11.05.2018.

Javni natječaj za programe i projekte organizacija civilnog društva

Na raspolaganju je 90.000 kuna

Javni natječaj za programe i projekte organizacija civilnog društva

Grad Samobor poziva organizacije civilnog društva koje su programski usmjerene na rad u području kulture, socijalne skrbi, zdravstva, neformalnog obrazovanja djece i mladih, skrbi o umirovljenicima te skrbi o osobama s invaliditetom, kao i vjerske zajednice, da se prijave za financijsku podršku programima/projektima koji doprinose razvoju navedenih područja i/ili za podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju organizacija.

Organizacije civilnog društva mogu se prijaviti za financijsku podršku programu/projektu koji doprinosi promicanju kulture te financijsku podršku programu/projektu koji doprinosi jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva iz područja socijalne skrbi i zdravstva, neformalnog obrazovanja djece i mladih, brige i skrbi o umirovljenicima te skrbi o osobama s invaliditetom. Vjerske zajednice mogu se prijaviti za kapitalne donacije vjerskim zajednicama za radove na sakralnim objektima.

Ukupno planirana vrijednost javnog natječaja je 90.000 kuna, najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.500 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 45.000 kuna. Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je 30 dana, početno s 10. svibnja 2018. godine, a završno s 8. lipnja 2018. godine.

Svaka udruga može prijaviti više programa/projekata, ali za financiranje će biti odobrena prijava s najvećim brojem bodova.

Mjerila koja organizacije civilnog društva te vjerske zajednice moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže, postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda prijava, kao i postupak procjene prijava, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora te indikativni kalendar provedbe ovog javnog natječaja, detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje koje su dostupne na www.samobor.hr.

Sva pitanja vezana uz ovaj javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adrese elektronske pošte: nikolina.puljic@samobor.hr (za projekte u kulturnim djelatnostima te za prijave vjerskih zajednica) ili silvio.ivan.zugaj@samobor.hr (za projekte iz socijalne skrbi i zdravstva).

P.A.

 

Javni natječaj za programe i projekte organizacija civilnog društva

Arhiva 2018

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002