositi odgovornost za posljedice takve odluke u budućnosti.

Obrazloženje

Dana 04.10.2010.g. Gradska služba Grada Samobora uputila je Prijedlog Gradonačelnika o izmjenama granica mjesnih odbora i osnivanju gradskih četvrti, mjesnim odborima, pa tako i Mjesnom odboru Male Rakovice.

Dana 07.10.2010.g. saziva se sjednica M.O. Mala Rakovica na kojoj se, između ostalog, raspravlja i o Prijedlogu Gradonačelnika o izmjenama granica mjesnim odbora i osnivanju gradskih četvrti. Tom prilikom članovi Vijeća M.O. Mala Rakovica zaključuju da iz Prijedloga nije vidljivo gdje bi bile nove granice te se upućuje dopis prema Gradskoj upravi gdje se traži da se nove granice formiraju tako da stvarno područje M.O. Mala Rakovica ostane teritorijalna cjelina, u prostoru koji je povijesno pripadao mjestu Mala Rakovica.

Na prijedlog člana Vijeća M.O. Mala Rakovica Anice Vraneković da se sazove Zbor građa (Male Rakovice), predsjednik M.O. Mala Rakovica gosp. Miljenko Beljak samo odgovara da bi to bilo komplicirano i ne prihvaća prijedlog (navedeni prijedlog čak nije niti naveden u Zapisniku sa 12. sjednice M.O. Mala Rakovica održane dana 07.10.2010.g.), već odmah drugi dan (08.10.2010.g.) šalje mišljenje Gradu Samoboru. Ovdje citiram čl. 29. Statuta Grada Samobora:“ Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o gradskim poslovima putem referenduma, mjesnog zbora građana i davanjem prijedloga, prigovora i pritužbi u skladu sa zakonom i ovim Statutom, kao i čl.114.st.1.:“ Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanje prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značaja, može sazvati mjesne zborove građana.“

Na 13. sjednici Gradskog vijeća, održanoj dana 28.10.2010.g. Prijedlog za navedene promjene je prihvaćen, iako M.O. Mala Rakovica nije dobio zatraženo obrazloženje u svezi definiranja novih granica (odnosno njihovog područja). Dana 25.11.2010.g., na 14. sjednici Gradskog vijeća, donijet je Konačni prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Samobora. U odgovoru na vijećničko pitanje sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora održane 25.12.2010.g. stoji obrazloženje kako je dana 22.11.2010.g. gradonačelnik Grada Samobora gosp. Krešo Beljak u 09.00 sati održao sastanak sa predsjednikom M.O. Mala Rakovica gosp. Miljenkom Beljak (o čijem održavanju članovi Vijeća M.O. Mala Rakovica nisu znali niti su, shodno tome, isti ostvarili uvid u grafički prikaz razgraničenja M.O. Mala Rakovica jer M.O. Mala Rakovica nije dobio odgovor Gradske uprave o prijedlogu novih granica mjesnih odbora, a koje su zatražili dopisom), gdje je istome predočen grafički prikaz razgraničenja M.O. Mala Rakovica te Gradske četvrti Giznik-Anindol, a kojom prilikom je on izjavio (članovima Vijeća M.O. Mala Rakovica isto poznato iz pisanog odgovora na vijećničko pitanje) da se slaže sa prijedlogom te da je isti u skladu sa mišljenjem Vijeća M.O. Mala Rakovica. Ponavljamo, članovi Vijeća M.O. Mala Rakovica, nisu imali uvid u grafički prikaz niti im je odgovoreno na traženje pojašnjenja o novim predloženim granicama, a niti ih je o provedenom sastanku sa Gradonačelnikom Grada Samobora izvijestio predsjednik Vijeća M.O. Mala Rakovica, gosp. Miljenko Beljak.

Ili gosp. Miljenko Beljak, kao predsjednik Vijeća M.O. Mala Rakovica ne poznaje točne granice M.O. čiji je predsjednik (a što je, s obzirom na funkciju koju obavlja, dužan znati, niti ga neznanje može opravdavati) ili ne poštuje odluke donesene na sjednicama Vijeća M.O. Mala Rakovica, već iste samovoljno donosi (a što pak nije dozvoljeno temeljem Poslovnika o radu Vijeća M.O. Mala Rakovica).

U čl.56.st.1.t.13. Statuta Grada Samobora navodi se da u obavljanju izvršne vlasti gradonačelnik predlaže izradu Prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba. Koji je to bio argumentirani i obrazloženi prijedlog da se ulica Rupica pripoji Gradskoj četvrti Giznik-Anindol, a oduzme M.O. Mala Rakovica? Naime, u više navrata unatrag nekoliko godina (zadnji puta dana 16.12.2009.g. na 5. Sjednici M.O. Mala Rakovica) jedan od poduzetnika navedenog M.O. zatražio je promjenu naziva ulice Rupica, uz obrazloženje da je to ime neprikladno za njegovo poslovanje, odnosno da mu šteti (a što je vidljivo iz Zapisnika sa navedene sjednice). Da li bi to stvarno mogao biti argumentirani i obrazloženi prijedlog za promjenu naziva ulice? Odnosno, pitamo se može li to biti razlog zbog kojeg se navedena ulica odvaja od M.O. Mala Rakovica i pripaja gradskoj četvrti Giznik-Anindol, kako bi predmetni lakše ostvario zahtjev za promjenom naziva ulice?

Dok isti članak u stavku 1. točci 29. (kao i čl.111.st.2.) navodi da Gradonačelnik obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora. S obzirom na navedeno, trebao bi tu dužnost vršiti onda i prema predsjednicima Vijeća mjesnih odbora, koji očito ponekad ne poštuju odluke Vijeća M.O., već ih donose samostalno. Naime, to je vidljivo iz donesenog Zapisnika sa 12. sjednice M.O. Mala Rakovica, dopisa M.O. Mala Rakovica sa traženjem pojašnjenja oko novih predloženih granica M.O. Mala Rakovica, kao i iz odgovora Gradske službe na postavljeno vijećničko pitanje, vezano uz navedeni problem.

Na 15. sjednici Vijeća M.O. Mala Rakovica, održanoj 27.01.2011.g., članica Vijeća Anica Vraneković tražila je da se u dnevni red uvrsti točka pod nazivom:“Granice M.O. Mala Rakovica i gradske četvrti Giznik-Anindol“, s obzirom da je na istoj bilo prisutno oko 30-ak mještana Male Rakovice, a kako bi isti bili upoznati s novim stanjem granica M.O. Mala Rakovica. Predsjednik M. O. Mala Rakovica, gosp. Miljenko Beljak nije želio uvrstiti tu točku u dnevni red, s obrazloženjem da ne treba sa time opterećivati mještane Male Rakovice (iako oni imaju pravo znati što se događa u mjestu, osobito kad se radi o podjeli teritorija). Na inzistiranje članice Vijeća da se o istome glasuje, izvršeno je glasovanje, ali je prijedlog odbijen. Smatramo da se ovakvom odlukom pokazuje kako predsjednik Vijeća M.O. Mala Rakovica ne smatra shodnim upoznati svoje mještane sa odlukama koje donosi Vijeće M.O., a koje su oni sami izabrali kako bi donosilo odluke u njihovo ime.

Ovakav način rada većine u Vijeći M.O. Mala Rakovica (HSS) nije novitet. Naime, još prije otprilike godinu dana vijećnica Anica Vraneković, pripremajući se za Gradsko Vijeće Grada Samobora, uočila je točku dnevnog reda koja govori o imenovanju ulice u M.O. Mala Rakovica, a o čemu ista nije imala nikakvih saznanja, iako je član navedenog mjesnog odbora. Na postavljeno pitanje (telefonskim putem) predsjedniku Vijeća M.O. Mala Rakovica, gosp. Miljenku Beljak, o čemu se tu radi i kada je to odlučeno s obzirom da nije održana sjednica Vijeća M.O. Mala Rakovica, isti joj je odgovorio kako je dio članova Vijeća M.O. Mala Rakovica (HSS) donio takvu odluku međusobnim neformalnim telefonskim dogovorom, te istu proslijedio prema Gradu Samoboru, da nije sazvao sjednicu Vijeća M.O. Mala Rakovica, niti o tome izvijestio ostale članove navedenog vijeća. Grad Samobor je navedenu točku uvrstio u dnevni red i na inzistiranje vijećnice Anice Vraneković da vidi zapisnik sa navodno održane sjednice Vijeća M.O. Mala Rakovica, na kojoj je ta odluka donesena, intervenirao je gradonačelnik g. Krešo Beljak, te izjavio kako je kontaktirao predsjednika Vijeća M.O. Mala Rakovica gosp. Miljenka Beljak, te kako će isti dostaviti navedeni zapisnik.

Napominjemo da je navedeni zapisnik članica Vijeća M.O. Mala Rakovica Anica Vraneković zatražila i od predsjednika Vijeća M.O. Mala Rakovica, no isti joj nikaka nije dostavljen. Ako je navedeni zapisnik i dostavljen Gradskoj službi, isti je pisan naknadno (znači protivno proceduri, Statutu Grada Samobora i Pravilnika o radu Vijeća M.O. Mala Rakovica), s obzirom da je i sam predsjednik Vijeća M.O. Mala Rakovica izjavio kako nije održana sjednica, već je to bio neformalni dogovor većine članova Vijeća (HSS).

Radi svega gore navedenog, mi – članovi Vijeća M.O. Mala Rakovica iz oporbe (HDZ) ne želimo više obnašati tu dužnost, s obzirom da Vijeće M.O. Mala Rakovica ne radi na prihvatljiv način, odnosno donosi odluke suprotno procedurama i zakonskim odredbama.

Kao članovi Vijeća M.O. Mala Rakovica, osjećamo se odgovornima prema mještanima našeg M.O., i stoga ne želimo sudjelovati u donošenju odluka koje nisu odraz njihovih stavova i mišljenja, već odraz volje pojedinaca.

Predsjednica T.O. HDZ-a Mala Rakovica Anamari Gavrovsky

Napiši pismo

Ako treba, granice MO braniti i krvlju!

Arhiva 2011

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002