01.10.2013.

U OŠ Milana Langa u Bregani predstavljen projekt iz EU programa za cjeloživotno učenje

Dobra klima za bolje učenje

U OŠ Milana Langa u Bregani predstavljen projekt iz EU programa za cjeloživotno učenje

Dvogodišnji program naziva "Peer coaching for teachers to create stimulating learning environment for pupils" predstavljen je 30. rujna u Osnovnoj školi Milana Langa u Bregani. Projekt je to koji je Grad Samobor, kao partner Zavoda Republike Slovenije za školstvo, aplicirao na natječaj Agencije za mobilnost i programe EU u sklopu Programa za cjeloživotno učenje, Aktivnost Comenius Regio partnerstvo.

Kroz dvodnevni seminar 50-ak učitelja iz osnovnih škola Grada Samobora steći će potrebna znanja i vještine o tome kako permanentno stjecati nova saznanja, učiti i raditi na sebi te na taj način stvoriti bolju klimu i odnose koje treba prenijeti na učenike i njihove roditelje, stimulirajući ih također na stalno učenje i ovladavanje vještinama potrebnima u modernom društvu.

Projekt vrijedan 22.655 EUR-a sufinanciran je sredstvima Europske Unije s 19.491,25 EUR-a, a razliku podmiruje Grad Samobor.

Škola u Bregani i inače dobro surađuje sa svojim slovenskim susjedima, a za ovaj projekt pronašli su partnera u ljubljanskoj Osnovnoj školi Martina Krpana, u kojoj se također provodi ovaj program.

Predavačice na ovom kolegijalnom coachingu bile su Zora Rutar Ilc, Brigita Žarkovič Adlešič i Blanka Tacer iz slovenskog Zavoda za školstvo.

M.K.

 

U OŠ Milana Langa u Bregani predstavljen projekt iz EU programa za cjeloživotno učenje

Arhiva 2013

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002