26.07.2019.

Kako i kada se otprema plastična ambalaža iz Samobora

Odvoz tek kada se dovoljno skupi

Jedan od problema suvremenog društva je upotreba velikih količina ambalaže, osobito one plastične, jer je nakon korištenja treba zbrinuti. Neke zemlje to rješavaju uspješnije od drugih, a Hrvatska lagano zaostaje. Pitanje je koliko su problem navike, a koliko zakonska rješenja.

Posljednjih dana stigli su nam upiti o velikim količinama plastične ambalaže i ostalog otpada na Trebežu, uz nekadašnje odlagalište, pa smo stoga pitali zamjenika gradonačelnika Grada Samobora Željka Staneca o čemu je riječ. On je rekao u tematici otpada prikupljanje plastične ambalaže predstavlja najveći problem i to, ističe Stanec, isključivo zbog zakonskih rješenja. Naime, zakonodavac je propisao određena pravila prikupljanja i zbrinjavanja plastike, no u Hrvatskoj ne postoji mogućnost gdje bi se ta plastika mogla zbrinuti. Određene tvrtke se bave obradom i sortiranjem plastike prije nego li se ona izveze u inozemstvo. Taj materijal ima svoju tržišnu cijenu, a u njoj od 15 do 25 posto otpada na samu plastiku, a preostali dio od 75 i više posto na zbrinjavanje, bilo da se energetski oporablja ili deponira, kaže Stanec.

Što se tiče samoborskog područja zamjenik gradonačelnika Željko Stanec pojašnjava da Grad ima potpisan ugovor s tvrtkom koja odvozi plastiku. Za sada je prikupljanje predviđeno na područja Sajmišta, gdje su smještene balirka i preša, koje smanjuju volumen te ambalaže. Ako se u nekom trenutku na Sajmištu i Trebežu pojavi veća količina plastične ambalaže to je zato što ne postoji dovoljna količina za jedan šleper, kaže Stanec i ukazuje da u jedan šleper stane 6 tona ili nešto manje od sto kubika mase, a dnevno se prikupi oko 15 kubika. Cijena odvoza je visoka, a jednaka je odvozi li se samo jedna tona ili šest tona pa se zbog racionalizacije troškova ipak čeka da se prikupi tih oko šest tona materijala za jedan šleper.

Što se tiče bojazni da će Trebež ponovno postati deponij, Stanec odgovara da neće biti nikakvog ponovnog otvaranja odlagališta na Trebežu, jer je tamošnji deponij saniran po najboljim tehnološkim rješenjima, na čemu još jednom zahvaljuje Ministarstvu zaštite okoliša koje je sanaciju financiralo. Pripremljena je kompletna projektna dokumentacija za sortirnica, kompostanu i glomazan otpad. dio Trebeža će i dalje služiti isključivo kao sortirnica u koju Komunalac svaki dan dovozi prikupljeni materijal, a on se potom odvozi na deponij u Davoru. Još se razgovara hoće li tako ostati i u budućnosti, jer je problem gradova i općina koji imaju dozvole za deponiranje to što bi mogli ostati bez njih budući da je tendencija ukidanje deponija. Dio Trebeža bit će i reciklažno dvorište.

Zamjenik gradonačelnika ističe kako je Samobor jedini grad u kojem unatoč svemu cijena odvoza otpada nije povećana, iako trgovačko društvo Komunalac sada odvojeno prikuplja miješani komunalni otpad, papir i plastiku, a u planu je još i prikupljanje biootpada. Upozorava i da zakonodavac brzo treba reagirati zbog odnosa cijena odvoza otpada. Primjerice, cijena zbrinjavanja plastike je 750 kuna po toni, a zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada 400 kuna po toni. Postavlja se pitanje zašto ne postoji stimulans za građanstvo i one koji se bave odvojenim prikupljanjem otpada, jer je sada jednostavnije i jeftinije sve staviti u jednu kantu i odvesti na deponij, ističe Stanec, smatrajući kako treba značajno poboljšati zakonska rješenja.

Dodaje i da je svjetski trend loš, budući da je Kina zabranila uvoz plastike pa cijena zbrinjavanja drastično poskupljuje. Prateći temu došao je do zaključka da je potrebno sortiranja na lokalnoj razini, ali na način da se odvaja korisna sirovina, a država treba urediti tržište da se ona može prodati, dok se neiskoristivi dio onda može energetski oporaviti, tj. izgraditi termoelektrane u kojima bi se umjesto ugljena koristio taj ostatak otpada.

Nama preostaje pratiti ovu problematiku i vidjeti koji nas trendovi očekuju na globalnoj te potom i na lokalnoj razini.

M.Š.

 

Kako i kada se otprema plastična ambalaža iz Samobora

Arhiva 2019

2020

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002