10.12.2019.

Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje

Oporba podržala programe, ali ne i proračun

Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje

Nakon brojnih zamjerki vijećnika oporbenog HDZ-a na to da je prihodovna strana Proračuna Grada Svete Nedelje za 2020. godinu nerealna, "frizirana" i prenapuhana, Gradsko vijeće je bez njihovih glasova donijelo proračun, kao i projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu.

Ipak, jednoglasno su doneseni ostali programski dokumenti: Program građenja komunalne infrastrukture i Plan građenja komunalnih vodnih građevina, Program održavanja komunalne infrastrukture i Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Svete Nedelje u 2020. godini.

Uz plan da se u proračun za 2020. godinu prenese višak sredstava iz ove godine od 26 milijuna kuna, ukupno će proračunski prihodi i rashodi iznositi 169,5 milijuna kuna.

U ime Kluba HDZ-a vijećnik Damir Halužan izrazio je sumnju da se radi o nerealnom, prenapuhanom planiranju prihoda, kako bi se u posljednjoj godini mandata udovoljilo zahtjevima pojedinih članova koalicije te je najavio da će na to upozoriti Ministarstvo uprave RH. Rekao je da je to posebno vidljivo kod plana ostvarivanja prihoda od komunalne naknade i komunalnog doprinosa. Također tvrdi da su nerealno planirana i sredstva EU (na primjer za biciklističku stazu po staroj trasi Samoborčeka, za koju još nema niti građevinske dozvole). HDZ zamjera gradskoj vlasti i povećanje zaposlenih u upravi, za koje Halužan kaže da će biti skuplje 4 milijuna kuna. Uz to, Halužan je podsjetio da bi sredstva trebala biti manja, jer je ukinut prirez. Također, Halužan tvrdi da nema novih projekata, a zamjerio je i što se odustalo od kompletnog uređenja gradskog trga. HDZ zamjera i plan da se osnuju dvije nove ustanove, jedna za upravljanje nekretninama, druga za kulturu, a Grad nema niti Kulturni centar. Zamjera se i izdvajanje od 850.000 za Turistički centar, a ovogodišnja sredstva tek su u malom dijelu potrošena.

Zamjenik gradonačelnika Davor Nađi, kao i predsjednik Odbora za financije Ivica Vojvodić (NL Darija Zurovca) odgovorili su da je proračun realno planiran i razvojni.

U nekoliko navrata je pohvale zamjenika gradonačelnika, kao i oporbe, dobio bivši gradonačelnik Drago Prahin, a na njega su se pozivali i u svojim diskusijama. On je rekao da mu je drago što je nova vlast nastavila realizirati projekte koje su oni započeli.

Vesna Filipović (HDZ) izrazila je sumnju u mogućnost realizacije ovakvog proračuna i zamjerila što se sadržaj opće namjene radi na crkvenom zemljištu, što će se za Dan Grada izdvojiti 22% više sredstava te što je za hospicij za sljedeću godinu predviđeno tek 200.000 kuna, a poslije toga ništa.

Božidar Jedvaj (Bandić Milan 365) predložio je da se u Strmcu uredi zelena tržnica za lokalne proizvođače, što je podržao gradonačelnik Dario Zurovec.

Gabrijel Deak (NL Darija Zurovca) podsjetio je da se rade i veliki razvojni projekti, kao što je škola u Strmcu, koja će Grad približiti jednosmjenskom radu u školama, aneks vrtića u Rakitju, a sastavni dio proračuna je i tzv. Dječji proračun, iz kojega se vidi da je za djecu i mlade u proračunu planirano 55 milijuna kuna.

Vijećnici su na početku sjednice pozdravili Karlu Tesar, predsjednicu Dječjeg Gradskog vijeća, koja je nazočila sjednici.

Na kraju sjednice jednoglasno je i bez rasprave donesen i Plan djelovanja Grada Svete Nedelje u području prirodnih nepogoda u 2020. godini.

Aktualni sat

Na upit Joze Vrdoljaka (HDZ) tko je platio feštu u Kampu Zagreb na jezeru Rakitje, na kojoj su bili gradski dužnosnici, budući da je Grad taj kamp oslobodio plaćanja komunalne naknade u vrijednosti 70.000 kuna, gradonačelnik Dario Zurovec rekao je da je to on častio za svoj rođendan.

Vesnu Filipović zanimalo je zašto su dva biračka mjesta u Rakitju premještena iz škole u dom, a dobit će pisani odgovor od Izbornog povjerenstva. Na njen upit o odstupanju od projekta u Rakitskoj ulici te o lošoj kvaliteti radova, gradonačelnik joj je također obećao pisani odgovor.

Na upit Gorana Kanižaja o mogućem prostoru za umirovljenike u Društvenom domu u Kerestincu, gradonačelnik je rekao da će se taj prostor adaptirati i nakon toga dati, u skladu s odlukama, nekoj od udruga. Gradonačelnik je Božidaru Jedvaju obećao da će vidjeti što se može napraviti sa znakom prednosti između Dugog puta i Ulice braće Ribara, a za odvodnju u Ulici kralja Tomislava u Strmcu rekao je da će ići u rekonstrukciju.

Marijan Vojvodić pozvao je sve na otvaranje križa – spomenika palim braniteljima Domovinskog rata u nedjelju u 13 sati, a na njegov upit zašto je u proračunu "nestao" Park Markovići i gdje su kontejneri za obuću, gradonačelnik mu je obećao pisani odgovor.

Na pitanje hoće li se i kada ostvariti gradonačelnikova obećanja koja je prije dvije godine dao na zboru građana u Jagnjić Dolu za komunalno opremanje Ulice Gaj (voda, asfalt, plin...) te što je s obećanjem za jeftiniji javni autobusni prijevoz i što se događa sa širokopojasnim internetom, gradonačelnik Zurovec rekao je da on nikakva obećanja nije davao i ne daje te objasnio da dolazak vode ovisi o Vodovodu i odvodnji, koje će Grad opet požuriti.

Zamjenik gradonačelnika Davor Nađi rekao je da je natječajna dokumentacija za javni autobusni prijevoz pri kraju te on vjeruje da će to ove godine biti riješeno. Za širokopojasni internet pojasnio je da se čekalo Vladu, Grad obavlja sve što treba i može unutar rokova, a hoće li ta sredstva na natječaju Grad dobiti, znat će se do kraja godine.

Dragutin Vinovrški Pentek predložio je da se u Ulici kralja Tomislava (i na sličnim mjestima) uvede zona ograničenja brzine na 30 km na sat i kontrolne kamere, jer su sad na svakih 100 metara postavljeni uspornici na kojima kamioni stvaraju veliku buku danju i noću, a predložio je da se svakako popravi Ulica hrvatskih branitelja.

Gradonačelnik se složio da je prijedlog na mjestu i vidjet će s policijom može li se to izvesti, a nakon radova će okolne lokalne ceste biti popravljene u dogovoru s Hrvatskim cestama.

Gradonačelnik Zurovec složio se s Damirom Halužanom da bi bilo dobro da se objekt bivšeg Monaca kupi za potrebe Vatrogasne zajednice, no rekao je da ne zna tko su vlasnici, a, osim toga, to je područje prema Prostornom planu u poljoprivrednoj zoni.

D.K.

 

Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje

Arhiva 2019

2020

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002