21.05.2008.

Zdravka Škugor Ferdebar, direktorica ureda Turističke zajednice Grada Samobora

Novi zamah turizmu

Zdravka Škugor Ferdebar, direktorica ureda Turističke zajednice Grada Samobora

Nakon provedenog natječaja, na koji se javilo više od 20 kandidata, izabrana je nova direktorica ureda Turističke zajednice Grada Samobora. Od 21. travnja na tom je mjestu Zdravka Škugor Ferdebar koju smo zamolili za razgovor kako bi je i javnost upoznala.

Za početak, molim vas da nam se ukratko predstavite.

Završila sam Filozofski fakultet, Odsjek kroatistike, a kroz studij sam radila razne studentske poslove koji stvorili podlogu za moje kasnije donesene poslovne odluke. Živjela sam, radila i usavršavala engleski jezik u Londonu, kraće vrijeme u Berlinu, što je također na neki način proširilo moje vidike u kojem smjeru želim ići dalje. Za vrijeme i nakon fakulteta sam radila kao novinar, kraći period TV novinarstvo, a duži period kao suradnik u raznim tjednicima, publikacijama i dnevnim novinama. Kroz novinarski rad počela sam se baviti organizacijom projekata i marketingom te sam tako proteklih 10 godina radila na poslovima promocije i marketinga, organizaciji projekata. Obrazovanje sam zaokružila poslijediplomskim studijem EMBA na Poslovnoj školi Bled, Slovenija.

Što sadrži plan i program rada Turističke zajednice za ovu godinu?

Za mene ova radna godina počinje od kraja travnja, a u prvom kvartalu ove godine Turistička zajednica Grada Samobora je bila suorganizator nekoliko velikih projekata - Samoborki fašnik, Proljetni sajam, Salamijada i Bitka kod Samobora. Plan je da ovu godinu, što smo već i započeli, pojačamo suradnju s ostalim turističkim zajednicama prvenstveno iz Zagrebačke županije, ali i ostalih županija te Hrvatskim turističkim uredom i Ministarstvom turizma. Možemo reći i da smo počeli unapređivati odnose i sustavno komunicirati s Poglavarstvom Grada Samobora, Poduzetničkim centrom Samobora, te da isto očekujemo i s gospodarskim sektorom, neprofitnim organizacijama građana, ustanovama i medijima. Planiraju se podržati manifestacije koje će se održavati do kraja godine na promotivnim i organizacijskim poslovima. Planiramo tražiti alternativne izvore prihoda za projekte, kako iz višeg ustroja tako i iz međunarodnih poticaja.

Planiraju li se novi projekti i koliko ćete biti otvoreni za suradnju?

Konkretnije, što se tiče unapređivanja turističke destinacije i unapređenja boravaka turista i gostiju Grada Samobora, u planu je projekt nabave interaktivnih kioska u suradnji s Gradom. Cilj je suvremenom tehnologijom omogućiti građanima, gostima i turistima jednostavan pristup uvijek ažuriranim informacijama o Gradu Samoboru i ponudi Grada Samobora. Očekuje nas reprint vodiča i osmišljavanje novih promidžbenih materijala, kao i podrška i osmišljavanje novih proizvoda, promocija postojećih i suradnja na raznim županijskim projektima. Otvoreni smo za suradnju, jer uspjeh je jedino i moguć zajedničkim radom i kvalitetnom komunikacijom svih subjekata koji trebaju sudjelovati u razvoju Grada - Poglavarstvo Grada Samobora, TZGS, javni i privatni sektor, mediji i prvenstveno građani Grada Samobora.

Kakva je vaša vizija razvoja turističke djelatnosti u Samoboru u narednih nekoliko godina?

Turistička djelatnost u Samoboru i okolici ima zapravo još uvijek nevjerojatan neiskorišteni potencijal. Za nas je važno da se ne usmjeravamo samo prema statistikama dolazaka gostiju, broju noćenja i eventualno izletničkom i ugostiteljskom turizmu, već da Grad Samobor, koji je toliko sretno smješten u svom prirodnom okruženju, bogat tradicijom, baštinom, enogastronomskom ponudom, usmjerimo prema dosada ne toliko iskorištenim područjima tipa kulturnog turizma, sportsko rekreativnog turizma, ruralnog turizma, cikloturizma. Definitvno nam nedostaje većih smještajnih kapaciteta i prostora za razvoj kongresnog turizma. Zadnjih se godina u Hrvatskoj bilježi rast individualnih turista koji su više platežne moći i zanima ih upravo dodana vrijednost koju neka destinacija pruža, a na tome nam je zadaća raditi. Jedan od većih projekata koji nas očekuje je svakako razvoj ruralnog turizma i promocija Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje, u kojem se nalaze arheološka nalazišta, sakralni objekti, sela, prirodne ljepote, svijet bilja i životinja, sve što trebamo više promovirati, oplemeniti i uložiti u infrastukturu. Signalizacija, osmišljavanje rekreativnih i edukativnih ruta, promocija Žumberka i stvaranje novog proizvoda je velik posao. Posao koji se ne može niti planirati, a niti izvesti bez timskog rada. Zadaća Turističke zajednice je da bude inovator i most ili mreža svih subjekata koji surađuju na takvim projektima. Za današnjeg turista važan je doživljaj koji imaju prilike osjetiti boravkom u nekom gradu, destinaciji, jednako kao i konkretna ponuda, ugostiteljska ili smještajna. Doživljaj se bazira na okolini, ponudi i prvenstveno na ljudima, građanima Grada Samobora i okolice. Ne smije se zaboraviti segment domaćih gostiju i građana našega grada, kojima također treba ponuditi sadržaj kroz koji će bolje upoznati svoj kraj i Hrvatsku.

Je li turizam u gradu dovoljno valoriziran i kakva će biti njegova uloga u projektu brendiranja?

Mislim da valorizacija turizma u našem gradu, a i šire, ovisi o tome s koje strane se promatra i iz kojeg ugla. Tako naši ugostitelji i vlasnici smještajnih kapaciteta ocjenjuju turizam izuzetno važnim, Poglavarstvo Grada Samobora također, ali na državnoj razini mi se čini, sudeći prema prisustvovanju zadnjim forumima, da još uvijek turizam kao takav nije dobio poziciju strateški važnog ili čak najvažnijeg segmenta gospodarstva u pravom smislu riječi. Već sam ranije spomenula da se ne bismo trebali koncentrirati na brojenje noćenja i gostovanja, već na stvaranje trajnog doživljaja boravka u Hrvatskoj, razvijati sliku Hrvatske kao male zemlje za cjelogodišnji odmor, a ne samo ljetni. Na lokalnoj razini mislim da se možemo ugledati u dobre primjere razvoja turističkih destinacija iz naše okoline, tipa Master plan turizma Istarske županije, te i sami krenuti sustavno raditi na razvoju turizma Grada Samobora i okolice. Iskoristiti geografsku prednost, blizinu granice s EU i sve o čemu smo već razgovarali. Što se projekta brendiranja Grada Samobora tiče, turizam je jedan od ključnih aspekata koji će proći kroz sve faze projekta, od istraživanja i valoriziranja do postavljanja strateških ciljeva i izrade komunikacijske strategije.

Mato Šipuš

 

Zdravka Škugor Ferdebar, direktorica ureda Turističke zajednice Grada Samobora

Arhiva 2008

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2006

2005

2004

2003

2002