20.12.2018.

Željko Radovanić, pročelnik Upravnog odjela za financije Grada Samobora

Porezna reforma štetna je za Samobor

Željko Radovanić, pročelnik Upravnog odjela za financije Grada Samobora

Jedna je godina pri kraju, a druga pred vratima. Zbrajaju se rezultati minule i kuju planovi za narednu, a kao i u svemu ostalome, želje, htijenja i planovi ovisit će o tome koliko "ima v žepu", odnosno o tome kakvo je stanje "u blagajni".

O svemu tome, ali i o nekim drugim financijskim temama porazgovarali smo sa samoborskim "blagajnikom", odnosno pročelnikom za financije Grada Samobora Željkom Radovanićem.

Proračun za 2019. povećan je u odnosu na ovu godinu. Koji su osnovni razlozi za to?

U funkciji razvoja cjelokupnog područja, kao i porasta životnog standarda građana, kroz daljnji razvoj prometne, komunalne, kulturne i socijalne infrastrukture, a sve sukladno očekivanom ostvarenju fiskalnih prihoda u planskom razdoblju utvrđen je Prijedlog proračuna Grada Samobora za 2019. godinu u iznosu od 238.665.005 kn, a što predstavlja povećanje od 2,14% u odnosu na iznos važećeg proračuna za 2018. godinu. Projekcija proračuna za 2020. godinu iznosi 224.023.728 kn, a za 2021. godinu iznosi 219.629.061 kn. Takav proračun kroz trogodišnje financijsko plansko razdoblje je realan, ostvariv, socijalno osjetljiv i razvojan.

Prihodi od poreza i dalje su najizdašniji proračunski prihod, čiji udio u ukupnim prihodima čini 53 posto, a značajan doprinos proračunu sa 17,5% planiran je iz izvora pomoći.

Povećanje predloženog proračuna za 2019. u odnosu na 2018. godinu rezultat je, između ostalog, planiranja dva kapitalna projekta: nastavak u 2018. godini započetog projekta Mali tehnopolis Samobor, za koji je odobreno ukupno 19.490.552 kn bespovratnih sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova i za koji je u 2019. planirano 17.750.847 kn, te novog zaduženja Grada Samobora u ukupnom iznosu od 10.000.000 kn za projekt Rekonstrukcija javne rasvjete u LED rasvjetu i programska podrška Smart city, a sredstva kredita povlačit će se u 2019. (6 mil. kn) i 2020. godini (4 mil. kn).

Koja su kapitalna ulaganja predviđena i u kojem iznosu?

Kapitalna ulaganja koja se planiraju tijekom 2019. godine odnose se na ulaganje u Mali tehnopolis Samobor u iznosu od 17.750.847 kn, projekt rekonstrukcije javne rasvjete u LED rasvjetu i programska podrška Smart city u iznosu od 6.000.000 kn, dogradnju i rekonstrukciju Osnovne škole Samobor u iznosu od 1.093.988 kn, kupnju ili izgradnju novih stanova za socijalno ugrožene osobe u iznosu od 1.500.000 kn, izgradnju društvenog doma u Dubravi Samoborskoj u iznosu od 1.910.000 kn, društveni dom u Podgrađu 50.000 kn, u Vrhovčaku 120.000 kn te za dodatna ulaganja u ostale društvene domove 350.000 kn, u Sportsko-rekreacijski centar Vugrinščak 550.000 kn, te u objekte dječjih vrtića 490.000 kn.

Također se planira izrada projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića u Pavučnjaku (150.000 kn) i bazena (250.000 kn). Nadalje, planira se gradnja vodoopskrbnih objekata s 500.000 kn, gradnja objekata odvodnje u iznosu od 2.100.000 kn, rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u iznosu od 1.125.000 kn, sanacija klizišta u iznosu od 300.000 kn te izgradnja i uređenje groblja s 250.000 kn. Za održavanje javnoprometnih i zelenih površina planirano je 16.630.000 kn, a za redovno održavanje nerazvrstanih cesta i ulica ukupno 24.120.000 kn.

Kakve promjene građani mogu očekivati u standardu obrazovanja sporta, kulture i komunalnih djelatnosti?

Posebni iskorak očekujem u kulturnoj djelatnosti zbog značajnih ulaganja u infrastrukturu, tj. u rekonstrukciju kino dvorane. Zbog ranije navedenog u sljedećoj godini možemo očekivati osjetnu promjenu u kvaliteti realizacije mnogih programa iz resora kulture, obzirom da će im na raspolaganju biti nova kino dvorana, čime se brojnim organizacijama civilnog društva s područja Grada Samobora omogućava prezentacija njihova rada u adekvatnim uvjetima. Kinoprikazivačka djelatnost ustanove POU Samobor održavat će se na najvišem nivou, na veliko zadovoljstvo posjetitelja. Porast sredstava za resor kulture od 8,7% ogleda se i u raznolikosti novih projekata čiji su nosioci ustanove u kulturi, a značajan dio tih sredstva dolazi iz fondova EU. Također, ulagat će se u nabavu nove opreme, kako bi prostori ustanova bili što funkcionalniji i moderniji. Treba naglasiti da je Grad Samobor jedan od rijetkih gradova u Republici Hrvatskoj koji imaju kino s dva ekrana, u čemu će uživati gledatelji u POP UP art kinu. Navedena ulaganja doprinose organizaciji programa koji idu ukorak s najnovijim trendovima te svojom kvalitetom i značajem uvelike obogaćuju ponudu Grada Samobora.

U proračunu za 2019. godinu predviđena je rekonstrukcija i dogradnja OŠ Samobor u iznosu od 1.094.000 kuna. Također je planirano i održavanje osnovnih škola u iznosu od 500.000 kuna (centralno grijanje u PŠ Klake cca 160.000 kn). Nadalje, planiraju se i ulaganja u sport, tj. zadržavanje i povećanje već dostignutog standarda, u ukupnom iznosu od 8.035.000 kn.

Koji su sve poticaji i u kojoj visini predviđeni?

Grad Samobor i u Proračunu za 2019. osigurava sredstva u iznosu od 300.000 kuna u svrhu potpore gospodarskim subjektima koji obavljaju proizvodnu djelatnost, a koji ulože u nabavu strojeva, opreme, izgradnju/nadogradnju poslovnog prostora te izradu projektne dokumentacije za nadogradnju/izgradnju poslovnog prostora.

U Proračunu za 2019. osigurana su i sredstva u iznosu od 265.000 kuna u svrhu potpore za novo zapošljavanje. Ovom mjerom potiče se novo zapošljavanje na području Samobora, a glavni uvjet je da se radi o gospodarskim subjektima sa sjedištem na području Grada Samobora te da se radi o zapošljavanju osoba s prebivalištem na području istog. Visina potpore ovisi o vrsti djelatnosti te starosnoj dobi novozaposlene osobe, a kreće se u rasponu od 4.000 do 7.000 kuna, što je uređeno pravilnikom.

Potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima već godinama doprinosi poticanju djelovanja i daljnjeg razvitka tradicijskih i umjetničkih obrta s područja Grada Samobora, na način da se dodjeljuju financijska sredstva za ulaganja obrta u nabavu opreme, alata, računalnih programa, sudjelovanje na sajmovima, promidžbu. U Proračunu za 2019. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 20.000 kuna.

Godišnje Grad Samobor dodjeljuje financijska sredstva u iznosu od 30.000 kuna Udruženju obrtnika Samobor, koja se utroše za sufinanciranje edukacije obrtnika, sudjelovanje na radionicama, konferencijama, sajmovima i drugim manifestacijama.

Uz već sve ranije navedene potpore, u Proračunu za 2019. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 337.500 kuna za provedbu programa i aktivnosti poticanja poduzetništva u Samoboru kroz Poduzetnički centar Samobor d.o.o. Sredstva su namijenjena za potrebe savjetovanja i informiranja poduzetnika pri registraciji, poslovanju, apliciranju na natječaje i sl., organizaciju stručnih osposobljavanja, edukacija i provedbu radionica, tribina, trening – seminara, izradu projekata, poslovnih planova, projektnih prijedloga na domaće i strane natječaje, individualne konzultacije i slično. Također, ovdje su osigurana sredstva u iznosu od 200.000 kn za financiranje troškova voditelja budućeg poduzetničkog centra/inkubatora Mali tehnopolis Samobor. Projekt Mali tehnopolis Samobor je u provedbi od rujna 2017., a planirani završetak projekta te početak rada samog poduzetničkog centra/inkubatora je lipanj 2020. godine.

Vi ste i direktor Poduzetničkog centra Samobor. Ocrtajte ukratko njegovo poslovanje i planove u 2019. godini.

Djelovanje Poduzetničkog centra Samobor (PCS-a) tijekom 2018. bilo je usmjereno na nekoliko osnovnih područja - savjetovanje i informiranje, edukaciju iz područja poduzetništva, menadžmenta i poslovanja, organizaciju gospodarsko–turističkih događanja te suradnju i partnerstvo u provedbi projekta Mali tehnopolis Samobor. Tijekom ove 2018. godine PCS je realizirao sve planirane aktivnosti sukladno definiranim smjernicama Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj i fondove EU i postavljenim ciljevima iz godišnjeg plana poslovanja.

Vezano uz planirano djelovanje u sljedećoj godini, najavljujemo ciklus edukativnih radionica sufinanciranih iz programa Zagrebačke županije. Teme koje će biti obrađene u prvom tromjesečju su: Uspjeh kao izbor, Kako bolje naplatiti svoja znanja, Osobni razvoj i međuljudski odnosi, Google oglašavanje, Napredno korištenje društvenih mreža, NPL praktičarski trening, Prodaja iz prakse, Komunikacijsko- prezentacijske vještine i Motivacija zaposlenika i Conflict management.

Ističemo aktivnosti vezane uz provedbu projekta MTS-a, a tijekom sljedeće godine PCS provodit će razne aktivnosti u cilju promocije projekta, odnosno novih tehnologija i inkubacijskog prostora. U prvom redu planiramo provesti ispitivanje potreba i interesa poduzetnika za poslovnim prostorima, budući da će MTS raspolagati s 23 jedinice namijenjene poduzetnicima. Veličina poslovnog prostora za poduzetnike početnike bit će u prosjeku oko 30 m2, a za poduzetnike u rastu i razvoju oko 90 m2. Tržišna cijena bit će 66kn/m2 + PDV te će biti sufinancirana sredstvima Zagrebačke županije.

Korisnici inkubatora, ali i vanjski, imat će mogućnost korištenja aditivnih tehnologija u svojem poslovanju, obzirom na to da će MTS biti opremljen najnovijom generacijom industrijskog 3D printera i 3D skenera. Nadalje, planirane su animacijske i motivacijske radionice o 3D tehnologijama, kako bi se osigurao interes poduzetnika, posebno poduzetnika početnika za korištenjem budućih usluga MTS-a.

Kako će se reforma poreznog sustava odraziti na proračune lokalnih samouprava?

Ovih dana svjedočili smo donošenju novog paketa poreznih zakona koji će imati negativan učinak na prihode Grada Samobora. Tako je u Zakonu o izmjeni zakona o porezu na promet nekretnina smanjena stopa s 4% na 3% vrijednosti nekretnine. Na navedenu izmjenu Udruga gradova dala je primjedbu za vrijeme savjetovanja, no ista je odbijena. Kao glavni razlog naveli su da iza navedenog smanjenja nema kompenzacijskih mjera prema proračunima jedinica lokalnih samouprava, no svejedno je primjedba odbijena. Najznačajnija izmjena iz novog paketa poreznog zakona, koja ima direktan utjecaj na proračun lokalnih jedinica, pa tako i naš, je Zakon o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak. U navedenom zakonu mijenja se visina porezne osnovice za primjenu stope od 36%, tj. do 30.000 kn primjenjuje se stopa od 24%, a tek iznad 30.000 kn stopa od 36%. Kako je porez na dohodak najveći pojedinačni prihod Grada, procjenjujem da će navedenim paketom poreznih zakona Grad Samobor ostvariti prihode manje za otprilike 7 milijuna kuna.

(Samoborske novine)

 

Željko Radovanić, pročelnik Upravnog odjela za financije Grada Samobora

Arhiva 2018

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002