30.11.2018.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora usvojen Nacrt proračuna za 2019. godinu

Konačna odluka na sljedećoj sjednici

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora usvojen Nacrt proračuna za 2019. godinu

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora, održanoj 29. studenoga, većinom je glasova donesen Nacrt prijedloga Proračuna Grada Samobora za 2019. godinu i projekcije Proračuna za 2020. i 2021. godinu te prateći dokumenti.

Pročelnik Upravnog odjela za financije Željko Radovanić ustvrdio da je Samobor jedan od rijetkih gradova koji svoj proračun donosi u dva čitanja, što daje mogućnost i korisnicima i ostalima da na ovaj Nacrt prijedloga proračuna mogu davati gradonačelniku primjedbe, mišljenja i amandmane. Vijećnicima je podijeljen i obrazac za davanje amandmana, što su neki iz oporbe odmah po završetku sjednice i iskoristili te predali prve amandmane.

I dok je mišljenje predlagača da je predloženi proračun realan, ostvariv, socijalno osjetljiv i razvojan, oporba se s time nije složila pa ga, za sada, nije podržala.

Prihodi i rashodi konsolidiranog Proračuna Grada Samobora za 2019. godinu planirani su u iznosu od 238.665.005 kuna te su povećani, u odnosu na sadašnje druge izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu, za nešto manje od 5 milijuna kuna ili 2,14%.

Većinom glasova usvojeni su i prateći dokumenti uz proračun, od Nacrta prijedloga Odluke o izvršenju proračuna, do nacrta prijedloga Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i Programa građenja komunalne infrastrukture, Programa održavanja komunalne infrastrukture, Programa gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom i usmjeravanja prostornog razvoja, Programa mjera za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i turizma te programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, u školstvu, u sportu, u kulturi, u tehničkoj kulturi, socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Samobora.

Jednoglasno je donesena Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama, koja je usklađena s novim Zakonom o zaštiti životinja iz 2017. godine. U procesu donošenja odluka je bila na savjetovanju s javnošću od 6. rujna do 5. listopada te je pristigao velik broj primjedbi i sugestija, od kojih je veći dio ugrađen u tekst odluke, naglasio je pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj i projekte EU Marinko Džepina.

Jednoglasno je donesena i Odluka o pravu služnosti javnim dobrom u Slanom Dolu trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., kako bi se omogućila izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda, kao i Odluka o pravu služnosti trgovačkom društvu A1 u Samoboru za postavljanje nadzemnog telekomunikacijskog kabineta na javnoj površini, radi proširenja nove elektroničke komunikacijske infrastrukture na području Grada Samobora.

Većinom glasova donesena je Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade u 2019. godini, koja ostaje ista kao i ove godine i iznosi 10,20 kuna po metru četvornom korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Grada Samobora za godinu dana. Novost je to da će računi za ovo davanje sljedeće godine dolaziti mjesečno, a do sada se plaćalo tromjesečno.

I Program rada Savjeta mladih Grada Samobora za 2019. godinu usvojen je većinom glasova, a neki su vijećnici smatrali da je iznos od 35.000 kuna premali za rad Savjeta mladih.

Proračun i prateći dokumenti Grada Samobora za 2019. godinu bit će ponovno, u drugom čitanju, razmatrani na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća, 20. prosinca.

Aktualni sat

Vladimir Skendrović (HDZ) upozorio je na primjedbe građana koji žive u blizini Bunkera na buku, a zamjenik gradonačelnika Željko Stanec je odgovorio je da se to događalo ljeti, dok još nije bio riješen sustav ventilacije i hlađenja, što je u međuvremenu riješeno.

Skendrovića je zanimalo i kada je i koliko tvrtka Fantasyland uplatila za pravo građenja, za što će dobiti odgovor uvidom u karticu, rekao je pročelnik za financije Željko Radovanić.

Na upit Irene Franceković (MOST) o izgradnji nogostupa u Petkovom Bregu, Željko Stanec je odgovorio da će se nogostup, u dogovoru s Vijećem i predsjednikom tog MO, raditi iznad zacijevljenog jarka, kada to bude moguće. A na upit iste vijećnice o izgradnji vodovoda u sporednim ulicama u Gradni, Stanec je odgovorio da će to biti stavljeno u plan za 2019. godinu i dostavljeno Zagrebačkom holdingu koji je zadužen za izgradnju.

Zlatka Rešetara (MOST) zanimalo je zašto je naknada za male obrtnike na Božićnom sajmu porasla s 250 na 1.000 kuna, a Željko Radovanić je pojasnio da to nije tako i da je naknada porasla na 500 kuna po izlagaču, odnosno 1.000 kuna po kućici u kojoj su smještena dva izlagača.U istom iznosu još se daje polog, koji se izlagačima vraća ako ispune sve uvjete iz ugovora (radno vrijeme i sl.).

Do povećanja je došlo zbog produljenja trajanja Sajma s dva na tri vikenda, ali i puno većih organizacijskih troškova programa koji je bogat i raznovrstan.

Zlatka Rešetara zanimalo je i zašto su u Bregani podijeljeni samo po jedan spremnik za odvojeno prikupljanje otpada, a Željko Stanec je rekao da će, ako se pokaže potreba, biti postavljeni veći spremnici.

Željko Stanec odgovorio je i na pitanja Matilde Mihaele Purić (BM 365) koju je zasmetalo što se oštećene pločice na Trgu kralja Tomislava zamjenjuju betoniranjem te se složio da to nije primjereno i da se treba naći bolje rješenje, no originalnih pločica više nema. A na pitanje iste vijećnice o obećanom smanjenju cijene terasa na tom trgu, Stanec je podsjetio da je cijena nešto smanjena (sa 75 na 70 kuna u 1. A zoni) te je podsjetio da se, na primjer, u Zagrebu korištenje terasa plaća kroz cijelu godinu, a u Samoboru 7 ljetnih mjeseci.

D.K.

 

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora usvojen Nacrt proračuna za 2019. godinu

Arhiva 2018

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002