25.11.2009.

Ravnatelj Doma zdravlja Zagrebačke županije prim.dr. Slavko Lovasić pojašnjava situaciju s kirurškom ambulantom u Samoboru

Kirurška ambulanta eventualno dogodine

Ravnatelj Doma zdravlja Zagrebačke županije prim.dr. Slavko Lovasić pojašnjava situaciju s kirurškom ambulantom u Samoboru

Na samom početku da odgovorimo da ono najbitnije, a to je pitanje budućnosti kirurške ambulante u Samoboru, odnosno njenog eventualnog ponovnog otvaranja. Dakle, dok se ne ponude novi ugovori između HZZO-a, zagrebačkih bolnica i Doma zdravlja Zagrebačke županije (u koji spada i samoborska ambulanta), ne može se očekivati da će se kirurška ordinacija u Samoboru u kratko vrijeme ponovno vratiti! - mišljenje je to dr. Slavka Lovasića, ravnatelja Doma zdravlja Zagrebačke županije, nakon što je, kako kaže, učinjen maksimalan napor da se žalosna situacija s gašenjem kirugije u Samoboru pokuša riješiti na zadovoljstvo stanovnika Samobora.

Kirurška ambulanta u Samoboru ugašena je iz razloga što Klinička bolnica Sestre milosrdnice prije tri godine nije podnijela zahtjev HZZO-u u kojem mu nudi održavanje ambulanti izvan prostora kliničke bolnice. Naime, do 2006. godine to se ugovoralo godinu za godinom, a tada je HZZO po prvi puta ugovore koje traži od zdravstvenih ustanova potpisao na 3 godine. Kada je uslijed reforme zdravstva 2007. godine došlo do revizije ugovora, resorni ministar je eksplicitno zahtijevao da se ukinu sve one djelatnosti koje nisu regulirane ugovorima između HZZO-a i pojedinih bolnica. Tadašnji ravnatelj Krešimir Rotim 2008. godine ustanovio je da nema ugovora o daljnjem radu kirurške ambulante u Samoboru između Doma zdravlja Zagrebačke županije (u okviru kojeg je i Dom zdravlja Samobor) i bolnice, no zahvaljujući intenzivnim pregovorima uspjelo se prebroditi financijski dio problema kirurške ambulante, pa je ona radila i kroz dio 2009. godine, ali nije bilo moguće ugovor produžiti na način da ta ambulanta opstane – pojašnjava dr. Lovasić u kratkim crtama problematiku nemogućnosti opstanka kirurške ambulante u Samoboru.

Problem, dakle, ističe dr. Lovasić, nije "s gradske strane". Naime, pozitivan odgovor na situaciju s kirurškom ambulantom dobiven je i od prethodnog Poglavarstva i tadašnjeg gradonačelnika Filipca, a jednako tako i od gradonačelnika Beljaka koji je, kaže Lovasić, ponudio da će Grad, bude li potrebno, nastaviti financiranje dolaska specijalista-kirurga u Samobor. Međutim, kako problem nije novčane, već pravne prirode, a u strahu od kontrola HZZO-a, s 1. studenim je kirurška ambulanta stala s radom pa se krenulo, kaže dr. Lovasić, u potragu za nekom drugom ustanovom s kojom bi se mogao sklopiti ugovor za kiruršku ambulantu, tim više što su dobivene i garancije iz Grada da će se konkretnim sredstvima stati iza te inicijative. Nažalost, uslijed izuzetno malog broja liječnika specijalista općenito u hrvatskom zdravstvu, pitanje je hoće li se naći kadrova koji bi mogli i koji su zainteresirani za prekovremeni rad u ambulanti u Samoboru.

Tek u siječnju slat će se nove ponude za ugovaranje zdravstvene zaštite za naredno razdoblje. Naime, formalno, HZZO objavljuje javni natječaj na koji se trebaju javiti sve ustanove. Mi smo apelirali u Vinogradskoj da ponude HZZO-u na tom natječaju dislociranu kiruršku ordinaciju u Domu zdravlja Zagrebačke županije, ispostava Samobor, a prema potrebama koje sada vidimo takva ambulanta će biti neophodna i u Zaprešiću i u Velikoj Gorici. Sada je situacija takva da naše stanovništvo traume sanira u Hitnoj medicinskoj pomoći ili kod liječnika primarne zdravstvene zaštite, a kompliciranije situacije moraju se rješavati u KB Sestre milosrdnice, ali i u bilo kojoj drugoj bolnici u slučaju hitnosti. Nažalost, tako mora biti u ovom prijelaznom razdoblju, ali i dalje radimo sve napore da bi KB Sestre milosrdnice, KB Sveti duh i Traumatološka bolnica ponudile ugovore HZZO-u pa da bi se u Domu zdravlja Zagrebačke županije, u ispostavama Samobor, Zaprešić i Velika Gorica možda oformila po jedna izvanklinička ordinacija, odnosno ambulanta. To je prava istina i nema nikakvih političkih prepucavanja, jer i u bivšem sastavu Poglavarstva imali smo razumijevanje, jednako kao što ga imamo i sada – zaključio je ravnatelj Lovasić.

Inače, pojasnio je dr. Lovasić, ukoliko sve navedeno ne uspije, postoji i rezervna varijanta. Naime, ne bude li druge, tražit će se od Grada sredstva za osiguravanje još jednog tima liječnika koji bi radio čitavo vrijeme u Hitnoj medicinskoj službi, kako bi tamo u bilo koje vrijeme u Samoboru bio prisutan adekvatan liječnički tim, a pacijenti zbrinuti barem ono vrijeme do transporta prema bolnicama. No, za sada se drže fige da će upaliti opcija s natječajem HZZO-a.

K.S.

Svinjsku gripu preležati, a ne paničariti

Obzirom na aktualnu situaciju s epidemijom svinjske gripe u Hrvatskoj dr. Lovasić je pojasnio i kakvo je stanje u Samoboru.

- U Samoboru postoji epidemija gripe H1N1 i do sada je zabilježeno više od 300 slučajeva, uglavnom kod školske djece koja su prolazila najčešće s blagim simptomima, a tek rijetko s komplikacijama poput upale pluća, sinusa ili uha. Simptomi počinju vrlo naglo, dijete u školu ode zdravo, a iz nje se vrati s intenzivnom glavoboljom, mučninom ili proljevastom stolicom. Iza toga raste temperatura, ali bolesnik se osjeća relativno dobro, pa temperatura ostaje ta koja zabrinjava roditelje – opisuje stanje dr. Lovasić i napominje da se temperaturu uslijed "svinjske gripe" treba tretirati kao i bilo koju drugu temperaturu.

- Međutim, ono što svi zaboravljamo je da gripa traži mirovanje! To nije bolest koju možemo usput prohodati i koja će proći sama od sebe, već organizmu moramo pomoći zato što još nema adekvatan imunitet. Kako će epidemija rasti, a ona je u Samoboru sada već u stagnaciji, tako će se i broj onih koji su je preboljeli povećavati, a s njime i opći imunitet – pojasnio je dr. Lovasić, uz konstataciju kako uskoro u Samobor dolazi i cjepivo kojim se mogu cijepiti svi osim osoba koje su alergične na jaja. Inače, cjepivo nije obavezno.

 
25.11.2009.

Stanovnici oko VIPnetove antene u Cesarićevoj ulici i dalje čekaju da institucije pravne države zaštite njihova prava

Antena radi super, inspekcije baš i ne

Stanovnici oko VIPnetove antene u Cesarićevoj ulici i dalje čekaju da institucije pravne države zaštite njihova prava

Nelegalna mobilna bazna stanica VIPneta i u Ulici Dobriše Cesarića, unatoč svim naporima okolnih stanara i dalje "pumpa" signale u zrak. Stanovnici istočnog dijela Mjesnog odbora Kardinal Franjo Kuharić, stanari ulica Dobriše Cesarića, Ćirilometodske, Praunspergerove, Jurja Dijanića te odvojci Ulice Dobriše Cesarića nedavno su nam se ponovno obratili kako bi još jednom javno iskazali svoju ogorčenost na bespravno postavljenu VIP-netovu antenu. Čak, štoviše, predstavnik stanara, rečeno nam je, jedva ih je smirio i upozorio da ne uzimaju zakon u svoje ruke, jer su mnogi razmišljali i o oštećenju antene propucavanjem sustava za hlađenje i elektronskog sklopa.

Naime, stanari su revoltirani činjenicom da svi papiri jasno pokazuju kako antena ne bi smjela biti postavljena tamo gdje se od ljeta nalazi, prijave su proslijeđene Upravi za inspekcijske poslove u Zagrebu u Vinogradskoj 25. No, do sada, iako je doneseno i Rješenje o uklanjanju bespravno izgrađene građevine, nije maknut niti jedan bespravno postavljeni antenski stup na području Samobora (slična situacija se događa na još par lokacija u gradu, op.n.). Da ponovimo, pročelnik Mladen Ogrinc, nadležan za prostorno planiranje i zaštitu okoliša u Upravnom odjelu gdje je proslijeđena i urudžbirana peticija građana sa više od 150 potpisa, kojom se stanari protive legalizaciji antene, stanarima je jasno izjavio da je Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša i razvoj Grada Samobora odbio zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju osnovne postaje pokretnih komunikacija, tako da ne postoji pravna osnova za njeno postavljanje.

Isto tako, stanari su ogorčeni i na HEP u Samoboru koji strujom opskrbljuje 35 metarsku građevinu i time joj omogućava nesmetan rad, iako objekt nema valjanu lokacijsku, građevinsku ni uporabnu dozvolu. Zato su stanari podnijeli prijavu HEP-Elektri-Zagreb, a koja je dopisom obavijestila stanare da tvrtka VIPnet do sada nije imala nikakvih kontakata ni zahtjeva za priključenjem bazne postaje u HEP-Operator distribucijskog sustava Elektri Zagreb. No, zato je vlasnik parcele na kojoj se nalazi bazna stanica priključen na mrežu još od 2001. godine pa su električne instalacije antene spojene na taj priključak i to bez znanja i suglasnosti Elektre Zagreb, rečeno je stanarima u HEP-u. S obzirom da je to protivno Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom, Elektra je obećala da će izvidom na terenu utvrditi pravo stanje i sukladno tome isključiti korisnika električne energije.

Stanari su također podnijeli prijave zdravstvenoj inspekciji i Odjelu inspekcije elektroničkih komunikacija. Međutim, zdravstvenoj inspekciji je samo važno da u krugu zračenja antene na udaljenosti od 8 metara nema živog bića, a nakon toga jačina elektromagnetskog polja ne prelazi zadanih 41,99 V/m, dok je njihovim izlaskom na teren izmjereno 1,032 V/m na 212 m udaljenosti od izvora zračenja, kažu stanari. Mjerenje je, prema dostupnim podacima, izrađeno od ovlaštene pravne osobe za mjerenje Doron Net iz Zagreba, te je pokazano da se u Cesarićevoj radi o baznoj stanici Ericsson RBS 2202 snage odašiljača 28W i 35W u frekvencijskom području GSM-UMTS (900-1800 i 2400 Mhz).

Uza sve to, stanari su primijetili i da od 19. rujna, prilikom puštanja u rad bazne stanice, dolazi do smetnji u prijemu TV digitalnog signala, koje je učestalo, na što im je odgovoreno da se obrate direktno HAKOM-u, kako bi njihovi djelatnici po potrebi obavili stručna mjerenja radi utvrđivanja uzroka smetnji s ciljem njegovog otklanjanja, odnosno iznalaženja rješenja nastalog problema.

Sve u svemu, oko čitavog slučaja ostaje pitanje s početka: ako je jasno da bazna stanica nema potrebne papire, zašto inspekcije konačno ne naprave svoj posao? A možda je odgovor svima dobro poznat, samo ga ne smijemo napisati. Jer bi onda institucije pravne države bile višestruko ekspeditivnije, no što su u slučaju zaštite interesa stanovnika oko bazne stanice u Cesarićevoj.

K.S.

 

Ravnatelj Doma zdravlja Zagrebačke županije prim.dr. Slavko Lovasić pojašnjava situaciju s kirurškom ambulantom u Samoboru

Stanovnici oko VIPnetove antene u Cesarićevoj ulici i dalje čekaju da institucije pravne države zaštite njihova prava

Arhiva 2009

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002