04.10.2013.

Gimnazijalci u ulogama gradskih vijećnika

Visoka kultura dijaloga

Gimnazijalci u ulogama gradskih vijećnika

Visoka kultura dijaloga krasi samoborske gimnazijalce, zaključio je tajnik Gradskoga vijeća Dragutin Kušić po završetku sjednice Gradskoga vijeća, koju je 4. listopada u gradskoj vijećnici simuliralo dvadeset samoborskih gimnazijalaca.

Za javnost, a naročito za mlade, aktualne teme, kao što je izgradnja aqua parka u Samoboru i biciklističkih staza, centra za mlade, skloništa za beskućnike ili vježbališta u parkovima te sufinanciranje učeničkih pokaza i uvođenje izvanrednih noćnih linija za vrijeme Fašnika, stavili su gimnazijalci - vijećnici na dnevni red sjednice simuliranog Gradskog vijeća. I dobro su se za njih pripremili. U tome su im pomogli njihovi mentori – pravi vijećnici u samoborskom Gradskom vijeću te zaposlenici ureda gradske uprave.

Na njihova pitanja odgovarala je zamjenica gradonačelnika Sanja Horvat Iveković te u jednom dijelu zamjenik pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti Marijan Kižlin, a da pravni okvir bude prema Statutu grada i Poslovniku vijeća, sve u skladu sa zakonom, pobrinuo se tajnik Grada.

Bilo je i pitanja na koja je gimnazijalcima – vijećnicima obećan pisani odgovor, a od nekih su svojih prijedloga, za sada, morali odustati, jer se još ne zna kako bi se odrazili na gradski proračun.

Za razliku od sjednica pravog Gradskog vijeća, na ovoj su sjednici gotovo svi prijedlozi podržani jednoglasno, u duhu suradnje i razumijevanja za opće dobro, a niti iz izlaganja, kao i iz diskusija i glasovanja, nije se moglo dokučiti koja bi od tri stranke (u koje su se podijelili) bila "na vlasti", a koja u "oporbi". Svojim su strankama nadjenuli i interesantna imena: Nezavisna stranka samoborske mladeži (NSSM), Promijenimo Samobor (PS) i Privremena stranka gimnazijalaca (PSG). Najavili su potpisivanje peticije za otvaranje vježbališta u parkovima te zatražili da se u medijima objave ugovori sa sadašnjim investitorima koji uporno ne grade aqua park na Šmidhenu jer, podsjetili su, javnost to ima pravo znati. A imali su i prijedloga kojima bi se financijski mogli poduprijeti njihovi projekti, kako sve ne bi završilo na proračunu Grada, pa su predložili da se dio financira iz EU fondova, a dio iz Zagrebačke županije ili državnih sredstava.

Simulirana sjednica Gradskog vijeća treću se godinu zaredom održava u Samoboru, u režiji Zaklade Friedrich Ebert, koja u suradnji s Gradom Samoborom i Gimnazijom Antuna Gustava Matoša provodi projekt "Planska igra lokalne samouprave". Sjednica je završni dio projekta, kada se nakon dva dana učenja o osnovama lokalne samouprave, mladi gimnazijalci - dobrovoljci upoznaju s lokalnim političarima i uz njihovu pomoć formuliraju svoje prijedloge i pitanja na sjednici Gradskog vijeća, a gradonačelnik i njegovi suradnici na njih odgovaraju.

Ovaj projekt njemačka Zaklada Friedrich Ebert u Republici Hrvatskoj uspješno provodi već nekoliko godina, u suradnji s gradovima u Republici Hrvatskoj.

D.K.

FOTO: "Vijećnici" su mnoge projekte jednoglasno podržali

 

Gimnazijalci u ulogama gradskih vijećnika

Arhiva 2013

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002