26.09.2018.

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Oporba nezadovoljna procjenom rizika

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Na početku sjednice vijećnici su prihvatili izvješće Mandatne komisije, kojim se konstatira da je nakon neopozive ostavke vijećnika Zdenka Tubikanca (HDZ), svoj mandat koji je bio u mirovanju, ponovno aktivirala vijećnica s liste te stranke Vesna Filipović. Svoju ostavku Zdenko Tubikanec nije obrazložio.

Rasprava o Procjeni rizika od velikih nesreća za Grad Svetu Nedelju bila je, uz izvješće o radu gradonačelnika, tema koja je izazvala najviše nezadovoljstva i na kraju u glasovanju podijelila vijećnike na sjednici Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje 25. rujna.

Od potencijalnih 13 identificiranih rizika, kao prijetnja i specifičnost za Grad Svetu Nedelju obrađeno je 5 potencijalnih rizika: potres i industrijske nesreće kao umjereni rizik, a ekstremne temperature, poplave te epidemije i pandemije kao visoki rizik. U pisanom materijalu na 187 stranica procjenu je izradila Ustanova za obrazovanje odraslih za poslove zaštite osoba i imovine Defensor iz Varaždina u ožujku ove godine, zajedno s radnom skupinom koju je imenovao gradonačelnik. Procjena rizika rađena je na temelju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za područje Grada Svete Nedelje iz 2015. godine, poštujući smjernice Zagrebačke županije, rekla je Irena Adlašić iz konzultantske tvrtke Defensor. U procjeni je analiziran i postojeći sustav Civilne zaštite u Gradu te je zaključeno, kada se uzelo u obzir i operativne kapacitete Grada, da su operativne snage Grada visoko spremne, odnosno da mogu u dovoljnoj mjeri samostalno i učinkovito reagirati u slučaju velikih nesreća i katastrofa, obrađujući svaku od potecijalnih opasnosti. Osim toga, zaključeno je da su to rizici koji se u sustavu vrednovanja nalaze pod klasifikacijom toleriranih rizika, što znači da su u toleriranom području za proračun Grada, život i zdravlje ljudi, gospodarstvo te društvenu stabilnost i politiku, naglasila je Irena Adlašić.

Vijećnik SDP-a Dario Zajec konstatirao je da nisu obrađene neke od tvrtki koje barataju opasnim tvarima te je predložio (ako se tvrtke nisu same javile) da bi trebalo taj popis tražiti od Vatrogasne zajednice, koja ima sve relevantne podatke za procjenu ugroženosti, pa tako i te. Irena Adlašić je ponovila da na njihov upit nisu odgovorili svi subjekti pa je to moguće, a direktor tvrtke Emilio Habulec naglasio je da se radi o "živom dokumentu" koji se radi na rok od 3 godine, ali se može u međuvremenu mijenjati i dopunjavati te da su bitne i količine opasnih tvari, a oni su radili samo procjenu rizika od velikih nesreća. Također su podsjetili da su na prijedlog materijala svi mogli dati primjedbe dok je bio na javnom savjetovanju na web stranicama Grada, a nisu.

Vijećnika HDZ-a Gorana Kanižaja zasmetalo je što u materijalu nema niti spomena o odlagalištu opasnog otpada u Kerestincu, za koje su mnogi tek nedavno saznali te jučer protestirali na raspravi u gradskoj vijećnici, a Damir Halužan (HDZ) predložio je gradonačelniku da materijal skine s dnevnog reda i da ga se dopuni za sljedeću sjednicu svim ovim važnim podacima koji nedostaju, budući da su protiv ovog odlagališta ustali ne samo stanovnici Kerestinca, već i cijele Svete Nedelje. S njim se nije složila koordinatorica radne skupine i načelnica stožera Civilne zaštite Grada Marija Hršak, koja je naglasila da će se ova procjena ažurirati na godišnjoj razini te se dopuniti saznanjima koja imaju o tvrtki koja se bavi opasnim otpadom u Kerestincu, kao i ostalima koji još nisu poslali podatke, ali je nužno procjenu donijeti, budući da je to sjajna podloga za razvijanje sustava CZ. Ona je također informirala vijećnike da je već za subotu, 29. rujna, pripremljena opširna edukacija i vježba za 160 sudionika Civilne zaštite.

Gradonačelnik Dario Zurovec pojasnio je da se radi o tvrtki u sastavu TiKema, koja se bavi obradom opasnog otpada i koja je tražila dozvolu za proširenje odlagališta u Kerestincu, s čim se on nije složio, a i potpisuje se peticija protiv toga, pa je pozvao sve vijećnike da potpišu peticiju, jer on osobno i gradske službe će učiniti sve da ministarstvo to proširenje ne odobri. Također, podsjetio je da je ta tvrtka dobila dozvolu ministarstva zahvaljujući famoznim V. izmjenama i dopunama GUP-a Grada Svete Nedelje, kojima je na tom mjestu bila dozvoljena oporaba otpada, a koje su VI. Izmjenama i dopunama ukinute i sada je tamo građevinsko područje.

Procjena je na kraju donesena većinom od 10 glasova, od svih 17 nazočnih vijećnika.

I Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2018. godinu, koje je obrazložila pročelnica Upravnog odjela za financije, računovodstvo i javne prihode, Biserka Delač, usvojeno je većinom od 10 glasova. Ona je naglasila dobro izvršenje prihoda od gotovo 67% na godišnjoj razini, koji su još uvećani za 22 milijuna kuna prenesenog viška iz prošle godine te je konsolidirani proračun (prije rebalansa u srpnju) iznosio skoro 128 milijuna kuna. To se najviše može zahvaliti povećanim poreznim prihodima, čije trošenje nije uvjetovano zakonom. Međutim, podbacili su rashodi pa su oni realizirani niže od plana, tek s 32% na godišnjoj razini.

Dok je Ivica Vojvodić u ime Kluba vijećnika SDP-a i nezavisnih lista podržao ovo izvješće, Damir Halužan je u ime Kluba vijećnika HDZ-a rekao da se iz izvješća vidi da se nije radilo ništa te da je realizacija projekata i komunalnog održavanja tek na 20-ak a ne 32%, koliki je prosjek. Podsjetio je da su sredstva udrugama u prvom dijelu godine isplaćena u minimalnom iznosu (13 do 20%), a ostatak tek u rujnu, dok su sredstva za plaće zaposlenika u gradskoj upravi povećana i ostvarena sa 60% godišnjeg plana, uglavnom zbog povećanja broja zaposlenih na ugovorima o djelu.

Budući da u proračunu ima dovoljno novca, Vesnu Filipović zasmetalo je što su podbacili svi socijalni programi, mala je realizacija komunalnih programa, pogotovo javne rasvjete, kao i programa namijenjenih crkvi i sakralnim objektima. Dario Zurovec s tim se nije složio te je dodao da o socijalnim programima brine povjerenstvo, za komunalne radove izvođači kasno predaju izvješća, a za crkvene programe Grad redovito brine i izdvaja sredstva.

Prilično rasprave izazvalo je i Izvješće o radu gradonačelnika u prvom polugodištu ove godine, koje je podržao Klub vijećnika SDP-a i nezavisnih lista, dok je Damir Halužan ispred Kluba vijećnika HDZ-a ponovno prigovorio da puno toga od planiranog nije realizirano, a zasmetalo ga je i što je gradonačelnik rekao da je SDP predložio povećanje naknade za novorođenčad, budući da je to već prije predložio HDZ, ali ih je većina u Vijeću odbila. Upozorio je i na previsoke cijene troškovnika koji se daju u natječaje pa je usporedio cijenu koštanja prometnice od 520 metara (6,8 milijuna kuna u troškovniku) koju uređuje Grad s cijenama za izgradnju auto-puta, koje su u nekim slučajevima čak i niže (1,5 do 12 milijuna kuna), a radi se o neusporedivo većem poslu. S tim se nije složio zamjenik gradonačelnika Davor Nađi te je rekao da je troškovnik za tu cestu radio ŽUC, a da je na natječaju postignuta upola manja cijena (3,5 milijuna kuna) od one u troškovniku. Osim toga, uz cestu se radi i nogostup, odvodnja, biciklistička staza i hortikulturno uređenje…

Dario Zajec ponovno je tražio da se razmotri smanjivanje financiranja sportskih udruga, jer ga smeta što većina udruga, čak 90 i više posto prihoda prima od Grada, a neke nemaju uopće prihode od članarina te je najavio da tako neće biti u proračunu za sljedeću godinu.

Davor Nađi je na upit Vesne Filipović o nabavci 15 električnih bicikala rekao da se ta nabava treba realizirati u roku od godine dana, a korisnici će biti građani i stručne službe Grada. Izvješće gradonačelnika također je prihvaćeno većinom glasova.

Jednoglasno je donesena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Svete Nedelje za 2018. godinu, kao i Odluka da se da suglasnost za provedbu ulaganja u uređenje dječjeg igrališta u Bestovju. Radi se o potpori razvoju opće društvene infrastrukture te poboljšanju uvjeta života na ruralnom prostoru, sukladno lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a Sava. Projektom se predviđa kompletno uređenje i opremanje dječjeg igrališta površine 782 m2, ukupne vrijednosti 663.750 kuna. Potpora iz sredstava EU fondova će iznositi 223.200 kuna, a ostatak sredstava osigurat će Grad Sveta Nedelja.

D.K.

Aktualni sat

Teme pitanja na Aktualnomn satu uglavnom su se odnosile na manje komunalne radove ili nedostatke u pojedinim sredinama. Nekoliko je vijećnika tražilo da se na raznim cestama postave uspornici ili ležeći policajci, ukazali su na potrebu da se poprave neke nelogičnosti u izgradnji i uređenju cesta i nogostupa, da se poprave propali šahtovi koji ugrožavaju promet, počiste godinama neodržavani odvodni kanali, postave obećana dva rasvjetna tijela u Ulici Srebrnjak, pripazi na odlaganje glomaznog otpada na zelenim otocima ili ubrzaju radovi na komunalnim objektima vodovoda i odvodnje te uređenja cesta.

Damir Halužan predložio je da Gradsko vijeće stavi na dnevni red kupnju vrijednog zemljišta i kompleksa Tempa, koji još nije prodan. Rekao je da će na sljedećoj dražbi sadašnja cijena od 18 EUR-a za četvorni metar biti umanjena za 30%, a i sadašnja cijena je bila povoljna te bi na taj način Grad sam kontrolirao svoj razvoj, a ne da opet dođe neka tvrtka koja se ne bi uklapala u razvojne planove Grada. Predložio je i da Grad od RH zatraži povrat dijela tog kompleksa, jer ima na to pravo, budući da je to 1991. bila industrijska zona. Gradonačelnik je odgovorio da se Grad već konzultirao o tome s odvjetnikom te trebaju dobro razmotriti isplativost te kupnje i eventualnih dugova koji eventualno tamo postoje. Za zemljište će tražiti povrat, rekao je Dario Zurovec, no, skeptičan je, budući da do sada na slične zahtjeve Grad nije od RH dobio nikakav odgovor.

Na pitanje Damira Halužana o tome kako Grad financira ugovorom o djelu voditelja Škole nogometa te zašto se to zove edukacija nogometnih klubova, gradonačelnik je rekao da će svi vijećnici na to pitanje dobiti pisani odgovor.

Vrlo važnu informaciju dobili su vijećnici od gradonačelnika Zurovca kad je odgovarao na upit Božidara Jedvaja (BM 365) o povezanosti Svete Nedelje i Zagreba, produžetku Baštjanove ulice i produžetku željezničke pruge prema Svetoj Nedelji i novom mostu.

Zurovec je rekao da je Grad Sveta Nedelja dužan čuvati koridore za prugu i produžetak Baštjanove ulice. Dodao je da su u razgovorima s predstavnicima HŽ Putničkog prijevoza dogovorili integriranu priču, kojom će se autobusima pokriti produžetak Samoborčekove linije do izgradnje pruge. Dio je to projekta koji, uz Grad Svetu Nedelju i Grad Zagreb, cijelo vrijeme potiču Zagrebačka i Krapinsko–zagorska županija te će ta željeznica vjerojatno ući u planove Europe 2021.-2027. Do tada bi se integriranim prijevozom lokalnim autobusima pokrio taj produžetak vlaka. A za most prema Zaprešiću (koji je jedan od 8 koje Grad Zagreb ima u planu) i koridor za produžetak Baštjanove zna tek da je Grad Zagreb započeo otkup zemljišta za produžetak te ulice, koji bi trebao ići negdje do industrijske zone u Novakima, no detalji su već nekoliko puta mijenjani, a Sveta Nedelja će i dalje čuvati taj koridor.

 

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Arhiva 2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002